pirmdiena, 2016. gada 7. marts

Tests sapņu pārdevējiem un visiem ticīgajiem par viņu ticību patiesībai un savai tikumībai

Nav noslēpums, ka sapņu pārdevēji ir producējuši daudz reliģisku ticību, ezotērisku un ekzotērisku. Var likties, ka viedokļu dažādība sapņu pārdevēju aprindās ir pat laba un demokrātiskai sabiedrībai tas ir jāveicina. Taču reliģijas ir savstarpēji izslēdzošas un, ja jūs izvēlaties nepareizo, tikai noticot kādam garīdzniekam, ka viņa versija ir īsti patiesā, gan šajā, gai pēcnāves dzīvē var nonākt nepatikšanās vai vismaz muļķa lomā.

Ir iespējami daudzi viens otru izslēdzoši ticības varianti, kā: 

(1) kristietiskā versija, ka Dievs ir 3 personās, no kurām viena ir Jēzus Kristus (patreizējā kristiešu versija).

(2) Dievs ir viens pats un Jēzus Kristus nav dievs, bet pravietis. Cilvēku pielūgt kā dievu nozīmē izpelnīties Dieva dusmas (islama versija; jūdaisma versija).

(3) Jūdu Dievs Jehova ir ļaunais dievs, kas sagūstīja cilvēka dvēseles ķermeņa cietumā, lai tās ciestu. Jēzus Kristus atnesa cilvēcei kontaktu ar labo dievu pasauli, kas ir tīri garīga (gnosticiskās kristietības versija). Šai versijā Dievs Tēvs un islama pielūgtais Allāhs ir ļaunā dieva versijas.

(4) Visas reliģijas ir čūskas maldi, apmānot gan Jēzu Kristu, gan Muhamedu. Dievs nemīl pielīdējus, kas viņu pielīdzina diktatoram un izmanto represīvas valsts varas stiprināšanai, bet akceptē zinātniekus (tai skaitā ateistus un agnostiķus). Zinātnieki ir veikuši reālu labumu cilvēcei, kamēr baznīca un magi devuši tikai faktos neapliecinātas ilūzijas.

(5) Dieva vispār nav, tāpat kā nav pēcnāves dzīves (ateistiskā versija).

(6) Visa realitāte, tai skaitā reliģiskās vīzijas, ir gigantiska kompjūtera simulācija, kamēr mūsu smadzenes vienkārši peld burkā. Kompjūteru vada mums nezināmas būtnes (Pat fiziķis Stīvens Hokings atzina šo versiju par varbūtīgu un neapgāžamu). 

(7) Dievs vai dievi neko nav radījuši (kreacionisma noliegums), bet dvēsele ir mūžīga un arī nav dievu radīta. Dvēsele inkarnējas no viena ķermeņa citā (budisma, džainisma un citu Austrumu reliģiju versija).

(8) Dievs radīja lielo sprādzienu, no kura radās visums, bet citur nekur tas vairāk neiejaucās (Deisma versija). 

Kopumā jebkura no šīm versijām ir varbūtīga un nevienu no tām nevar nedz apgāzt, nedz ticēt kā vienīgajai patiesībai. 
2.versija (islamiskā), 3.versija (gnostiskā), 4.versija, ja izrādās patiesa, nav ortodoksālajiem kristiešiem labvēlīga Dieva tiesas dienā. Pie 5., 7., 8. versijas patiesuma Dieva pielūgšanai nebija jēgas. Ja izrādās patiesa 1.versija, Tiesas dienā labāk klājas kristiešiem, bet sliktāk visiem pārējiem 4,5 miljardiem (!!!!!!) patreizējo zemeslodes iedzīvotāju (neskaitot jau mirušos). Ja pareiza ir 6.versija, tad gan ticīgie, gan ateisti tiek āzēti, jo viss ir datorsimulācija, ieskaitot Habla teleskopa datus un lielo hadronu kolaideru, kurš atklāja Higsa bozonu.

Arī pati ticība jeb ticības spēks ir iluzora koncepcija. To var pārbaudīt ar pašu ticīgo lielāko autoritāti - Jaunās Derības - tekstu, kurā to mums pasaka priekšā pats Jēzus Kristus (Latvijas Bībeles biedrība, 2012; Marka Evanģēlijs: Jēzus atbrīvo zēnu no nešķīstā gara; 977 lpp.).:

"Jēzus apsauca , un tas izgāja no zēna; un viņš kļuva vesels tanī pašā brīdī.
Tad mācekļi pienāca pie Jēzus atsevišķi un jautāja: "Kādēļ mēs nespējam to izdzīt?"
Viņš tiem atbildēja: "Savas mazticības dēļ; es jums saku: patiesi, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, jūs sacīsiet šim kalnam: pārcelies no šejienes uz turieni, - un tas pārcelsies. Un nekas jums nebūs neiespējams.""

Ja jums sapņu pārdevējs piedāvā atbrīvošanu no grēkiem, maģisku izdziedināšanu no attāluma, vai paglābšanos nākamajā dzīvē, pajautājat viņam, kuru versiju tas pārstāv un ko tad, ja citas versijas izrādīsies pareizas? Vai viņš spēs aizstāvēt jūs no Dieva dusmām? Un, ja sapņu pārdevējs apliecina, ka zina patiesību un tic, ka viņa versija ir pareizākā, uzdodiet ticības spēka kaut sinepju graudiņa lielumā pārbaudes testu - pārvieto šo atkritumu kalnu uz Getliņiem. Ja sapņu pārdevējs atsakās to darīt, ejat no viņa prom. Viņš grib iesmērēt jums kārtējo sapni.

Ja sapņu pārdevēji nespēj nodemonstrēt mums savas ticības spēku, tad varam uzdot vēl tādu jautājumu: cik lielas morālas tiesības vienai reliģijai uzspiest tikai savu patiesības un savu morāles un tikumības versiju par lūgšanos ar viena dieva izcelšanu, viena veida mesiju atzīšanu, kamēr citu mesiju noliegšanu, kontracepciju, abortiem, seksuālo zināšanu apguvi skolās, homoseksualitātes un transdženderu nosodīšanu ???

Ticības spēka kaut sinepju graudiņa lielumā pārbaudes testa ideju aizņēmos no krievu publicista Aleksandra Ņevzorova :

svētdiena, 2016. gada 7. februāris

Placebo efekts Jaunajā Derībā (Marka evanģēlijs)

Cilvēks ar pašiedvesmu var stimulēt savus izveseļošanās spēkus. Placebo efekta izcelsme slēpjas evolūcijā un mūsu gēnos. Tas parādījās pirms apmēram  70 000 gadu līdz ar cilvēka smadzeņu sociālo attīstību un šamanisma izveidošanos, attīstoties pirmajiem priekšstatiem par viņsauli. Visa šamaniskā dziedniecība, izņemot atsevišķas, no bioloģiski aktīviem augiem gatavotas zāļu tējas, ir placebo efekts. Tāpat medicīna, ko līdz 20 gs. sākumam iepretī pūšlotājiem uzskatīja par tradicionālo.
 Tas, kā ticība, pašiedvesma var izraisīt bioloģiskas izmaiņas organismā un slimības simtomu mazināšanos, labi izpētīts arī neirofizoloģiski. Vislabāk to var novērot fukcionālās  magnētiskās rezonanses izmeklēšanas laikā. Piemēram, iedodot pacientam placebo kapsulu, pēc tam var novērot aktivizāciju viņa smadzenēs noteiktos šī orgāna rajonos. 

Ļaudis, kuri sirgst ar konversijas traucējumiem, sev iestāstījuši, ka viņi ir akli vai kurli. Dažiem paaugstināta stresa apstākļos sāk likties, ka viņiem paralizēta viena roka vai kāja.  Cilvēks var sevi pārliecināt gan par to, ka viņš ir vesels, gan slims un tieši ar tādiem pašiem panākumiem iecelt sevi svētā kārtā vai iztēloties sevī iemiesojušos Sātanu. Ar hipnozes un citu psihoterapijas metožu palīdzību visus šos stāvokļus var novērst. Viens cilvēks var sev iestāstīt, ka viņam zināmās situācijās palīdzēs kāds amulets vai rituāls, citam vajadzīga maģiska procedūra vai medikamenti. Tas viss, protams, notiek zemapziņā. Apzināti šie cilvēki parasti jūt vienīgi to, ka pēc zināmām darbībām paliek labāk. Tāpēc vēl jo interesantāka ir kāda epizode Bībeles Jaunajā Derībā, tā saucamajā Marka evanģēlijā (Latvijas Bībeles biedrība, 2012., 1002-1003 lpp.).
Kādai sievietei, kas jau divpadsmit gadus sirga ar asiņošanu
un bija daudz cietusi no daudzajiem ārstiem un iztērējusi visu, kas viņai bija, bet nebija guvusi nekādu labumu, kļuva aizvien sliktāk.
Viņa domāja: «Ja vien viņa (Jēzus) drēbēm pieskaršos, kļūšu vesela!»
Un tūlīt viņas asiņošana apstājās, un viņa juta savā ķermenī, ka no šīs kaites ir dziedināta.»

Un Jēzus, uzreiz sajutis, ka spēks no viņa izgājis, pagriezās ļaužu pūlī un jautāja: «Kas aizskāra manas drēbes
Bet sieviete, nobijusies un drebēdama, sapratusi, kas ar viņu noticis, nāca un nokrita viņa priekšā un izstāstīja visu taisnību.
Viņš tai sacīja: «Meita, tava ticība tevi ir dziedinājusi, ej ar mieru un esi vesela no savas kaites.»

Interesanti, ka šai vietā Jēzus Kristus atzīst, ka sievietes pašas ticība viņu izdziedināja (paralēli dīvainajajām ekstrasensu teorijām par enerģijas zādzībām). Viņš nemaz nemin, ka sievieti izdziedinājis kāds pārdabisks svētais gars.

Un viņš no turienes aizgāja un devās uz savu tēvzemi, un mācekļi gāja viņam līdzi.

--------------------------------------------------------- (Izņemts fragments, kuru pārcēlu zemāk).

Un viņš tur nevarēja darīt nevienu brīnumu, vien, rokas uzlicis, dziedināja dažus slimos.
Viņš bija izbrīnīts par viņu neticību. 

Šī apbrīnojamā epizode parāda, ka Jēzus brīnumspēks zūd, ja cilvēks tam netic. Kā to varētu izskaidrot?

Kad pienāca sabats, viņš sāka sinagogā mācīt, un daudzi, viņu dzirdēdami, brīnījās un runāja: «No kurienes viņam tas? Kas tā par gudrību, kas viņam dota, un kā tādi brīnumi notiek caur viņa rokām?
Vai viņš nav namdaris, Marijas dēls un Jēkaba, Jāzepa, Jūdas un Sīmaņa brālis? Vai viņa māsas nav šeit pie mums?»
Tad Jēzus tiem sacīja: «Pravietis nekur nav mazāk godāts, kā savā tēvu zemē, savos rados un savā namā.»

Te nu redzam situācijas izskaidrojumu. Jēzus Kristus dzimtajā novadā viņu pazina no bērnības kā savas mātes Marijas un sava tēva Jēkaba bērnu, ar parastiem mirstīgajiem brāļiem un māsām, kas ir viņa asinsradinieki. Tādējādi dzimtā novada ļaudis neuztvēra Jēzu Kristu kā Dieva dēlu, bet parastu mirstīgo. Rezultātā placebo efekts nedarbojas. Arī pats Jēzus nedēvē sevi par dieva dēlu, bet gan par pravieti (ko jau sen norāda reliģiju vēsturnieki).

Zinātnieki jau sen vairs nenoliedz, ka pašiedvesma var izraisīt bioķīmiskas izmaiņas organismā un slimības simtomu mazināšanos. To nodrošina ne tikai garastāvokļa mediators dopamīns, bet arī narkotikām līdzīgi savienojumi - endogēnie morfīni, kas mazina sāpju sajūtu, pacientā radot ilūziju, ka viņš slimību uzvarējis. Pašsuģestiju, kas ir placebo efekta pamatā, var arī iemācīties. Tās var būt Tummo meditācijas vai autogēnā treniņa iemaņas. Cilvēki ar šādu metožu palīdzību sev palēlina vai paātrina sirdsdarbību, ietekmē asinsspiedienu, izraisa karstuma vai vēsuma sajūtu noteiktās ķermeņa daļās. Lai to panāktu, reizēm jātrenējas vismaz mēnesi, bet dažreiz pirmie panākumi novērojami tikai pēc gada.