pirmdiena, 2016. gada 7. marts

Tests sapņu pārdevējiem un visiem ticīgajiem par viņu ticību patiesībai un savai tikumībai

Nav noslēpums, ka sapņu pārdevēji ir producējuši daudz reliģisku ticību, ezotērisku un ekzotērisku. Var likties, ka viedokļu dažādība sapņu pārdevēju aprindās ir pat laba un demokrātiskai sabiedrībai tas ir jāveicina. Taču reliģijas ir savstarpēji izslēdzošas un, ja jūs izvēlaties nepareizo, tikai noticot kādam garīdzniekam, ka viņa versija ir īsti patiesā, gan šajā, gai pēcnāves dzīvē var nonākt nepatikšanās vai vismaz muļķa lomā.

Ir iespējami daudzi viens otru izslēdzoši ticības varianti, kā: 

(1) kristietiskā versija, ka Dievs ir 3 personās, no kurām viena ir Jēzus Kristus (patreizējā kristiešu versija).

(2) Dievs ir viens pats un Jēzus Kristus nav dievs, bet pravietis. Cilvēku pielūgt kā dievu nozīmē izpelnīties Dieva dusmas (islama versija; jūdaisma versija).

(3) Jūdu Dievs Jehova ir ļaunais dievs, kas sagūstīja cilvēka dvēseles ķermeņa cietumā, lai tās ciestu. Jēzus Kristus atnesa cilvēcei kontaktu ar labo dievu pasauli, kas ir tīri garīga (gnosticiskās kristietības versija). Šai versijā Dievs Tēvs un islama pielūgtais Allāhs ir ļaunā dieva versijas.

(4) Visas reliģijas ir čūskas maldi, apmānot gan Jēzu Kristu, gan Muhamedu. Dievs nemīl pielīdējus, kas viņu pielīdzina diktatoram un izmanto represīvas valsts varas stiprināšanai, bet akceptē zinātniekus (tai skaitā ateistus un agnostiķus). Zinātnieki ir veikuši reālu labumu cilvēcei, kamēr baznīca un magi devuši tikai faktos neapliecinātas ilūzijas.

(5) Dieva vispār nav, tāpat kā nav pēcnāves dzīves (ateistiskā versija).

(6) Visa realitāte, tai skaitā reliģiskās vīzijas, ir gigantiska kompjūtera simulācija, kamēr mūsu smadzenes vienkārši peld burkā. Kompjūteru vada mums nezināmas būtnes (Pat fiziķis Stīvens Hokings atzina šo versiju par varbūtīgu un neapgāžamu). 

(7) Dievs vai dievi neko nav radījuši (kreacionisma noliegums), bet dvēsele ir mūžīga un arī nav dievu radīta. Dvēsele inkarnējas no viena ķermeņa citā (budisma, džainisma un citu Austrumu reliģiju versija).

(8) Dievs radīja lielo sprādzienu, no kura radās visums, bet citur nekur tas vairāk neiejaucās (Deisma versija). 

Kopumā jebkura no šīm versijām ir varbūtīga un nevienu no tām nevar nedz apgāzt, nedz ticēt kā vienīgajai patiesībai. 
2.versija (islamiskā), 3.versija (gnostiskā), 4.versija, ja izrādās patiesa, nav ortodoksālajiem kristiešiem labvēlīga Dieva tiesas dienā. Pie 5., 7., 8. versijas patiesuma Dieva pielūgšanai nebija jēgas. Ja izrādās patiesa 1.versija, Tiesas dienā labāk klājas kristiešiem, bet sliktāk visiem pārējiem 4,5 miljardiem (!!!!!!) patreizējo zemeslodes iedzīvotāju (neskaitot jau mirušos). Ja pareiza ir 6.versija, tad gan ticīgie, gan ateisti tiek āzēti, jo viss ir datorsimulācija, ieskaitot Habla teleskopa datus un lielo hadronu kolaideru, kurš atklāja Higsa bozonu.

Arī pati ticība jeb ticības spēks ir iluzora koncepcija. To var pārbaudīt ar pašu ticīgo lielāko autoritāti - Jaunās Derības - tekstu, kurā to mums pasaka priekšā pats Jēzus Kristus (Latvijas Bībeles biedrība, 2012; Marka Evanģēlijs: Jēzus atbrīvo zēnu no nešķīstā gara; 977 lpp.).:

"Jēzus apsauca , un tas izgāja no zēna; un viņš kļuva vesels tanī pašā brīdī.
Tad mācekļi pienāca pie Jēzus atsevišķi un jautāja: "Kādēļ mēs nespējam to izdzīt?"
Viņš tiem atbildēja: "Savas mazticības dēļ; es jums saku: patiesi, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, jūs sacīsiet šim kalnam: pārcelies no šejienes uz turieni, - un tas pārcelsies. Un nekas jums nebūs neiespējams.""

Ja jums sapņu pārdevējs piedāvā atbrīvošanu no grēkiem, maģisku izdziedināšanu no attāluma, vai paglābšanos nākamajā dzīvē, pajautājat viņam, kuru versiju tas pārstāv un ko tad, ja citas versijas izrādīsies pareizas? Vai viņš spēs aizstāvēt jūs no Dieva dusmām? Un, ja sapņu pārdevējs apliecina, ka zina patiesību un tic, ka viņa versija ir pareizākā, uzdodiet ticības spēka kaut sinepju graudiņa lielumā pārbaudes testu - pārvieto šo atkritumu kalnu uz Getliņiem. Ja sapņu pārdevējs atsakās to darīt, ejat no viņa prom. Viņš grib iesmērēt jums kārtējo sapni.

Ja sapņu pārdevēji nespēj nodemonstrēt mums savas ticības spēku, tad varam uzdot vēl tādu jautājumu: cik lielas morālas tiesības vienai reliģijai uzspiest tikai savu patiesības un savu morāles un tikumības versiju par lūgšanos ar viena dieva izcelšanu, viena veida mesiju atzīšanu, kamēr citu mesiju noliegšanu, kontracepciju, abortiem, seksuālo zināšanu apguvi skolās, homoseksualitātes un transdženderu nosodīšanu ???

Ticības spēka kaut sinepju graudiņa lielumā pārbaudes testa ideju aizņēmos no krievu publicista Aleksandra Ņevzorova :