Kas ir sapnis?

Sapņus var iedalīt nakts sapņos un dienas sapņos.
Nakts sapnis ir visa veida tēli, piedzīvojumi, priekšstati, emocionāli pārdzīvojumi miega laikā. Lai cik absurds ir nakts sapņa sižets, sapņotājs parasti ir pilnīgi pārliecināts par notiekošā realitāti.
Dienas sapņi ir jebkuras idejas, fantāzijas, atmiņas, pārliecība, ticība, kuras valda cilvēka vai cilvēku grupas galvās dienas laikā un kuru realitātē dotais cilvēks vai cilvēku grupa ir stingri pārliecināta.
Kopējā pazīme visiem sapņu veidiem - sapņotājs pilnīgi tic tā realitātei. Sapņa realitātei tic gan sapņa ideju pārdevējs, gan sapņa ideju pircējs. Citiem vārdiem - sapņu pārdevējs var pārdod tikai tos sapņus, kuriem notic pircējs.
Tai pašā laikā par sapņu idejām var nosaukt tikai tādas, kuras kritiska vai zinātniska pārbaude apgāž, vai kurām neatrod nekādus pierādījumus.
Kritiskā saprāta dēļ sapņu pircējs var nepirkt vienas idejas, bet, ticot vai aizmirstoties, nopirkt kādas citas sapņu idejas.

Kas nav sapnis?

Sapnis nav jebkura iztēles ideja, fantāzija vai transa stāvoklis, ja cilvēkam pret to saglabājas kritiska attieksme. Piemēram, cilvēks var nodoties fantāzijām par savām neierobežotām iespējām, bagātību vai brīnišķīgām īpašībām, taču tai pat laikā saprast, ka tā nav īstenība.
Līdzīgi  var atšķirt fantastisku stāstu rakstnieku no sapņu pārdevēja, kurš izplata savas idejas grāmatās. Fantastisku stāstu autors uztver savu stāstu tikai kā fantāziju, kas realitātē nav notikusi. Sapņu pārdevējs pretendē, ka sarakstījis īstenību un caur grāmatām liek saviem lasītājiem dzīvot sapnī. Piemēram, Dens Brauns uzskata, ka Jēzus Kristus tiešām bijis precējies ar Mariju Magdalēnu, kā viņš uzrakstīja grāmatā "Da Vinči kods". Cilvēki var turpināt meklēt pierādījumus paši. Karloss Kastaņeda atstāja iespaidu, ka viņa piedzīvojumi ar šamani Donu Huanu notika īstenībā. Cilvēki var iegūt šīs šamaniskās zināšanas no viņa un iziet jaki cilts šamaņa dzīves veidu. Ernsts Muldašovs uzstāj, ka viņa ekspedīcija tiešām ir tikusi tuvu dievu mājotnei Šambalai. Lasītāji var sajust Šambalas elpu, lasot viņa darbus. Vladimirs Megre apgalvo, ka meža zintniece Anastasija ir reāla persona, ar kuru viņš ir kontaktējies. Arī citiem cilvēkiem jāatjauno meža komūnas un jāaiziet no civilizācijas, jāizmanto ekoloģiski meža produkti.

Kā sapņu pārdošana atšķiras no tradicionālājiem biznesa veidiem?

Kā zināms, arī tradicionālā biznesa pārstāvji mēdz teikt, ka viņus vadījuši sapņi, domas, fantāzijas, iztēle. Kā tad šie sapņi atšķiras?
  1. atšķirība ir tāda pati, kā sapņi atšķiras no fantāzijām (skat.iepriekš).
  2. atšķirība ir laika orientācijā - tradicionālie uzņēmēji domā par nākotni, piemēram, kādi viņi būs kādreiz. Sapņu pārdevējs dzīvo tagadnes sapnī, piemēram, ka viņš jau ir īpašs, bagāts, ietekmīgs, izredzēts, bet citi vēl to nesaprot.
  3. atšķirība ir tradicionālās uzņēmējdarbības materiālajā orientācijā - parasti tiek pārdotas materiālas lietas. Tomēr šim kritērijam ir izņēmumi. Arī sapņu pārdevēji var pārdod materiālas, aptaustāmas lietas, kā īpašas statujas, amuletus, grāmatas, video, u.c., kas ir iesaistītas kopējā sapņa sižetā. Tāpat pie tradicionālās uzņēmējdarbības pieder izglītība, kas nav tieši "aptaustāma". Ar izglītības sniegšanu nodarbojas arī sapņu pārdevēji. Šai gadījumā atšķirība starp sapņiem un ne-sapņiem ir atbilstība noteiktā laikmeta zinātniskajiem standartiem. Tradicionālā izglītība orientējas uz pierādāmajiem faktiem.

Vai sapņu pārdevējs ir krāpnieks?

Krāpšana ir citas personas apzināta un tīša maldināšana, lai gūtu sev materiālu labumu. Patiess sapņu pārdevējs tic sapņiem, kurus pārdod, tādējādi viņš nav krāpnieks. Krāpnieks var pārdot sapņus, taču viņš pats tiem netic un zina, ka tiem tic sapņa pircējs. Rezultātā ir disonanse, jo sapņu krāpnieks un sapņa pircējs nedala vienu un to pašu sapni.
Līdz ar to mēs ieviešam jaunu terminu - sapņu krāpnieks.

Terminu 'sapņu krāpnieks' var arī apstrīdēt. Biznesmenis var pārdot produkciju, kura pašam nepatīk. Jūs varat pārdot alkoholu, bet pats nedzert; jūs varat būt azartspēļu kompleksa īpašnieks, bet pats nicināt atkarību no azartspēlēm. Tāpēc var pacelt jautājumu: kāpēc tad ir neētiski pārdot sapņus, kuriem pats netic? Pārdevējs taču piepilda pircēju vēlmes un par to atbilstoši saņem samaksu.


Vai sapņu pārdevējs ir manipulators? 
Kas ir manipulators? Definīcija: manipulators ir persona, kas ar verbālās (daiļrunība) un neverbālās  (mīmika) komunikācijas palīdzību, izmantojot citu vājās vietas, panāk sev izdevīgākus nosacījumus, kas ir pretēji manipulāciju objekta interesēm.
Psiholoģiskās manipulācijas var būt pašam manipulatoram apzinātas vai neapzinātas.

Sapņu pārdevēji var būt un var nebūt manipulatori.
Daudzi sapņu pārdevēji ir neapzināti manipulatori. Sapņu pārdevēji var būt arī apzināti manipulatori. Patiesi ticot savam sapnim, viņi var apzināti manipulēt vai pat mānīties, lai dabūtu jūs savā sapnī.

Jaunā laikmeta sapņi.