svētdiena, 2010. gada 26. decembris

Kas veicināja Naska tuksneša zīmējumus - atnācēji no kosmosa vai sapņu pārdevēji no Zemes?

 Naska atrodas 460 km uz dienvidiem no Limas (Peru), un ir slavena ar savu sensacionālo figūru zīmējumu kompleksu 50 km2 lielā  teritorijā Naskas tuksnesī. Pirms divtūkstoš piecsimt gadiem Naska bija pirms-Inku civilizācijas vieta, augsti attīstīta gan astronomijā, gan keramikas mākslā. Šai tuksnesī atrodamas ap 13 000 līniju, 100 spirāļu, vairāk kā 700 trapeču, un liels daudzums dažādu dzīvnieku - zivju, putnu un milzīgs pērtiķis. Figūru kopskats redzams tikai no putna lidojuma.

Zīmējumus atklāja 1927.gadā. Figūru pētniecībai savu dzīvi veltīja vācu zinātniece Marija Reihe. Tā joprojām ir vesela mīkla mūsdienu cilvēkam, - ko nozīmēja lielie zīdītāju, kukaiņu un dievību zīmējumi tik lielā mērogā, ka kopskatā redzami tikai no putna lidojuma?

Ir izvirzītas daudzas hipotēzes. Marija Reihe uzskatīja, ka figūras atspoguļo senās tautas astroloģiju un zemkopības kalendāru. Daži pētnieki turas pie pieņēmuma — līnijas kalpojušas apūdeņošanas kanāliem. Hipotēzi centās pierādīt rīkstnieki. Liels skaits cilvēku, pat daži zinātnieki, uzskata, ka Naska līnijas no kosmosa veidojuši atlidojušie citplanētieši. Tāpat kā Senās Ēģiptes piramīdas, Stounhendžas akmeņu krāvums un Lieldienu salas figūras, arī Naska tuksneša zīmējumi tiem bija nepieciešami navigācijas un savu kosmosa kuģu nosēdināšanas nolūkiem. Kvēlākie hipotēzes piekritēji - ufologi.

Kosmosa kuģi vai to darbības paliekas tuksnesī netika atrasti. Lai kā rīkstnieki centās, arī ūdens āderes arī netika atrastas visu figūru garumā. Toties tika atrasti seno naskiešu apbedījumi - piemēram, Chauchilla kapenes. Atradumi atspoguļoti interneta vietnēs, kā www.mysteryperu.com. Arheologi atrada daudz pierādījumu vietējo iedzīvotāju ticējumiem un mitoloģijai par dieviem un aizkapa dzīvi.
Paliek galvenā hipotēze: kur vien cilvēces vēsturē tika uzcelts kaut kas liels un nevajadzīgs cilvēkam kā jumts virs galvas aizsardzībai no slikta gadalaika, tā var meklēt galvenā cilvēku sapņa - reliģijas - ietekmi.


Naska civilizācija eksistēja ap 1000 gadu un visu laiku tautu vadīja sapņu pārdevēji. Naskā atrada milzums daudz pierādījumu reliģiskajai darbībai. Ir atrakts daudz seno kapeņu šai rajonā. Arheoloģiskie atradumi norāda, ka tas ir bijis ceremoniāls nevis administratīvs centrs. Atrasti keramikas izstrādājumi, kas domāti sakrālajām ceremonijām. Uz keramiskajiem veidojumiem redzami tie paši Naska tuksneša zīmējumi, kas norāda, ka Naska iedzīvotāji zināja, ko zīmē (NLO piekritēji saka, ka vietējie iedzīvotāji no zemes nevarēja figūras kopumā redzēt).
YouTube: Перу и Боливия задолго до инков.

Тайна пустыни Наска 1/2Тайна пустыни Наска 2/2Naska figūrām bija mērķis - parādīt dievu šausminošo spēku, lai apvienotu tautu kopējai grupas sadarbībai un atturētu no grupai nevēlamajām (grēcīgajām) rīcībām. Cilvēku grupas mitoloģija apvienoja tos kopējām zemkopības darbībām un zemkopības rituāliem. Sausuma laikos, kad grupai pietrūka ūdens, tika atrasti cilvēku upuri dievu labvēlības pielūgšanai. Upurēti tika pat augsta statusa grupas pārstāvji, par ko liecināja upura dzīves laikā īpaši pārveidotā galvaskausa forma (pagarināta, kas raksturīgā tikai augstmaņiem).

CahuachiŠausminošo dievu un pārdabisku spēku sapņu ierosmei tika izmantoti arī halucinogēnie preparāti no San-Pedro kaktusa. Narkotiskie preparāti bija domāti, lai aizvestu cilvēku citā pasaulē. Rituāla laikā veidojas īpašs prāta stāvoklis, ar numinoziem pārdzīvojumiem.

Lielākie Naska noslēpumi slēpās pazemes alās vai piramīdās nevis zīmējumos tuksneša virspusē. Pazemes labirintos atrada šausminošas antropomorfas figūras ar ilkņiem, kas attēloja dievus. Šos tēlus vietējām tautām pārdeva senie sapņu pārdevēji - šamaņi. Šie div-ar-pus tūkstošu gadu senie šamaniskie rituāli ar halucinogēno kaktusu sastopami arī mūsdienās, par ko uz savas ādas pārliecinājās pētnieks Olly Steeds (pārraidi demonstrēja Discovery World).

Cemetery of ChauchillaNaska iedzīvotāji izmantoja keramisko priekšmetu sadauzīšanas rituālu, kas arī bija savdabīga ziedojuma forma, lai panāktu lietu. Gar līnijām tika izlikti gliemežvāki. Zeme zem Naska līnijām ir sastaigāta daudz blīvāka nekā apkārt. Pa tām staigāja cilvēki reliģiozo rituālu laikā. Šīs reliģiozās staigāšanas sastopamas visu tautu reliģijās dažādu svētceļojumu veidā. Cilvēki burtiski izstaigā savu kopējo sapņu sižetu.

Patreiz varbūtīgākā ir hipotēze, ka tautai nepieciešama uz vienotiem mērķiem vērstas vienotās darbības sajūta, ko nodrošina vienota mitoloģija. Šamaņi un priesteri iegūst sev labus iztikas līdzekļus un sociālo ietekmi, realizējot šīs grupas vajadzības. Šamaņu uzdevums - nodrošināt, lai cilvēku individuālie atšķirīgie sapņi būtu kā vienots veselums. Tā var izskaidrot, kāpēc pasaulē ir tik daudz reliģiju, kurām cilvēki tic kā vienīgajai īstenībai un tai pašā laikā viena reliģija ir kopēja daudzu ļaužu grupai.

Ruins of Cahuachi in Nazca
 

Kosmiskajiem lidaparātiem, kas būtu tikuši cauri visumam un ir sēdušies uz daudzām neiedomājamām planētām, diez vai būtu vajadzīgi kādi īpaši nosēšanās laukumi, kur nu vēl mērkaķu un zirnekļu zīmējumi. Ja citplanētieši ar šādiem zīmējumiem gribēja nodot kādas zināšanas zemes iedzīvotājiem, nevis kaut ko praktiskāku (kaut vai riteni, kurš senajā Amerikā netika izgudrots), tā nudien bija iezemiešu piesmiešana.
NLO hipotēze drīzāk izskatās kā mūsdienu sapņu pārdevēju versija, atšķirīga no seno Naska tuksnešu sapņu pārdevēju - šamaņu un priesteru fantastiskajiem sižetiem.

Tieši sapņu pārdevēji realizēja grandiozākās biznesa idejas gan pagātnē, gan mūsdienās, nevis materiālo preču tirgotāji!