svētdiena, 2015. gada 6. decembris

Arī tikumības mīti ir sapņu pārdevēju - reliģiski, politiski un ezotēriski motivētu cilvēku un organizāciju - produkcija


Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re: Baltica" ir veicis labu un vajadzīgu darbu sapņu pārdevēju mītu analīzē un to izcelsmes atmaskošanā. Labs darbs tāpēc, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji ir noticējuši dažādiem netikumības mītiem par to, ka seksa dēļ iespējams sabiedrības pagrimums un visu vērtību izjukšana. Tikumība tradicionāli tiek uzskatīta par sabiedrības harmoniskas attīstības pamatu, tāpēc izskatās loģiski, ka jebkura netikumība būtu jānovērš. Novēršanas līdzekļi var būt cenzūra skolās, masu mēdijos un jebkurās sabiedriskās vietās. Šī paša iemesla dēļ sabiedrībā viegli var rasties morāles un tikumības panika par dažu sociālo grupu it kā morālu degradāciju. Morālā panika parasti ir izteikti radikāla. Morālās panikas iespaidā dažādas politiskas un reliģiskas grupas ātri reaģē un cenšas to izmantot savās interesēs.  Šāda maldīga netikumības pārliecība rada risku, ka Latvijas iedzīvotāju informācijas ieguves brīvība tiks pakļauta nezinātniskai informācijas cenzūrai un tuvinās mūs Krievijas informācijas telpas cenzūrai un ideoloģiskai ietekmei. Šādas ideoloģijas uzskatos jebkura seksuāla izglītošana ir bīstama, jo neglābjami pastums cilvēku darīt tieši to, par ko tiek izskaidrots. Plaši izplatās mīti, ka seksuālā izglītošana sagrauj morāli, homoseksuālisti pārņēmuši Eiropas savienību, homoseksuālu laulību likums izjauks ģimenes un pēc tāda likuma pieņemšanas visi aplips ar homoseksuālu orientāciju, atmetīs heteroseksuālās ģimenes vērtības un pat pārstās vairoties. Tas pats attiecas uz pedofīlu panikas ekspluatāciju sapņu pārdevēju aprindās. Informācija par seksualitāti ir bīstama, saka šie sazvērestības teoriju sapņu pārdevēji. Realitāte tiek izmainīta un lasītājiem pasniegtas nepatiesas un absurdas ziņas. Par cik mūsu sugu var saukt par 'homo ticīgais', nav tādas informācijas, kurai nenoticēs kaut daļa sabiedrības. Pat labi izglītoti sabiedrības pārstāvji, tai skaitā ārsti, notic sazvērestības teorijām bez jebkādas faktu pārbaudes. Statistika saka, ka viegli suģestējami, hipnotabli un placebo reaktori ir viena trešā daļa no populācijas jebkurā valstī. Blogs SP aicina griezties pie kritiskās domāšanas:

Infografika. «Re: Baltica» pēta: Kā rodas un izplatās tikumības aizstāvju mītiotrdiena, 2015. gada 1. decembris

Teroristus-pašnāvniekus vada domu vīruss

Raksts publicēts portālā Apollo.

Varoni nāvē sūta gēni
Kas motivē cilvēku aplikt šahīda jostu un izdarīt pašnāvību uzspridzinoties, līdzi paņemot daudzu cilvēku dzīvības? Sadomazohisms, patoloģiska agresija, maniakāla ticība, lielummānija?  Pētījumi rāda, ka vienotu terorista pašnāvnieka profilu izveidot nevar. Starp nāves eņģeļiem ir gan nozombēti fanātiķi, gan depresīvas atraitnes, kuras grib ātrāk nokļūt pie bojā gājušā vīra, gan oligofrēnijas slimnieki, gan ārēji normāli cilvēki, kuriem nav psihiskas saslimšanas.
Cilvēki domā, ka bailes no nāves un izdzīvošana ir dzīvu būtņu galvenais uzdevums, jo viņiem pašiem gribas dzīvot un baudīt dzīvi. Tātad nav saprotams, kā gan teroristi-pašnāvnieki var brīvprātīgi šķirties no dzīves. Tomēr evolūcijas zinātnēs (sociobioloģija, evolucionārā bioloģija, evolucionārā psiholoģija) ir viedoklis, ka bailes no nāves un vēlme dzīvot radās kā evolūcijas blakusprodukts. Cilvēka evolūciju virza divas lietas: gēni, kas vairojas, un domas, kas arī vairojas cilvēku smadzenēs, gan apziņā, gan zemapziņā. Oksfordas universitātes evolucionārais biologs profesors Ričards Doukins gēnu evolūciju nosauca par savtīgo jeb egoistisko gēnu koncepciju, jo savu kopiju atstāšana ir vienīgais, kas interesē gēnus. Tātad būtībā visu dzīvo dabu - dzīvniekus un cilvēkus virza nevis izdzīvošanas, bet gan vairošanās dziņa.  Arī cilvēkam ģenētiski dziļi smadzenēs ir iekodēta vairošanās motivācija, tāpēc viņš ir gatavs atdot dzīvību, lai veicinātu savas sugas īpatņu - ģimenes, dzimtas, tautas vairošanos. Māte vai tēvs var atdot dzīvību, lai glābtu bērnu, un tas mums ir cilvēciski saprotams, lai gan zinātnes skatījumā tas ir bioloģiskās vairošanās noteikts suicīds. 
Gēni organismu iekodē upurēt viena dzīvību, ja iespējams glābt divus, lai DNS varētu akli turpināt dalīties (Robert Trivers, 1971).
Cīņa par gēnu izdzīvošanu un vairošanos risinās visur. Arī mūsu organismā ir mikrobu kopienu karapulki, kas neļauj ienākt organismam naidīgiem mikrobiem un tos iznīcina, kamēr imūnā sistēma ar antivielām uzbrūk svešiniekiem. Tātad arī mūsos notiek zvaigžņu kari kosmiskos mērogos ar miljardiem iesaistīto.  Ja mēs novērojam no mums pavisam atšķirīgas sugas, piemēram, termītus, bites vai skudras, redzam, ka skudras mierīgi atdod dzīvību, kamēr skudru karaliene laiž pasaulē nākamos karavīrus. No vēstures zinām, ka vīrieši (biežāk) upurē dzīvību tautas, dzimtenes, etniskās vai reliģiskās grupas interesēs. Viņus virza bioloģiskie spēki, ko mēs dēvējam par altruismu. Varoņa kults sastopams visās tautās: cēlas idejas vārdā sevi upurēja PSRS glorificētais Aleksandrs Matrosovs, japāņu kamikadzes, ģimenes goda dēļ suicīdu izdarīja samuraji. Šādu rīcību par varonību atzīst visās kultūrās. Varoņa nāvē cilvēki dodas, lai sagrautu savas grupas ienaidniekus, tomēr šo morāli nemanāmi ietekmē gēni, jo, kas vienai tautai ir varonis, otrai psihopātisks slepkava. Visām tautām ir evolucionārās bioloģijas noteikti trīs universāli arhetipi. Varoni, kas atdevis dzīvību par tautu, dzimteni, godā un slavē, gļēvuli ienīst un atstumj, lai gan patiesībā viņš ir racionāls cilvēks, kurš domā, ka viņa vienīgā dzīve pieder viņam, bet pats sliktākais ir nodevējs - savas grupas pārstāvis, kas gandrīz vienmēr pelnījis nāvi. Grupas morāle izvirza prasības vīriešiem būt mačo un nebaidīties no nāves. Ja vīrietis tāds nebija, senos laikos viņam bija zemas izredzes tikt pie sievas un atstāt pēcnācējus (savu gēnu kopijas).
Otra būtiskā komponente, runājot par personības tipu, kurš spējīgs uz suicidālu teroraktu, ir gēnos ieliktā reliģiozitāte. Protams, reliģiozitātes gēnu ietekme atšķiras - daži ir reliģiski fanātiķi, citi mazāk ticīgi, citi agnostiķi. Ateistu, kuri pilnībā noliedz Dieva esamību, ir pavisam maz - tikai ap 4% no visas populācijas. 
Teroristi - pašnāvnieki dodas nāvē reliģiskas idejas vārdā. Tie, kas saka, ka islāms kā reliģija šajā gadījumā nespēlē nekādu lomu, vienkārši cenšas būt politkorekti. Britu evolucionārais biologs Ričards Dokinss runā par domām, kurām tāpat kā «savtīgajiem» gēniem piemīt tieksme vairoties. Tās tiek nodotas tālāk radiem, bērniem, sabiedrībai.
Tāpat kā bioloģiskie vīrusi, kas iekļūst mūsu organismā, kur aug un vairojas, eksistē domvīrusi, kas kā parazīti iemiesojas smadzenēs.
Mīmu teorija (no angļu ‘memes’ – memory) saka, ka ideju parazīti jeb mīmi, nonākot smadzenēs, var pilnībā pārņemt cilvēka uzvedību. Šobrīd ir izveidojusies zinātne mimētika (memetics). Tāpat kā bioloģiskie vīrusi, arī domu vīrusi bez saimniekorganisma nespēj augt un vairoties. Cilvēki var būt rezistenti pret vienām idejām, bet citas viņus pilnībā pārņem. Var teikt, ka domvīruss veido pašapmānu un kādam šahīdam iedveš: «Tava nāve patiks Allaham, tu sēdēsi pie tā kunga labās rokas.» Cilvēkam liekas, ka viņš vada domas, bet īstenībā domas vada viņu. Līdzīgi kā datorā, kurā mēs lejuplādējam noteiktas programmas, atrodas tikai tās un ne citas. Ja cilvēks savā galvā ir ielādējis noteiktas idejas, tās viņu vada. Tās var būt komunistiskas, nacistiskas, radikālā islāma vai citas. Pirms aiziet bojā, organisms idejas (tāpat kā gripas vīrusu) cenšas nodot citiem. Domu vīrusus mēra tāpat, kā bioloģiskos vīrusus.  Dažas idejas kaut kādu iemeslu dēļ izrādās virulentas - spējīgas vairoties, citas nē. Piemēram, 1997. gadā 39 sektas «Debesu vārti»  dalībnieki izdarīja kolektīvu pašnāvību, būdami pārliecināti, ka nonāks citplanētiešu kuģī, kas traucas Heila–Bopa komētas astē.
Kustība piesaistīja intravertus, vientuļus cilvēkus ar augstāko izglītību  - gandrīz visi IT speciālisti.  Šī ideja nebija virulenta un tālāk neizplatījās. Turpretim šahīdu idejas izplatās. Iespējams, ka mirt par islāma valsti tās piekritējiem nešķiet tik bezjēdzīgi kā, piemēram, «Debesu vārtu» sektantu došanās kosmiskā ceļojumā, pametot «materiālo čaulu». Tur, kur ir karš, vardarbība, sāpes, nabadzība, vienīgie tēli, kas veidojas cilvēka smadzenēs, ir atbilstoši.
Motivācija nav tikai politiska - liela nozīme ir reliģiskai domai, ka, mirstot mocekļa nāvē, terorists - pašnāvnieks nekavējoties pārdzims paradīzē, kas ir krietni jautrāka par kristiešu paradīzi. Viņam būs 71 jaunava seksam un arī ģimenes locekļiem pārcelsies uz patīkamo vietiņu, turpina pētnieks. Tomēr, ja skudras ir gēnu iekodēti zombiji, kas nespēj izdomāt: «Kāpēc man iet karot un mirt, iešu labāk pasauļoties», jo tām nav šādas programmas, tad cilvēki ir spējīgi izdarīt racionālu izvēli. Kā iespējams iekodēt mežonīgu, arhaisku domu par došanos nāvē, nogalinot citus cilvēkus? Ir teiciens: gan ateistu, gan ticīgu cilvēku vidū mēdz būt labi un ļauni cilvēki, tomēr tikai reliģija spēj piespiest labiem cilvēkiem izdarīt ļaunus darbus. Visās reliģijās pastāv ideja, ka ir iespējama personība ārpus smadzenēm, dvēseles eksistēšana bez ķermeņa, nokļūšana paradīzē, pārdzimšana utml..
Atskatoties vēsturē, redzam, ka cilvēku brīvprātīga vai piespiedu upurēšana ir bijusi visai izplatīta. Pirms kristietības nebija neviena pasaules nostūra, kur cilvēki netiktu upurēti dieviem. Upurēja ne tikai ienaidniekus, bet arī savas grupas locekļus - bērnus, valdnieku sievas, šai misijai paši pieteicās augstmaņi. Senie ķelti upurēja vecos valdniekus. Acteki uzskatīja, ka upurēšana ir nepieciešama, lai pasaule pastāvētu. Lai būtu droši, ka saule katru rītu uzlēks, actekiem vajadzēja palīdzēt savam dievam uzturēt kosmisko kārtību, ziedojot cilvēku asinis un sirdis. Lai pastieptu pretim saulei vēl pulsējošu sirdi, viņiem visu laiku vajadzēja karot un sagūstīt pēc iespējas vairāk neievainotu gūstekņu. Ir apraksts par 20 tūkstošu karagūstekņu upurēšanu četrās dienās. Upurēšana bija galvenais acteku reliģijas elements. Peru pie Mēness piramīdas atrasti masveidā zvēriski nogalinātu cilvēku skeleti. Tur dzīvojošie moči cieta no dabas katastrofām - plūdiem, zemestrīcēm un viesuļvētrām, tāpēc viņi izstrādāja specifiskus upurēšanas rituālus. Moči upurēja gūstekņus, dzīviem novelkot ādu, un tādējādi cerot uz dieva dusmu remdēšanu. Savukārt inki, apbedījot augsta statusa personu, tam kapā līdzi sūtīja sievu, bērnus un kalpus. Viņus nogalināja vai arī dzīvus iemūrēja tornī blakus mūmijai. Maiji sausuma laikā akā meta savus tautiešus, upurējot lietus dievam. Maldīgi ir domāt, ka brīvs no cilvēku upuriem bijis budisms. Sausuma periodos Tibetas mūki izpildīja rituālu - viņi devās kalnos, kur meditācijas laikā nožņaudzās šallē, bet pirms tam ēda īpašu pārtiku - sveķus, tādējādi sevi mumificējot. Kad ķīnieši iebruka Tibetā, viņi atrada un sadedzināja vismaz 50 tāda mūmijas.
Cilvēces vēsturē ideja par pēcnāves dzīvi ir inficējusi miljoniem cilvēku, kas šīs pārliecības vadīti brīvprātīgi aizgājuši bojā.
Islāma idejas var izrādīties spēcīgākas
Jāsaprot, ka idejas var konkurēt un uzvarēt viena otru gluži kā gēni, saka zinātnieks. Nav izslēgts, ka islāma idejas ir vairoties spējīgākas par Eiropas demokrātiskajām vērtībām, pieļauj reliģiju pētnieks. Respektīvi, viena skudru suga var izrādīties kareivīgāka, agresīvāka un spēcīgāka par otru. Turklāt, ņemot vērā, ka musulmaņu ģimenēs ir vairāk bērnu nekā eiropiešu, var pienākt laiks, kad islamticīgo vairākums kādā Eiropas valstī likvidēs valsts atdalītību no baznīcas un ateisms vairs netiks pieļauts. Evolūcijas teorijas saka, ka savā starpā konkurē ne vien indivīdi, bet arī grupas - izdzīvo saliedētākās, kuru dalībnieki domā vienādi.  Tieši rietumi uzsver individuālismu un to, ka viens cilvēks ir vērtība. Turpretim skudru pūznī viena skudra (cilvēks) nav vērtība. Tāda bija arī komunistu un nacistu ideoloģija. Demokrātija ir lieliska, ja tā valda visā pasaulē. Līdzko uzrodas kāda kareivīga grupa, tā uzvar individuālistus. Taču arī islāma kalifāts nav dzīvotspējīgs, jo jau tāpat sašķelsies daudzās reliģijās. Tā tas ir tāpēc, ka evolucionāri viena grupa var izveidoties tikai, lai konkurētu ar citām grupām par resursiem. Ja nav ārējā ienaidnieka, nav vajadzības pēc vienas vienotas grupas un egoistiskie gēni liek domāt par saviem radnieciskākajiem pēcnācējiem.     
 Ir jāsaprot, ka cilvēku vada smadzeņu programmas, nevis brīvā griba, un pret bioloģijas likumiem ir grūti cīnīties. Vienīgā cīņas forma ir kritiskā domāšana.