otrdiena, 2013. gada 30. aprīlis

Pravietis Muhameds un islams


Islams ir viena no pasaulē izplatītākajām trim reliģijām. Ir grūti pārvērtēt islama nozīmi pasaules politikā, vēstures veidošanā un atsevišķu cilvēku likteņos. Cik jau cilvēku ir uzspridzinājuši sevi, lai nokļūtu Allāham pie labās rokas, kopotos ar 70 jaunavām un paņemtu līdzi paradīzē visus savus radiniekus. Cik cilvēku tika nogalināti kā neticīgie islama sapnim. Cik cilvēku ir atstūmuši zinātnes vērtības, lai sekotu teokrātijas ideāliem... Kas tad būtībā ir islama pamatā?

No arābu vārda ‘islām’ nozīmē padevība. Islamu dibināja arābu pravietis Muhameds 7.gadsimta sākumā. Karena Āmstronga grāmatā „Islama vēsture” raksta: „Tai naktī Muhameds pamodās, juzdams kāda dievišķa gara pārvarīgo klātbūtni. Šī sajūta ilga līdz brīdim, kad viņš izdzirdēja pirmos arābu Svēto rakstu vārdus plūstam pār savām lūpām. Muhameds nevienam nestāstīja par šo pārdzīvojumu. Viņš piedzīvoja jaunas atklāsmes, bet uzticēja tās tikai savai sievai Hadīdžai un viņas brālēnam Varakam ibn Navfalam, kristietim. Abi bija pārliecināti, ka šīs atklāsmes sūta Dievs. ... Korāns atklājās Muhamedam vārsmu pa vārsmai, sūru pa sūrai nākamā divdesmit viena gada laikā. Bieži tā bija kā atbilde sarežģītai situācijai vai jautājumam, kas bija radies nelielajā ticīgo kopienā. Šīs atklāsmes Muhamedam bija fiziski un garīgi mokošas. Viņš teica: „Ikreiz, kad es saņemu atklāsmi, ir tā, it kā man kāds mēģinātu izraut dvēseli.” Sākumā atklāsmes nāca ar tādu spēku, ka viņa ķermenis raustījās konvulsijās; sviedri lija aumaļām pat tad, ja ārā bija auksts. Viņš juta uzgulstam milzīgu smagumu vai dzirdēja dīvainas skaņas un balsis." Tā tika izveidots Korāns, kura burtam seko miljards cilvēku, domājam zinām patiesību. Korāns, kā Svētie raksti, apvienoja izkliedētās arābu ciltis zem vienas ideoloģijas.

Sapņu kritiķu viedoklis.
Islama pirmsākumos, kā redzams, ir vīzijas un balsis, kuras visās reliģijās tiek sauktas par atklāsmēm. Bet kas ir atklāsmes pamatos? Kā var zināt, ka tas ir pārdabisku spēku vēstījums? Kā var zināt, ka tas nav Muhameda smadzeņu sapnis? (skat. Criticism of Muhammad)

Argumenti, kas runā par Muhameda vīzijām kā sapni:

1) Islams pieder tā saucamajām Ābramiskajām reliģijām. Tās balstās Vecajā Derībā; tās mītiskajos sižetos.  Tātad Korāns nav kaut kas būtiski jauns, bet gan pārveidota, papildināta bībeles versija. Vai Veco Derību var uzskatīt par dieva dotu? Blogs SP jau rakstīja, cik daudz bībelē ir parastu mītu un pasaku pazīmju (skat. ziņu: Blogā ievietoto Bībeles dīvainību top 10). Tas ļauj secināt, ka bībele ir tikai jūdu tautas sapņi un teiksmu hronikas. Pārāk nereālas, lai būtu patiesība. Tās ir nogūlušās nākamā pravieša Muhameda smadzenēs un vēlāk nedaudz pārveidojušās. Ideju nelielu pārveidošanos var nosaukt par ideju mutācijām, kas tāpat seko Darvina aprakstītās evolūcijas likumiem kā gēnu mutācijas. Tātad reliģijas attīstītās pēc Darvina dabiskās atlases principiem, konkurējot savā starpā. Pats islams pēc Muhameda nāves piedzīvoja noteiktas mutācijas, sadaloties sunnītos un šīītos. Eksistē atšķirības arī sunnītisma un šiītisma iekšienē. Dažas idejas var funkcionēt kā vīrusi, nodarot postu saimniekorganismam.

2) Par musulmaņiem palika tikai tie, kas saskārās ar pravieša Muhameda teikto, vai dzima musulmaņu kultūrā (ideju infekcijas mehānisms). Ja jebkurš no šiem cilvēkiem dzimtu ķeltu kultūrā, tas pieturētos pie druīdisma; ja dzimtu acteku kultūrā, pieturētos pie acteku reliģijas; ja dzimtu Indijā, visdrīzāk būtu hinduists; ja dzimtu kristiešu zemēs, visdrīzāk būtu kristietis. Nevienas reliģijas pārstāvis necenšas noskaidrot, kā tad ir īstenībā. 

3) Dievs nepasaka kristiešiem, ka islams ir īstā reliģija; nepasaka jūdaistiem, ka Izraēlas zemi atdod musulmaņiem; nepasaka hinduistiem, ka dievs ir viens - Allāhs. Tātad nav pamata domāt, ka radītājs ir runājis ar kādu vai būtu ieinteresēts, lai cilvēki uzzinātu patiesību. Jāpiebilst, ka dievs, ja tāds ir un gribētu mīlestību, varētu nevis izvēlēties izredzētos, bet paust visiem pasaules cilvēkiem vienu un to pašu vēsti. Neskaidrības un reliģiju kari beigtos.

4) Pravietis Muhameds uzskatīja, ka Korāna vārsmas neizdomā viņš, bet nodiktē kāds augstāks spēks. Vai tas ir kritērijs? Tas, ka vārsmas dzejas veidā pašas, bez brīvās gribas piepūles, nāk dažiem cilvēkiem galvā, neirozinātnēm vairs nav nekāds brīnums. Tāds fenomens novērojams daudziem dzejniekiem, kuriem mēdz būt iedvesmas periodi un periodi bez iedvesmas. Sava trešdaļa no dzejniekiem saka, ka dzejoļi paši nāk galvā, gribot vai negribot. Spēj tikai pierakstīt. Dažiem tas liek domāt, ka to diktē neredzami, pārdabiski spēki. Taču zinātne ir atklājusi, ka cilvēka smadzeņu dators darbojas bez "brīvās gribas" līdzdalības. Dzeja rodas un sakārtojas jau radošajā zemapziņā un voluntāri ienāk apziņā. Vai ir kāds pamats domāt, ka šāds pats process nedarbojās pravietim Muhamedam?

5) Daudzi zinātnieku uzskata, ka Muhameda radošās zemapziņas efektu pastiprināja kāda viņa smadzeņu īpatnība - temporālās(deniņu) smadzeņu daivas epilepsija, kas bieži izpaužas ar reliģioza tipa vīzijām un balsīm. Šobrīd par to sastopamas daudzu neirologu un psihiatru zinātniskas publikācijas:

A differential diagnosis of the inspirational spells of Muhammad the Prophet of Islam.

Sudden religious conversions in temporal lobe epilepsy

Tiesa gan islamticīgie mēģina šo diagnozi pravietim apgāzt - skat. YouTube video: 

Did Prophet Muhammad (pbuh) Suffer From Epilepsy?

Taču skaidrs, ka ticīgie vēlas savu ticību aizstāvēt, lai nenopnāktu konfrontācijā ar tādu sāpīgu patiesību, ka viss islams, tāpat kā jūdaisms, kristietība, hinduisms un budisms, ir tikai un vienīgi sapnis. Jāsaka, ka dziļākajā būtībā arī islams, tāpat kā visas citas reliģijas, tic ne tik daudz Dievam kā tādam, kura nodomus dažādu iemeslu dēļ vispār nevar uzzināt, bet gan saviem Svētajiem rakstiem. Šai gadījumā Vecajai Derībai, Pravieša Muhameda sunnām un islama teologu izdotajām fatvām.  Bet Svētos rakstus patiesībā sarakstījuši cilvēki. Tas viss var izrādīties nekas cits, kā cilvēka sapņu radošā domāšana. Tikai cik daudz ciešanu un asiņu ir bijis un vēl būs priekšā gan islamticīgajiem, gan viņu sapņu pretiniekiem. Reliģiskās idejas nav vienmēr palīdzošas cilvēkiem, bet gan tikpat bieži kaitīgas. Iedomājoties ar sevi glābjot savus radiniekus un musulmaņu nāciju no amerikāņu pāridarījumiem, islama pašnāvnieki aiziet bojā pilnīgi veltīgi.

sestdiena, 2013. gada 13. aprīlis

Blogā ievietoto Bībeles dīvainību top 10

Bībele ir pasaulē vispārdotākā sapņu pārdevēju grāmata: 2,5 līdz 6 miljardi eksemplāri (pēc Wikipēdija ievietotajiem datiem). Tā bija pirmā Gutenberga iespiestā grāmata. Un tā vienmēr tika uzskatīta par svētu, kā arī gudrības un labestības avotu. Bloga SP bībeles izpētē, lai cik rūpīga bija skatīšanās, neko gudru un labestīgu neizdevās atrast. Tikai atrastas tikai neskaitāmas dīvainības kā dievs nez kāpēc sajauc cilvēkiem valodas (un tamdēļ cilvēku kari turpinās vēl joprojām, ieskaitot Latvijā), kā  pa zemi kādreiz klaiņoja Dieva dēli, milži un dažādi mitoloģiski nezvēri (Hmm, kur tad tie palika mūsdienās? Izrādās ne tikai dinozauri pazuduši), vai, ka dievs ir uzpērkams un ošnā dūmus, reaģējot uz Noasa saceptajiem zvēriņiem (šī ziņa topa 11.vietā). Tāpēc blogs SP izveidoja bībeles lielāko dīvainību top 10:

10.dīvainība - Dievam neveicas ar fizikas likumiem. Nu patiešām, lai nu kas, bet ne jau viņš ir tas, kurš nepārzin fiziku un bioloģiju! No sākuma radās gaisma, pēc tam tikai spīdekļi, bet pēc tam cilvēku acis un smadzenes, kas redz fotonus kā gaismu. Pirms tam dievs dzīvoja iekšējā un ārējā tumsā.  Varbūt te kāds slikti mācījās skolā?

9. dīvainība - Jozus grāmata, kurā nezināma balss - Tas Kungs - liek Mozus pēctecim Jozuam nogalināt gan vīriešus, gan sievietes, gan sirmgalvjus, gan bērnus, gan mājlopus, kuri pieder neizredzētai tautai. Šī bībeles nodaļa ir pirmā un lielākā kautiņgrāmata pēc lozunga "drang nach osten". Dīvaini, vai nu balss piederēja Hitlera prototipam vai arī kādam bija šizofrēnija. Vai tiešām jāklausa katrai balsij no tumsas?

8. dīvainība - 2.kautiņgrāmata - jūdu varonis Simsons nosit tūkstoš vīru ar ēzeļa žokļu kaulu. To nespēja ne Džekijs Čans, ne Brūss Lī. Bet mēs zinām, ka ar Simsonu sacensties varētu Herakls, Iļja Muromietis, Lāčplēsis. Taču, ka gluži kā Lāplēsim nocērt ausis, tā varonim Simsonam vajadzēja tikai nodzīt matus, lai tas savu brīnuma spēku zaudētu. Lai gan Lāčplēsim viņa ausīs bija kāds īpašs Spēks, Simsonam tur bija pats Dievs! Taču šis dievs Simsonu uzmeta, jo negribēja turēties uz Simsona plikā paura un formāli turējās pie Simsona solījuma dievam, nez kāpēc, nekad negriezt matus. Tas nekas, ka Simsona matus naktī slepus nogrieza jūdu naidnieki filistieši (grieķi). Neturi zvērestu - saņem sodu!

7. dīvainība - Cilvēks Jēkabs cīnās ar Dievu un uzvar!. Sākumā Jēkabs sastrīdas un cīnās ar kādu kungu, kurš staigā pa nakts tumsu. Nu kas cits varētu naktī klaiņāt pa saviem valdījumiem, je ne dievs? Dievs, kā tāds vampīru ķēniņš, izbīstas no austošās saules gaismas un lūdzas Jēkabam, lai viņu atlaiž. Jēpis tagad paliek 'Izraēls' - tas, kurš cīnījās ar dievu! Tas bija krutāk nekā Simsona varoņdarbi.

6. dīvainība - trīs dienu Jona ceļojums zivs vēderā. Pēc tam dievs visžēlīgi lika zivij Jonu izvemt. Vēmekļiem apvītais Jons dzīvs un laimīgs, pārvarējis skābekļa trūkumu un zivs kuņģa skābes, turpinot pielūgt dievu, atkal nonāk saules gaismā. Tika dieva pārmācīts, vārdu sakot. Kāpēc dievs šo mehānismu vairs neizmanto mūsdienās? Izskatījās diezgan efektīvi.

5. dīvainība - no Ādama ribas tiek klonēta Ieva. Pēc tam šajā divu vienolas dvīņu incestā dzimst visa cilvēce. Bet pēcnācēji, kas nāk no tuviem ģenētiskiem radiniekiem, parasti rodas ar visādiem ķermeņa un intelekta defektiem. Nujā, laikam tāpēc cilvēki savā uzvedībā nav ideāli un nevarēs sekot dieva priekšrakstiem. Ko var paņemt no ģenētiski nepilnvērtīgajiem?
Tikpat dīvaina ir dieva apvainošanās par aizliegtā augļa baudīšanu un nespēja paredzēt nākotni, kurā čūska pavedinās Ievu. Sākumā dievs samelo, pēc tam mētājas ar nolādējumiem kā vecs jūrnieks. Laikam bībeles dievam pietrūkst pedagoga talanta un pacietības, lai izskaidrotu aizliegtā augļa neēšanas jēgu un tālākās sekas cilvēcei.

4. dīvainība - Dievs piemāna cilvēkus par valdīšanu zemes virsū. Patiesībā cilvēks valdīja tikai par mājlopiem. Nu nekas, ne jau pirmo reizi apmānamies. Neko nevar darīt, cilvēkam patīk dzīvot visspēcības ilūzijās.

3. dīvainība - Bileāma intelektuālās sarunas ar savu ēzeļmāti. Bībeles radītāji nosprieda, ka caur ēzeļa smadzenēm sarunājās pats dievs. Varbūt jūdu zintniekiem pirms šī gadījuma ieraksta bībelē tomēr vajadzēja pārbaudīt liecinieka pieskaitāmību? Tagad tiesas, nu dien, pakasa pakaušus un sūta visus bileāmus uz trako namu. Vai arī beigās (pastardienā) vēl izrādīsies, ka vajadzēja tiem ticēt arī mūsdienās?


2. dīvainība - Abrahāms uzvar Dievu sokrātiskā dialogā par morāles jautājumiem. Cilvēks ir padevies savā logosā un dieva logoss nav ideāls, bet cieš no dusmu afekta nesaturēšanas. Skat, kaut ko mēs varam, ja tik kāds pienāk, ar ko var parunāties.

1.vietā - vislielākā dīvainība - mēs, cilvēki, esam pēc dieva ģīmja līdzības. Ja dievam vajadzētu pat kaut ko apvainoties uz cilvēkiem, tad tieši par šo teikumu. Ja patiešām eksistē neredzams, bezķermenisks, visuresošs dievs - multivisuma radītājs, paceļas jautājums - kā cilvēks varētu būt tam kaut mazliet līdzīgs? Blogs SP nomocījās meklējumos. Nu nevar atrast!


Tāpēc visvarbūtīgākā ir hipotēze, ka Vecās Derības dieva tēls ir cēlies no pagānisko tautu mītiem, kuros dieviem ir gan cilvēku ķermeņi, gan dzimumi (Tēvs), gan cilvēku rakstura īpašības - agresija, greizsirdība, cita viedokļa nepanešana, melošana, mīlulīši (mesijas un tautas), atmiņas traucējumi un nespēja paredzēt nākotni. Patiesi, - kaķiem dievs noteikti izskatītos pēc kaķa.

Jāatgādina, ka no šīs "gudrības grāmatas" savus pamatus smēlās gan kristietība, gan islams, ar visām tālakajām sekām cilvēcei. Daudzu prātos šie seno jūdu mīti joprojām izskatās patiesāki nekā faktos un miljonos pierādījumu balstītā Darvina teorija. Seno jūdu mītu krājums ir vispārdotākā grāmata pasaulē - absolūti veiksmīgs biznesa projekts. Pie tā, ka tikai zem 10% ticīgo to rūpīgi izlasa. 


svētdiena, 2013. gada 7. aprīlis

ASV valdības organizēts 11.septembra terora akts - šausmu sapnis vai realitāte? - bloga SP mēģinājums izprast sazvērestības teorijas loģiku

Sazvērestības teorijas par 11.septembra terora aktu ASV apšauba oficiālās izmeklēšanas komisijas izveidotos secinājumus, norādot uz loģikas kļūdām. Bet vai sazvērestību teorijas pašas necieš no loģikas kļūdām? Pēc blogā SP 20.janvārī publicētās ziņas "ASV valdības organizēts 11.septembra terora akts - šausmu sapnis vai realitāte?" izveidojās neparasta cilvēku atsaucība, kas gribēja pierādīt, ka terora akts tomēr ir Buša valdības noorganizēts. Tiek piesauktas neskaitāmas YouTube video, kur katrs, kam nav slinkums, izsaka savas aizdomas par notikušo, tai skaitā arī neskaitāmu jomu eksperti. Man pašam tika pārmests kritiskās un loģiskās domāšanas iztrūkums un nespēja paskatīties faktiem sejā.

Nu ko, es pamēģināju ieskatīties sazvērestības teorijas versijas loģikā.

Tātad sazvērestības koncepcija: "Bušs izlēma iegūt savās rokās visu autrumu naftu un pakļaut sev islama pasauli. Neilgi domājot viņš izlēma iesākt ar Afganistānu. Kāpēc tieši Afganistānu, nevis uzreiz Irāku vai Irānu, vai Arābu Emirātus? Droši vien, lai uztrenētu roku uz kaut kādiem tuksnešu ļautiņiem un, pie reizes, parādītu savas spējas Krievijai.

Tika sasaukta daudzu speciālistu sēde (varbūt tas notika tā, ka katrs augstākais sazvērestības priekšnieks vēlāk tikās ar zemāk stāvošajiem speciālistiem). Kā lai iesāk? Vajadzēja sakūdīt pirmām kārtām savas valsts iedzīvotājus un aizvērt mutes starptautiskajai sabiedrībai. Domāts-darīts.

Bušs sasauca slepeno dienestu sēdi un sagudroja plānu. Tikai izlemts upurēt dažus tūkstošus savas valsts pilsoņu un skaistākās Ņujorkas mājas - Dvīņu torņus, trešo māju tiem blakus un daļu Pentagona ēkas (ceturtā lidmašīna, kura nokrita mērķi nesasniegusi, jo pasažieri uzbruka teroristiem, bija vienkārša tās dienas sagadīšanās). Tika izlemts visas šīs mājas samīnēt un uzspridzināt. Bet kādam negribējās, lai mājas sajauc pārāk daudz citu skaistu Ņujorkas māju. Tāpēc torņus vajadzētu uzspridzināt tā, lai debesskrāpji sabrūk pēc "pankūkas principa" turpat savā pakājē.  Tam vajadzēja augsti profesionālus mīnētājus, sprāgstvielu speciālistus, policijas vadoņus, kas vēlāk vāks pierādījumus, inženierus, kas piedalīsies slēdziena sastādīšanā, prokurorus, ugunsdzēsējus, kas noslēps pēdas (daži no viņiem vēlāk tā pārcentās, iztopot sazvērniekiem, ka aizgāja bojā liesmās). Visi, kuriem šo darbiņu - iznīcināt vairākus tūkstošus cilvēku - piedāvāja, piekrita uzreiz un ar prieku. Patriotisms un vainas apziņa ASV administrācijas un specdienestu pārstāvjiem nav pazīstami. Viņi par to saņems daudz naudas (iespējams, katrs kādus vairākus miljonus dolāru) un cilvēkam nav lielāka prieka par naudu. Dievs un reliģijas aizmirstas (96% amerikāņu, tai skaitā Bušs, sakās ticam Dievam). Savus paziņas, kas strādā šais ēkās, protams, atļāva brīdināt vai kā citādi aizturēt, lai tie neaiziet uz darbu. Visiem no šiem paziņām par to lika klusēt, ko tie arī cītīgi dara.

Lai aizdomas novadītu tieši uz Afganistānu, varēja vienkārši "piemest" tur dažus islamistu - talibu vai alkaidistu - līķus un citus atribūtus (Korānu, atvadu vēstules vai instrukcijas). Taču slepeno dienestu elitei tas izskatījās pārāk vienkārši. Izdomāja, ka vajag lidmašīnas, kas ietriecas ēkās. Tā sakot, dubults neplīst. Mīnas un lidmašīnas - tas būtu kāreiz tik pietiekoši, lai saceltos vispārējs sašutums. Tikai spridzināt ar mīnām nepietiekoši. Ko darīt ar lidmašīnām? Iespējams, ka ASV valdība nemācēja nevienu pašnāvnieku savervēt, tāpēc tika izlemts uzspridzināt ar mīnām, bet lidmašīnu ieriekšanos radīt virtuāli (versija: http://www.youtube.com/watch?v=YJU55FzcM2A). Darbošanās bija pēc principa - jo sarežģītāks plāns, jo labāk un nekas, ja to tieši vieglāk atklāt izmeklēšanā. Slepenajā dienestā darbojās tādi viltošanas speciālisti, kas veiktu tik perfektu viltojumu, ka nevienas citas valsts specdienesti (ne Krievijas, ne Izraēlas, ne Arābu Emirātu, ne Pakistānas) nespētu to atšfrēt. Vajadzēja no visām pusēm novietot savus cilvēkus ar videokamerām un tad nodot uzfilmēto materiālu datorsimulācijas speciālistiem.
Tomēr kļūdas iezagās - neviens no ASV specdienestu "gudrajām galvām" neiedomājās, ka lidmašīnai ietriecoties ēkas sienā vajadzēja izveidoties apaļam caurumam nevis lidmašīnas konfigurācijai. Specdienesti aizmirsa, ka viņiem ir speciālas datorsimulācijas programmas visāda veida avārijām un sprādzieniem, kurās bojājumu izskatu var ļoti precīzi noteikt. Vispār tas paņemtu lielu darbu, tāpēc specdienesti noslinkoja. Vēl viena kļūda - aizmirsa uzzīmēt simulāciju par ietriekšanos trešajā mājā. (Ja pieturamies, ka lidmašīnas bija īstas, tad specdienesti aizmirsa palaist trešo lidmašīnu.) Tā tika samīnēta un uzspridzināta, bet lidmašīnas "nepiezīmēja". Amīši vispār nav pārāk gudri, tāpēc nav jābrīnās par daudzajām kļūdām.

Aizdedzināt terorista pasi un tad veikt zinātnisko ekspertīzi būtu pārāk sarežģīts pierādījums priekš vienkāršajiem amerikāņiem. Tāpēc kādam CIP virsniekam tika uzdots vienkārši noiet garām dvīņu torņa drupām un nomest tur nesadegušu terorista pasi. Specdienesta darbinieku darba grupai nemaz nelikās, ka atrast veselu pasi pēc tādas avārijas un ugunsgrēka varētu vienkāršam cilvēkam izskatīties neticami.

Prezidents Bušs terora dienā izplānoja, lai būtu aizkustinošāks alibi, tobrīd atrasties skolā pie bērniem. Viņš bija tik pārliecināts par savu nesodāmību, ka atļāvās filmas rūpīgi cenzētajā versijā "izpļāpāties". Atbildot uz bērna jautājumu, kā viņš juties, kad viņam paziņoja par uzbrukumu, teica, ka viņš, skatoties tiešraidi ekrānā, nodomājis, cik neveikls pilots. Kaut gan pirmo ietriekšanos tornī neviens tiešraidē nerādija (skaidrs, ka viņš bija redzējis jau agrāk izveidoto datorsimulāciju, kurā jau sagrūst ēkas no lidmašīnu triecieniem). Kad viņam paziņoja par uzbrukumu, Bušs vēl 7 minūtes sēdēja ar bērniem un runājās par vārdu pareizrunu, jo īstenībā izjuta prieku par foršo plānu un gribēja pasaulei parādīt, cik ļoti rūpējas par bērniem. Saprotams, ka visi galvenie prokurori un tiesneši tika uzpirkti, lai visa ASV valdības un specdienestu darba grupa justos pilnīgā drošībā. Galu galā frīku un dažu speciālistu demonstrācijas apakšās neko nepanāks. Drošība bija tik absolūta, ka asiņainais ASV valdības režīms pat neiebilda pret visādu sazvērestību atmaskojošo speciālistu uzstāšanos un YouTube video. Speciālisti viņus tiešā veidā atmaskoja - un tad?... Mēs jau Latvijā visi zinām - kā tas ir, kad suņi rej un karavāna iet tālāk. ASV piespiest taisnoties var tikai seksa skandālos iesaistītos prezidentus.


Vēl Bušs un specdienesti bija tik pārliecināti par perfekti nekļūdīgo plānu, ka savā priekā dalījās ar vairākiem žurnālistiem un atļāva BBC paziņot prieka vēsti pasaulei un BBC pasludināja par faktu 20 minūtes pirms tornis bija sabrucis (sižets https://www.youtube.com/watch?v=ltP2t9nq9fI). Uz BBC tika aizgādāta pat notikušā datorsimulācija, lai izskatītos pārliecinošāk (BBC jau varēja atteikties rādīt materiālu, par kuru nav pārliecināti). Sīkums, bet patīkami redzēt par to runājam pēc iespējas ātrāk. Vai tas varētu radīt aizdomas? Nieki, kam gribas tik sīkumaini domāt šai prieka dienā, kad visi plāni piepildās!"

Tika uzpirkti arī gandrīz visi ASV centrālie mediji, pēc kā tie cītīgi noignorēja valdības sazvērestības teorijas izplatīšanu. Arī lielākā daļa žurnālistu un mediju aģentūru vadītāju saņēma miljonus, tāpēc neiebilda pret savas valsts pilsoņu nogalināšanu neatkarīgi no etniskās un reliģiskās piederības. Nevienam žurnālistam starp nogalinātajiem nebija neviena radinieka, jo, iespējams, nogalināto skaits vispār tika uzpūsts. Slepenie dienesti izgudroja mirušo vārdus un biogrāfijas.


Blogs SP tiešām pamēģināju iedziļināties šai sazvērnieku teorijas baisajā sapnī. Kā izskatās šāda versija? Vai tiešām sazvērestības teorijas piedāvātā loģika ir tik nesatricināma?