pirmdiena, 2013. gada 18. novembris

Vai "Dieva daļiņa" - Higsa bozons - apstiprina dieva eksistenci?

Kopš Higsa bozona paredzēšanas un atklāšanas ir izplatījies uzskats, ka tā pierāda dieva eksistenci. Cik var tāds nefiziķis, kā es, noprast, Higsa bozons, mijiedarbojoties ar citām daļiņām-viļņiem bez masas, nobremzē tās, veidojot masu un inerci. Bez masas nav matērijas, bet eksistē tikai tīra enerģija, kas visumā pārvietojas ar gaismas ātrumu. Līdz ar to fizika radusi izskaidrojumu tam, ko jūtam ar savām maņām kopš seniem laikiem - eksistē matērija, vielas svars, inerce un blīvums.
Tagad kreacionisti izmanto šo faktu un lielā sprādziena teoriju kā pierādījumu tam, ka bija kāds brīdis, pirms kura nekā nebija, bet tad tika radīts visums, kosmiskie ķermeņi un no matērijas sastāvošā dzīvība. Tātad tam visam ir nepieciešams radītājs. Un, lūk, ar Higsa bozonu dieva tā kunga roka un apziņa arī visu šo pasauli izveidoja.

  

Cik tad pārliecinošs ir šāds arguments??  Tikko iznākušajā grāmatā "Higss" diezgan saprotamā veidā ir atspoguļota visa Higsa bozona pierādīšanas vēsture. Grāmatā jau pašā ievadā tiek uzsvērts, ka Hiksa bozona pierādījumiem nav nekāda sakara ar dieva esamības pierādījumu. Bet kā varam nonākt pie šāda secinājuma?

Es izteikšu dažus savus nefiziķa prātojumus. Korektāk būtu teikt, ka Higsa bozona atklāšana neapgāž dieva esamības un kreacionisma akta teoriju (atšķirībā no Darvina evolūcijas teorijas, kuru  vismaz puse pasaules joprojām nespēj pieņemt, kamēr Higsa bozonu ticīgie uzņēmuši ar entuziasmu).

Šobrīd par Higsa bozona nozīmi visuma evolūcijas procesā faktiski var izvirzīt divas alternatīvas hipotēzes:
1) dievs izmantoja Higsa bozonu un neskaitāmas citas daļiņas, lai izveidotu matēriju, kamēr viņš nez kamdēļ neizmantoja daudzas citas daļiņas, kuras tā arī palikušas brīvā lidojumā;
2) jebkuras fizikālas daļiņas savā starpā savienojas vai nesavienojas spontāni, bez kāda inteliģenta spēka palīdzības, vadoties pēc saviem fizikas likumiem. Tas ir līdzīgi kā vienas ķīmiskas molekulas savā starpā reaģē, bet citas molekulas savstarpēji nereaģē (atceramies skolas ķīmijas mācības stundas, kurās tas bija tik sūri un grūti jāiezubrī, kuras vielas ar kurām reaģē un kādos veidos). Šeit fizikas/ķīmijas teorija saka, ka nav nekādas teorētiskas vajadzības iejaukt dieva inteliģenci ķīmiskās apmaiņas procesā, kad viena sērskābes molekula H2SO4 izspiež nātriju no veselām divām vārāmās sāls NaCl molekulām, bet šis pats process apgrieztā virzienā nenotiek. To var izskaidrot ar ķīmisko elementu valences saitēm, nevis ieviest teoriju, ka sērskābes molekula dievam ir vairāk izredzētas molekulas statusā nekā sālsskābes molekulas HCl (citādi sanāktu diezgan smieklīga izredzēto un neizredzēto molekulu tautu hipotēze, kurā divas HCl molekulas nespēj uzvarēt vienu Na2SO4 molekulu. Pat vairāk, ķīmija pareģo, ka, ja vienu pašu Na2SO4 molekulu iemetīs cisternā ar HCl, tā tik un tā paliks ar savu nātriju, gluži kā Vecās Derības dieva izredzētais jūdu varonis Simsons ar ēzeļa žokļa kaulu rokā uzvar tūkstoš filistiešu).

Paskatīsimies pēc būtības pirmo hipotēzi, vai Higsa bozons jeb "dieva daļiņa" vismaz ar kaut ko palīdz reliģijai vai tieši kreacionisma mītam?

Manā skatījumā tas nepalīdz it nemaz. Vai tad Higsa bozons, saskaņā ar kreacionisma mītiem, varēja eksistēt pirms dieva vai vienmēr mūžīgi līdz ar dievu? Tad iznāktu, ka dievs Hiksa bozonu nav radījis. Viņš tikai paņēma Higsa bozonu kā instrumentu vai līmi matērijas izveidošanai.
Tad sekotu loģisks secinājums, ka dievs nav radījis visu un, ja nebūtu Higsa bozona, dievs nespētu radīt matēriju un cilvēkus. Šādā versijā dievs nesanāktu visspēcīgs. Šaubos, vai tāds secinājums der kreacionistiem. Zinātniskā domāšana ir savādāka - tā nelūkojas, vai atklātā patiesība ir mums tīkama vai nē un tāpēc prasa spriedumu drosmi.

Var jau izvirzīt vēl ķecerīgāku hipotēzi: ja nu paša dieva sastāvā ietilpst Higsa bozons? Tad matēriju un cilvēkus viņš izveidoja no sevis daļām. Tāda hipotēze atgādinātu hinduisma mītus, kur Krišna rada cilvēkus no savām ciskām.
Bet, rodas jautājums, kurš tad radīja Higsa bozonu? Vēl kāds cits varenāks dievs, jeb Higsa bozons ir eksistējis vienmēr?

Ja kreacionisma mīta piekritējus tāds variants neapmierina (un jādomā, ka tā ir), tad paliek tikai pēdējā versija: arī Higsa bozonu radīja šis pats dievs. Taču šādā versijā kreacionisms nav pavirzījis savas teorijas pierādīšanā ne par matu. Jau kopš kreacionisma pirmsākumiem Vecās Derības tapšanas laikā tika pausts, ka dievs radīja matēriju, enerģiju un visas visuma daļiņas. Higsa bozons ir tikai kādas jaunas daļiņas nosaukums un neko vairāk, kā tikai citu abstraktu vārdu, kreacionisma teorijā "dieva daļiņa" neievieš.

Taču zinātnei un otrajai versijai, kurā visuma evolūciju vada tikai un vienīgi fizikas likumi, Higsa bozona atklāšana nozīmē to, ka laicīgo cilvēku - fiziķu - līdz šim saprastie dabas likumi kopumā ir pareizi. Tas izrietēja no spontānās attīstības teorijas matemātiskajiem aprēķiniem un eksperimentiem. Fiziķi to paredzēja nevis garīdzniecība (kura, starp citu, apgalvo, ka sačukstas ar dievu, meditējot par viņa gribu). Precīzā fiziķu prognoze atšķiras arī no neprecīzajām astrologu pronozēm sportā, loterijā, parlamenta vēlēšanās un meteoprognozē. Bērni var droši turpināt mācīties fiziku skolā, neuztraucoties, ka tā ir "ateistu propogandas maldi vai smadzeņu skalošana".

Kamdēl tad vispār reliģijas aizstāvji par to vispār runā? Vai tad baznīcas taisās savos ticības apmācības alfa kursos ieviest elementārdaļiņu fiziku? Diez vai. Būtu patiesi izbrīnīts. Pavisam cita atbilde uzprasās pati no sevis un ir cilvēka pašmotivācijai saprotama. Katrai uzņēmējdarbībai nepieciešama aizvien jauna reklāma. Kā jau parasti, zinātnes sasniegumi tiek izmantoti savās interesēs, lai piedotu saviem sapņiem vai seno jūdu mītiem zinātniska fakta nopietnību. Seko kārtējie apgalvojumi, ka reliģija un zinātne saskaras un tām nav nopietnu savstarpēju pretrunu.

Un, pat ja pierādītos, ka dievs eksistē un patiešām izmantoja Higsa bozonu materiālās pasaules radīšanai, kas no tā?
Teologi un garīdznieki uzreiz dod mājienu, ka tamdēļ ir jātic arī visam pārējam, ko viņi saka:
- ka teologi saprot pareizi dieva gribu un nodomus;
- ka Bībele ir dieva dota, nevis seno jūdu leģendas un teikas;
- ka kristietība (islams, jūdaisms, hinduisms, mormonisms, jehovisms) ir īstā un patiesā reliģija;
- ka Jēzus Kristus noteikti bija dieva dēls (jeb nebija dieva dēls, kā apgalvo islams un jūdaisms);
- ka dievs noteikti ir pret homoseksuālistiem (lai gan homoseksualitāte ir tāda pati smadzeņu ķīmija kā skolā mācītā neorganiskā ķīmija;
- ka dievs ir pret abortiem, seksa baudīšanu, masturbāciju un seksuālajiem sakariem ar vairākiem partneriem;
- ka dievs noteikti ir jāpielūdz un jāatzīst kā visupiedodoša mīlestība (kamēr, ja nepielūgs, tad dievs rīkosies kā visuma diktators);
- kā arī patiess ir viss pārējais, ko saka garīdznieki (lai gan viņu paustais un neglābjami pastāvīgi mainās).

Varu tikai aicināt iepazīties ar jauno grāmatu "Higss. "Dieva daļiņas" izgudrošana un atklāšana", kurā aprakstīts, kā šos datus iegūst fiziķi. Katram pašam sev paliek tikai jautājums, cik uzticama ir garīdznieku dotā informācija par dieva nodomiem un plāniem un kā viņi ieguvuši savu informāciju?

otrdiena, 2013. gada 16. jūlijs

Režisors Lars fon Trīrs un viņa filma "Antikrists"

Kā raksta kinokritiķi, dāņu kinorežisora Larsa fon Trīra drāma"Antikrists" ir mistisks psiholoģisks trilleris, kas stāsta par laulāta pāra attiecībām pēc viņu mazā dēla nāves. Galvenās lomas atveido Šarlote Gensbūra (par šo filmu Kannu festivālā viņa atzīta par labāko aktrisi) un Vilems Defo. Filmas scenārijā viņu dēls aizgāja bojā vecāku kaislīga seksa laikā. Bērēs jaunā sieviete nokrīt bez samaņas un tiek ievietota psihiatriskajā palātā. (Sk. Antichrist - Official Trailer )

Mirušā bērna māte (Šarlote Geinsbūra) ir bēdu un vainas sagrauta un palātā iziet psihiatra parakstītu ārstēšanās kursu ar medikamentiem, līdz viņas vīrs (Vilems Defo), psihologs, kas specializējies kā psihoterapeits, uzstāj, ka sievai jāatgriežas mājās, lai ārstētos pareizāk. Viņš, pretēji ārsta-psihiatra norādījumiem, atbrīvojas no visām sievai izrakstītajām zālēm. Viņš taču ir viņas vīrs, kurš viņu labi pazīst un ir profesionāls psihoterapeits ar 20 gadu stāžu, tāpēc palīdzēs remdēt sāpes un tikt atpakaļ uz kājām, ja vien viņa vīram uzticēsies (tas ir visā pasaulē zināmais ārstu/psihiatru un psihologu strīds, kurš kompetentāks psihes zinībās). Vīrs ar kognitīvi-biheiviorālajai psihoterapijai raksturīgo racionālismu mudina sievu cīnīties pret savām bailēm un ieskatīties savas zemapziņas dzīlēs. Viņa nav droša, ka vīrs var un ir gatavs palīdzēt viņas pārdzīvojumos un neielaiž savā slepenajā iekšējā šausmu sapņu pasaulē. 
 
Lai atklātu sievas visslēptākās bailes, biheiviorālās terapijas tradīcijā pāris dodas pašā sievietes baiļu epicentrā - pārgājienā uz kādu būdiņu kalnos, sauktu par "Ēdeni". Kā izrādās mežā viss izraisa viņai bailes. Psihologa eksperimentālā terapija beidzas ar šaušalīgu scēnu, kurā jaunā sieviete ar urbi bezsamaņā guļošajam vīram iestiprina kājā nažu asināmās virpas akmeni, lai tas nevarētu aizbēgt. Sieviete uzskata, ka tuvojas apokalipse un vienam no viņiem noteikti jāmirst. Kā raksta kinokritiķi - "filmas kulminācijas punkts nepārprotami ir iespaidīgs - „Haoss valda pār pasauli!” neilgi pirms filmas beigām skaidrā angļu valodā paziņo lapsa un Geinsbūras atveidotā daudz pārcietusī māte muļķīgā kārtā pārvēršas par trakojošu, psihiski nelīdzsvarotu drausmu raganu. Defo tēlotais pašapmierinātais terapeits beigās saņem pelnīto sodu." Šī filma izceļas ar īpašu vizuālo noskaņu." 
Larsa fon Trīra psiholoģiskā trillera “Antikrists” recenzija 

Aplūkosim filmas sižetu no kritiskās domāšanas un cita profesionāla psihoterapeita viedokļa. 
Dāņu režisors Lars fon Trīrs izskatās ezotēriska vai mistiskas pasaules uzskata piekritējs un šo uzskatu arī pauž savās filmās. Filmā "Antikrists" viņš pauž, ka apokalipses vēstneši (filmā lapsa, stirna un krauklis) eksistē neatkarīgi no sievietes iztēles, jo tos redz arī viņas "racionālais" vīrs (kurš gan par šīm vīzijām savai sievai noklusē). Arī citā fon Trīra filmā "Melanholija" kosmiskās apokalipses scenārijs piepildās, neskatoties uz racionālajiem zinātnieku argumentiem. Tātad fon Trīrs noteikti nav zinātniskā pasaules uzskata piekritējs, bet gan cenšas parādīt, ka ezotēriķi, pareģotāji un vīziju redzētāji ir tālredzīgāki.

Tagad aplūkosim filmas varoni - sievieti, kas slīgst savos apokalipses šausmu sapņos. Filmā meža vidi ap vientuļo būdiņu un visus notikumus apkārt sieviete interpretē kā sātana baznīcu (Nature is Satan's church). Dabā viss nolemts nāvei - viņu bērns mira, viņi abi kādreiz mirs, ozolzīles krīt uz jumta kā beigtas, aina ar putnēnu, kurš izkrīt beigts no ligzdas. Viņa pati agrāk šai "Ēdenes dārzā" rakstīja disertāciju par raganu prāvām viduslaikos (ginocīda) un nonāca pie secinājuma par sieviešu ļaunuma un raganu dabas realitāti. Viss tas liek secināt, ka piedzīvoto atklāsmju rezultātē sieviete izveidoja savu reliģiju. Saviem murgainajiem pareģojumiem viņa ticēja. 

No psihiatra skata punkta aina izskatās šāda: spēcīgā bērna nāves rezultātā sievietei izraisījās psihoze, vistricamāk šizofrēnija. Viņas stāvoklis raksturojas kā murgaini-halucinators. Visa iedomā par tuvojošos pasaules galu psihiatrijā raksturojas kā murgu sindroms (delusions). Viņa dzirdēja bērna raudu halucinācijas vēl pirms sava bērna nāves. Pēc halucināciju epizodes sievietei izveidojās murgaina atklāsme, ka tās ir dabas raudas, ko viņa dzird. Interesants ir simtoms ar bērna zābaciņiem, kurus viņa savam dēlam vilka otrādi. Šī dēla zābaciņu simptoma nozīme filmā nav atšifrēta un pati slimniece atzīst, ka tas ir dīvaini (weird). Šī epizode liek domāt, ka filmas scenārijam apakšā ir reāls gadījums. Daži teiktu, ka tas ir mātes sadistiskās tendences. Taču jādomā, ka sieviete vilka dēlam zābaciņus nepareizajās kājās, lai tas tālu neaizklīst prom (filmas varonei bija jocīgi, lai neteiktu - šizofrēniski, tuvo cilvēku pieturēšanas veidi pie sevis, par cik vīram viņa, savukārt, "pieurba" kāju pie virpas akmens). Viņas dēls bija tik nemierīgs, ka izveidojās pēdas deformācija.
 

Biežākā šizofrēnijas ārstēšanas metode, kuru nozīmē ārsti psihiatri, ir medikamentoza. Taču medikmenti šizofrēniju neizārstē, tikai savalda satrakojušos dopamīna vētru. Problēma ir tā, ka dopamīns nepieciešams gan domāšanai, gan dzīves baudu izjušanai, gan pozitīvām emocijām. Neiroleptiskie preparāti neiedarbojas tikai uz psihozi, bet nobremzē arī domāšanu un pozitīvās emocijas, piedevām, apveltot cilvēku ar daudziem citiem blakusefektiem. Tāpēc dzīve sievietei solās būt mierīgāka, bez nepārdomātiem lēmumiem, pašnāvībām, slepkavībām un apokalipses scēnām, bet diemžēl ar depresīvu nokrāsu.

To zina visi psihoterapeiti, ka zāles nav panaceja. Arī sievietes vīrs psihologs tā nodomā filmas sākumā. Taču viņš nenojauš, ka sievai ir daudz nopietnāka diagnoze kā sēras un trauksmes lēkmes. Jau nedēļu ilga atrašanās nemaņas stāvoklī pēc bērna bērēm norāda par atipiskām, nevis tipiskām, sērām. To ignorējot viņas vīrs pielieto tādas kognitīvi-biheiviorālās metodes kā sēru fāžu skaidrošana, rāmas elpošanas tehnikas trauksmes laikā, pakāpenisko desensibilizāciju pret fobiju no zemes; vizualizācijas tehniku atslābumam; lomu spēles; fobisko stimulu gradēšanu uz papīra, lai sieva labāk saprastu atšķirīgus fobiskos stimulus un iemācītos tos pārvarēt.
Diemžēl daudzās KBT tehnikas un dažreiz seksa atteikumu (kā jau tas īstam psihoterapeitam ētisku apsvērumu dēļ nepienāktos) sieva uztver kā atstumšanu. Tikmēr arī viņas murgaino sapņu aina attīstās. Izdomājot, ka Vīrs viņu taisās atstāt, viņa apgrūtina viņa kājas, ieurbjot tajās smagu virpu. Atguvies vīrs beidzot saprot, ka viņa sievas apokaltiskajā scenārijā kādam no abiem jāmirst un, izmisumam cīnoties ar dusmām un izdzīvošanas instinktu, pats savu mīļoto sievu nožņaudz. Pēc tam, kā jau raganu, viņš sievieti sadedzina.

Psihoanalītiķi un psihodinamiskie psihoterapeiti teiks, ka vīrs veica vairākas pamatīgas kļūdas. Galvenā - neviens psihoterapeits nevar ārstēt savus tuviniekus. Otrkārt, piekopjot uz baiļu simptomiem koncetrētu psihoterapiju, viņš palika seklā zemapziņas līmenī. Netika pacelta sievas apziņā viņas šķiršanās trauksme un gadiem ilgā atstumtības sajūta. Netika pētīta sievas izteiktās seksuālās dziņas konflikts ar vainas apziņu (tieši seksa laikā bērns palika nepieskatīts). Seko klitora pašpakastrācija ar šķērēm kā sods. Netika izpētīta sievas neapzinātās agresijas tendences, no kurienes izriet arī pārliecība par sieviešu ļaunumu. Netika pētītas sievietes seksuālo un agresīvo (sadistisko) kompleksu izcelsme attiecībās ar vecākiem. 

Tomēr gribās teikt, ka arī psihoanalīze sievietei nepalīdzētu. Galvenā problēma - sievietes psihotisko (šizofrēnisko) murgu fabula ar daudzajām vīzijām psihotisko simptomu centrā: par dabu kā sātana baznīcu, trim apokalipses priekštvēstnešiem, tuvojošos apokalipsi kā tādu, mocīto raganu zombijiem zem zemes, kuru izstarotā enerģētika dedzina pēdas; ticību likteņa zīmēm, utt. Šo sapņu iedomu izveidē drīzāk ņem dalību radošā domāšana, mītiskā domāšana, maģiskā domāšana, paranormāli pārdzīvojumi, spontānā reliģiozitāte un pseidoinsaiti (nepareizas īstenības apjausmas). Neskatoties uz to, ka gan psihoanalīzes pamatlicējs Zigmunds Freids, gan viens no kognitīvi-biheiviorālās terapijas pamatlicējiem Alberts Elliss uzskatīja, ka reliģiozitāte, maģiskā domāšana un ticība paranormālajam ir neiroze vai ilūzija, bet psihiskā veselība ir racionāla domāšana, konkrētas tehnikas ne reliģiozitātes, ne murgu apkarošanai netika radītas. Psihoterapijas fokusējās vairāk uz attiecībām cilvēku starpā nekā uz attiecībām ar pārdabisko. Sievietei varētu palīdzēt, iespējams, jungiāniska tipa psihoterapija vai psihoterapija, kas, fokusējas uz mītiskiem sižetiem. Neapstrīdot visa sapņa nerealitāti, tāda pieeja transformētu viņas zemapziņas sapņu pasauli maigākā, neagresīvākā gultnē, kurā pasaules gals tik ātri neseko un cilvēku upuri nav nepieciešami. Vīziju pārmaiņu virziens: pasaulē ir labie spēki, kuri cilvēkus pasargā no ļaunajiem un dāvā pretnāves eliksīru - dvēseles nemirstību pretēji ķermeņa mirstībai. Vārdu sakot - labdabīgāks sapnis. Cits jauns virziens Rietumu psihoterapijas tendencēs - klīniskā parapsiholoģija, kad psihoanalītiķis, psihologs vai pat psihiatrs cenšas psihoterapeitiskā darbā ar pacientu integrēt viņa personībā šos paranormālos pārdzīvojumus, kā ārpusķermeniskā pieredze, klīniskās nāves vīzijas, pārdabisku personu klātbūtnes sajūtas, spoku redzējumus, citplanētiešu nolaupīšanas, u.c. (piemēram skat. rakstu "Psychotherapeutic Approaches to Major Paranormal Experiences"). 

Kas mainītos, ja psihoterapeits būtu ticīgs kristietis vai mācītājs? Vai tam izdodotos sievietei iedvest citu sapni - par Kristus glābšanas misiju no dabas sātana baznīcas? Atbildēt ir grūti. No prakses zināms, ka gandrīz visi šizofrēnijas pacienti ir ticīgie, taču nepieturās pie klasiskajiem reliģisko dogmu formulējumiem un pastāvīgi tos pārveido.

Vai optimāli palīdzēt tādos gadījumos vispār ir iespējams? Grūti pateikt, vai iespējams tieši šādai sievietei. Ir bijuši gadījumi, kad psihoterapeitiskā palīdzība pie psihotiskiem murgiem izdodas. Dažreiz tādi psihiatriskie pacienti paši laika gaitā, ja paliek dzīvi, transformē savus sapņus un pat iegūst piekritēju pulku. Tā izveidojas jauna reliģiska kustība un jauna sapņu teorija reālajā dzīvē. Tradicionālie ticīgie uz šādām sektām gānās, bet tās eksistē un ir pat labi finansiāli pelnošas. Taču pats fon Trīrs, ciesdams no depresijas un multiplām fobijām, pārdod pasaulei šo mistisko scenāriju tikai filmas veidā. Viņš, var teikt,dziļi izdzīvoja šīs filmas scenāriju sevī un, kā baumo, uz laiku atbrīvojās no savas depresijas. Gluži kā viņa filmas varone, kas pārdzīvojot dziļas sēras, aizgāja savu šausmīgo vīziju pasaulē.

otrdiena, 2013. gada 18. jūnijs

Dzīve pēc nāves un dzīve mūžībā - kuru scenāriju paņemsiet sev ikdienas lietošanai?

Sapņu pārdevēju pārdotākie scenāriji par dzīvi pēc nāves cilvēces vēstures gaitā. Daži sola jauno dzīvi tai pašā ķermenī, citi - jaunā nemateriālā ķermenī, vēl citi - pārdzimšanu citā zemes ķermenī, un vēl citi - dzīvi starp dzīvēm pavisam bez ķermeņa kā enerģētiskais kūlis citā dimensijā vai kā spoks tepat uz zemes. Izvēlaties:

Nemirstība šīs zemes dzīvē.

Japāņu sintoisma, tāpat kā ķīniešu daoisma tekstos nav dieva - pasaules radītāja idejas un par ilgu mūžu vai nemirstību šīs zemes dzīvē, nevis par pēcnāves eksistenci.
Kaut ko līdzīgu sola arī jauna reliģiska kustība Kristīgā Zinātne (Christian Science). Tiesa gan Mary Baker Eddy proponē ideālismu - spirituālā pasaule ir vienīgā realitāte, bet matērija ir ilūzija. Tas nozīmē, ka fizisko ķermeņu mums vispār nav, bet slimības un vecums, ko mēs visi jūtam, ir tikai sods par grēkiem. Atbrīvojies no grēkiem un iegūsti nemirstību. Slimības jāārstē nevis pie mediķiem, bet ar lūgšanām.

Teorijas vājā vieta: pati Mary Baker Eddy nomira 1910.gadā, tāpat kā miruši (vai pazuduši no šīs iluzorās materiālās pasaules) daudzi Christian Science adepti, sintoisma adepti un daoisma praktizētāji. Ja kāds no daosiem arī uzlaboja veselību, praktizējot cigun un tai-dzi vingrinājumus, tad ieguva tikai pāris desmit gadus savā mūžā (kas tas ir salīdzinājumā ar mūžību?).

Pastāvigi pārdzimšanas cikli un upurēšanas.
The Ceiba tree bounds the Heaven and Xibalbá

Cilvēka dzīve gan pēc maiju, gan acteku un inku priesteru virtuālajiem priekšstatiem, iet caur cikliskiem lokiem no dzimšanas uz nāvi un no nāves uz atdzimšanu. Maiju virtuālā nemirstības koncepcija izgāja no tā, ka šim procesam nav laika robežu un tas ir mūžīgs. Tikai zemes iemiesošanās padara iespējamu tālāko attīstību. Viņpasaulē mirušie atrodas garīgās pasivitātes stāvoklī, kamēr nenotiek kaut kas, kas spēj atmodināt viņu dvēseles atdzimšanai jaunā dzīvē. Dvēsele ir atsevišķa virtuālā koncepcija, kuru apzīmēja savs hieroglifs. Fiziskā iesākums ir dzimumakts, bet pateicoties dieva un priesteru palīdzībai fiziskajam ķermenim pievienojas dvēsele. Inki piekopa arī senču kultu, veidoja senču akmens statujas un mirušos apglabāja lielos kapu torņos. Apglabājot augsta statusa personas, nereti tiem līdzi nāvē bija jādodas ģimenes locekļiem (sievas, bērni, kalpi), lai viņpasaulē tie varētu kalpot viņam. Šos cilvēkus vai nu nogalināja, vai iemūrēja tornī blakus mūmijai dzīvus.

Nemirstība pie fiziskā ķermeņa saglabāšanas (mumifikācijas tradīcija Senajā Ēģiptē).

Pirms šīs dzīves: cik noprotams, pirms šīs dzīves citu nav bijis, jo dvēsele piesaistīta vienam ķermenim.
Pēc nāves: Saglabāts (mumificēts) fiziskais ķermenis (-sah) ir svēts un vitāli nepieciešams, lai dvēsele (dzīvības spēks -ba) turpinātu dzīvot mirušo valstībā un turpinātu pildīt dievu uzliktos uzdevumus. Piemēram, faraons no viņpasaules turpina rūpēties par savu tautu. Cilvēka garam (ka) jāstājas mirušo valstībā tiesas priekšā tūlīt pēc nāves. Ka ir cilvēka pirmtēls, dievišķais paraugs, pēc kura viņš radīts un par kuru cilvēkam pēc nāves jāpārtop. Bieži teica nevis "Viņš nomiris", bet gan "Viņš aizgājis pie sava ka." Mirušā atdzīvošanās iespējama tikai pie ba ienākšanas atpakaļ ķermenī.
Senajā Ēģipē bija ticība mirušā augšāmcelšanai miesā, nevis tikai cilvēka dvēseles nemirstībā. Tāpēc mirušā ķermeni iebalzamēja un blakus noveitoja arī mirušā skulpturālos atveidojumus 'ka' (ja nuviens ķermenis nav labi iebalzamēts). Taču augšāmceltā ķermenis nebūs vairs iznīcīgs, tam būs dievišķas īpašības (Avots: A.Mūrnieks "Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē".).
Senās Ēģiptes reliģijā cilvēks pēc nāves nevis pārdzima citā ķermenī uz zemes (kā to dažreiz apraksta ezotēristi), bet gan pārdzimst dievā (vismaz noteikti cilvēki). Taču pārdzimšanai fiziskais ķermenis bija nepieciešams un ķermeņa sadedzināšana, kā tas ir hinduisma karmiskajos priekšstatos, tika uztvertas kā briesmas un grēks (Avots: А.Кураев Раннее христианство и переселение душ).

Sapņu teorijas vājās vietas: Mūsdienu zinātne atrada, ka cilvēka identitātes un, līdz ar to arī dvēseles, mājvieta ir dzīvas smadzenes, kuras senie ēģiptieši izvilka caur deguna atveri no mumificējamā ķermeņa. Uzskatīja, ka dvēseles mājvieta ir sirds. Taču mūsdienu zinātne ir pierādījusi, ka cilvēks var dzīvot ar mākslīgu sirdi vai cita cilvēka sirdi, kamēr nevar dzīvot bez savām smadzenēm. 

Labajiem augšāmcelšanās labākos ķermeņos, ļaunajiem - izzušana, ķermeni nesaņemot.

Pēc seno irāņu uzskatiem cilvēka dvēsele pēc nāves vēl trīs dienas uzkavējās šajā pasaulē un tad dodas uz aizkapa valstību, kur valda Jima. Pazemē dvēseles dzīvo kā ēnas un ir atkarīgas no pēcnācējiem, kuriem ir pienākums aizgājējus arī pēc nāves uzturēt ar upuriem. 
Vēlāk radās uzskats, ka varoņi un virsaiši var izglābties no nepievilcīgās eksistences pazemē un atdzimt debesīs - atrasties kopā ar dieviem.Dvēseles, kuras pēc nāves pārkļuvušas pāri liktenīgam tiltam, paradīzē bauda svētlaimi. Tomēr atziņa, ka cilvēks nav tikai bezķermenisks gars, bet sastāv no miesas un dvēseles, prasīja arī dvēseles mājvietas - ķermeņa glābšanos pēc nāves. Izmainījās uzskati par cilvēka ķermeni. Indoārieši savus mirušos sāka dedzināt, bet kaulus rūpīgi savākt, lai pēc nāves cilvēks varētu atdzimt kā pilnīga būtne, iegūstot apskaidrotu miesu un dvēseli.
Zoroastrs ieviesa savas korekcijas. Cilvēks saskaņā ar Avestas mācību sastāv no ķermeņa, dvēseles (urvan) un gara (fravarš) jeb dievišķās ieceres, nodoma, pēc kura viņš radīts. Pēc nāves cilvēkus gaida divkāršā tiesa. Sākumā atlīdzības tilts, pār kuru jāiet pēc nāves un no kura var iekrist ellē. Cilvēki, kuru labie un ļaunie darbi ir līdzsvarā, dodas uz ēnu valstību, kur gaida "pēdējo tiesu". Tad paredzama dvēseles savienošanās ar miesu. Pilnīga svētlaime arī taisnajiem iespējama tikai pasaules beigās, kad atjaunotās dvēseles iegūs savus augšāmcēlušos ķermeņus. Ļaunie liesmās sadegs un izzudīs.  Svētās liesmas iznīcinās arī elli un dēmonus (tātad ļaunajiem nebūs mūžīgi jācieš elles liesmās kā kristietības versijā). (Avots: A.Mūrnieks "Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē".).

Sapņu teorijas vājās vietas: Šai, tāpat kā visām pārējām sapņu teorijām, galvenais vājais punkts ir tas, ka jāpiedzimst zoroastrisma kultūrā pie zoroastrisma piekritējiem vecākiem, lai iegādātos savam dzīves orientierim tieši šādu sižetu. Kur tad paliek jūdaistiskais, vai kristietiskais, vai islamticīgo, vai budistiskās jeb hinduistiskās, jeb džainiskās karmas scenāriji? Kurš un kā noskaidros patiesību, kas notiek pēc nāves? Kādas pēcnāves dzīves izziņas metodikas mēs atdzīsim par pietiekoši objektīvām?

Pārdzimšana savos fiziskajos ķermeņos – tūlītējā vai atliktā (jūdaisms, agrīnā kristietība)

Kristietība  ir tik dažāda, jo ir mainījušās daudzas vērtības, domas un uzskati. Daudzi tic, ka dvēsele tiek tiesāta nāves brīdī un aizsūtīta vai nu uz debesīm, vai elli. ļotiortodoksāli ticīgie uzskata, ka ķermenis un dvēsele pēc nāves nešķiras un nedodas ne uz debesīm, ne uz elli, bet gaida pastardienu, kad viņi tiks augšāmcelti un novērtēti. Galvenā koncepcija: Jēzus ir fiziski augšāmcēlies pēc nāves; mirušie celsies un viņus tiesās Jēzus, kad viņš atgriezīsies (Diāna Ālkvista "Ceļvedis pēcnāves dzīvē").

Pirms šīs dzīves: ķermeni un dvēseli rada mūžīgi dzīvojošā pārdabiskā persona dievs, kas to iemieso pie bērna dzimšanas. Pirms tam dvēsele nav funkcionējusi un nefunkcionē arī bez fiziskā ķermeņa.
Pēc nāves: 1.versija: augšāmcelties var tikai savā fiziskā ķermenī. Bez ķermeņa neeksistē dvēsele ar savu apziņu. Ja cilvēks nomirst, tas gaida, līdz dievs visus augšāmcels lielās, jeb pastarā tiesas dienā. Jūdaismā glābšana bija fiziska, nevis garīga koncepcija. Augšāmcelšanās bija jānotiek fiziskajos ķermeņos uz kādas zemes paradīzes, nevis debesīs. Dieva valstība, kuru sludināja Jānis Kristītājs un arī Jēzus, nebija „garīga valstība”, kas atrodas debesīs vai kādā attālā laika punktā. Tā bija zemes valstība turpat Palestīnā tuvākajā nākotnē (Hajama Makkobi grāmata Revolūcija Jūdejā (Jēzus un ebreju pretošanās)). 
Tagad šo tikai fiziskās augšāmcelšanās versiju pārstāv kristiešu sekta United Church of God. Tiesa gan, nepieciešams, lai dievs iepūš dzīvības dvašu - cilvēka garu - šai molekulu sakopojumā. Šis virziens arī propogandē, ka elles ar mūžīgām mokām nebūs, jo bībele par to nerunā. Grēcinieki tiks iemesti uguns ezerā un, pēc šīs otreizējās augšāmcelšanas un Dieva tiesas, patiešām aizies mūžīgā nebūtībā. Palikušajiem, iespējams, tiks piešķirts kāds spiituālāks ķermenis mūžībai (Avots: What Happens After Death? by United Church of God).

Sapņu teorijas vājās vietas: Šai teorijai ir spēcīgā puse - augšāmcelšanās savos fiziskajos ķermeņos, neesot atsevišķai, no ķermeņa neatkarīgai dvēselei, ir vienīgā kristiešu radītā pēcnāves dzīves versija, kas nerunā pretim fizikas likumiem un kas garantē, ka augšāmceltais ķermenis nebūs iepriekšējā ķermeņa un smadzeņu kopija, respektīvi oriģinālam pilnīgi identisks cits cilvēks. Arī mūžīgo mocību iztrūkums skan loģiski, jo fiziskais ķermenis, kas caur smadzeņu matēriju tikai izjūt ciešanas, nevar izturēt mūžīgās elles ugunis. Olbaltumvielas karstumā sadalās, smadzenes nesaņem skābekli un glikozi ar asinīm un arī sadalās. Līdz ar to cilvēka apziņa aiziet bojā. Taču dieva dvaša šai ķermenī ir nevajadzīga koncepcija - zinātne ir pierādījusi, ka enerģiju - elan vital - rada adenozīntrifosforskābes (ATF) noārde par ADF, līdzdarbojoties citiem neiromediatoriem kā, piemēram, dopamīns un serotonīns. Iztrūkstot šīm vielām dažādu neiroloģisku traucējumu dēļ (piem., Parkinsona slimība, šizofrēnija) cilvēkam pilnīgi iztrūkst dzīves enerģiju un tas guļ gultā, nespēdams neko uzsākt (apātija un abulija). Spirituālo ķermeni varētu pielīdzināt virtuālam ķermenim datorā, taču bībele un sektas mācība neko par kādu gigantisku dieva datoru nerunā.
Bez tam seno jūdu teiksmas vai Jāņa atklāsmes grāmata ir gluži neuzticams informācijas avots par pasaules pirmsākumiem un dzīvi pēc nāves no zinātnisku faktu viedokļa kaut vai tāpēc vien, ka citām tautām ir citi mīti.

 
2.versija: visiem kristiešiem - gan dzīvajiem, gan mirušajiem - augšamcelšanās būs citos ķermeņos. Tie nebūs veidoti no efīra tvaikiem un tie nebūs līdzīgi spokiem. Tie būs redzami, no miesas un kauliem un apkārtējiem atpazīstami. Tie būs pārveidoti, jauni, bez slimībām, smadzenes darbosies ar pilnu potenciālu. Tie varēs pārvietoties domas ātrumā.
Kādreiz notiks Kristus otrā atnākšana. Tad, kad kristieši nokļūs debesīs, tie stāsies Kristus Soģa Krēsla priekšā un piedalīsies Jēra Kāzās. Kristieši tad saņems jaunus uzdevumus mūžībai. Kristus soģa priekšā stāsies tikai tie cilvēki, kuri tic Jēzum Kristum. Tur kristieši saņems neiznīcīgus vainagus par "piedalīšanos" dažādos notikumos, kas risinājušies uz zemes. 
Tajā pašā laikā uz zemes norisināsies neticamas lietas. Pēc aizraušanās pasaule ies cauri lielo sāpju periodam - Lielo Bēdu laikam - 7 gadu periodam, pēc kura sekos Jēzus Kristus otrā atnākšana uz zemes. Lielo Bēdu Laikā Sātans ar Antikrista palīdzību valdīs pār pasauli. Jēzus iznīcinās Sātana darbu un valdīs pār zemi tūkstoš gadu. Sātans tiks ieslēgts uz tūkstoš gadiem (tikai). Augšāmcelti tiks ne tikai tie ticīgie, kas gājuši bojā Lielo Bēdu Laikā, bet arī tādi Vecās Derības ticīgie kā Mozus, Dāvids, Sālamans, Jesaja, Daniēls un daudzi citi. (Tātad patreiz visi tie nav augšāmcelti un guļ bezsamaņā). Neviens skaidri nezina, cik ilgi cilvēki dzīvos Kristus Tūkstoš Gadu Miera Valstī. Vieni saka, ka šai laikā cilvēki mirs, citi saka, ka nemirs. Neatkarīgi no tā, cik ilgi cilvēki dzīvos, viņi dzīvos ilgu un veselīgu dzīvi. Kristus tiesās tikai tos, kas Viņa atgriešanās laikā būs dzīvi.

Tad sekos visiem kristiešiem sen jau zināmā Sātana pēdējā sacelšanās un Dieva Lielā Baltā Troņa Tiesa. Beigās pats Sātans tiks iemests ellē. Tur viņš uz mūžīgiem laikiem būs ieslēgts kopā ar Antikristu un Viltus Pravieti. Sātans tiks "mocīts dienām un naktīm mūžīgi mūžam". Sātans nekad nenovērsīsies no saviem ļaunajiem ceļiem un nekad nedarīs neko labu. Tad beidzot (!!!) varenais Tiesnesis Jēzus Kristus Lielā Baltā Troņa Tiesā sāks tiesāt ikvienu cilvēku, kas ir noraidījis viņu kā savu Glābēju. Tas būs bēdu, skumju un nožēlas laiks. Acīmredzot tikai tad tiks piecelti no miroņiem visi neticīgie. Lielā Baltā Troņa Tiesas laikā tiks atvērta Dzīvības Grāmata. Ja kāda cilvēka vārds būs ierakstīts Dzīvības Grāmatā, viņa vieta debesīs garantēta. Līdz tam mirušo ķermeņi bija kapā, bet to ļaužu dvēseles, kuras bija šķirtas no Kristus, devās uz Nāves Valstību. Nāves valstībā cilvēki ir pie apziņas. Tur ir lielu ciešanu vieta, jo tur cilvēki mokās uguns liesmās (vēl pirms Lielā Baltā Troņa Tiesas?). Pēc savas nāves cilvēks vairs nevar pieņemt Kristu. Ellē nokļuvušie būs galējā tumsā. Neviens skaidri nezina, vai Elles iemītnieki kontaktēsies cits ar citu. Elle būs mūžīgā soda vieta! (Avots: D.Makalisters, K.Albraits. Dzīve mūžībā. Debesis, Elle un Tiesa.)

Sapņu teorijas vājās vietas: Ja nenotiek augšāmcelšanās fiziskajos ķermeņos, nav loģiskas pēctecības kristiešu mītam par Jēzus Kristus ķermeņa pazušanu no kapa pie viņa augšāmcelšanās. Ja Kristum ir kāds spirituāls ķermenis tagad, kamdēļ bija nepieciešams paņemt līdzi fizisko? Un kur viņš tagad šo fizisko ķermeni licis?Jo šī spirituālo ķermeņu versija vairāk līdzinās gnostiķu versijai, kurā fiziskajam ķermenim nav nozīmes. Bet gnostiķi tika nodevēti par herēzi.
Vēl viens aspekts - ja šie spirituālie ķermeņi būs iepriekšējo ķermeņu kopijas, kur garantija, ka cilvēka identitāte nebūs kopija (pilnīgi identiska oriģinālam, bet tomēr cita)? 
Un vispār visi te baigi tālu nākotnē te kāds cilvēks redz un zin. 
Rodas tāda sajūta, ka Sātans ir psihiski slims ar kādu dīvainas mazohistiskas spītības apmātību un nekritisku neticību Jāņa atklāsmes pareģojumiem.

Augšamceļas dvēsele bez ķermeņa (kristietība)

Pirms šīs dzīves: dvēseli rada pārdabiska persona - dievs, kas pati ir mūžīga. Dvēsele tiek radīta tikai iemiesošanai tikko apaugļotajā olšūnā. Tātad dvēsele piemīt auglim mātes vēderā un pēc tā dzimšanas.
Pēc nāves: Augšāmcelšanās notiek bez fiziskajiem ķermeņiem. Dvēselei ir sava apziņa un tā nonāk dieva priekšā (no sarunas ar luterāņu garīdznieku).

Sapņu teorijas vājās vietas: Zinātne atrada, ka apziņa un apzināšanās pilnīgi atkarīga no smadzeņu nervu šūnu darbības. Nekādas sajūtas, ne emocijas, ne morāle nevar darboties bez neironu substrāta.

Pareizticība
Kā jau kristietībā - fiziskais ķermenis pēc miršanas tiek apglabāts, bet dvēsele, kurai, neskatoties uz smadzeņu iztrūkumu, piemīt apziņa, iziet daudzus piedzīvojumus šai un tai saulē.
Līdz 3.dienai pēc miršanas dvēsele atrodas pie ķermeņa, kopā ar radiniekiem
3.dienā 1.paklanīšanās Dievam
3.-9.dienai redz paradīzes krāšņumus
9.diena dvēsele 2.paklanīšanās Dievam
9.-40.dienai klejojumi (мытарства)
40.diena atkal paklanīšanās un Dieva tiesas spriedums
Avots: YouTube video: 

I-XIX Тайна смерти. Душа в первые 40 дней после смерти.avi


Islams
Musulmaņi tic, ka ir tāda vieta vai valsts, ko sauc par Barzahu jeb robežu, kur dvēsele ierodas pirms tiesāšanas. Šajā starpposma telpā dvēsele tiek apzināta, un, ja cilvēks nav dzīvojis labi, viņam būs jāpiedzīvo tas, ko sauc par nāves sodu vai kapa šausmām. Dvēselei tur jāmokās līdz pastardienai. Ja cilvēks ir bijis labs ticīgais, viņš būs laimīgs un apmierināts. Bet tā kā neviens nav perfekts un lielākajai daļai ir kāds grēks, tad pat visticīgākajam parasti ir jāpiedzīvo ciešanas. Pastarās dienas beigās dvēsele tiks vērtēta un atstās vidus telpu, lai virzītos uz tās mūžīgo mērķi (Diāna Ālkvista "Ceļvedis pēcnāves dzīvē"). Agrīnajā un fundamentālistiskajā islamā dzīve paradīzē izklausās visai ķermeniska jeb miesiska. Ir islamticīgie (bet ne visi), kas tic pašnāvnieka-šahīda seksa baudai paradīzē ar 72 jaunavām.

Sapņu teorijas vājās vietas: Kā var piedzīvot ciešanas vai seksa baudas, ja nav ķermenis ar tā receptoriem, kas uztver sāpes, karstumu vai emocionālas ciešanas?
Kristieši nez kāpēc ne par kādu seksu ar jaunavām paradīzē nerunā (nedz arī daudzi musulmaņi). Tātad tas norāda tikai un vienīgi uz cilvēka smadzeņu radītām fantāzijām.

Reinkarnācija jebkurā ķermenī ar progresiju vai regresiju (Austrumu reliģijas, gnosticisms)

Reinkarnācija ir uzskats par dvēseļu ceļošanu pēc nāves un pārdzimšanu citā ķermenī.
Upanišadu koncepcijā cilvēkam paveras trīs iespējas:
1) saplūst ar Brāhmanu, pazaudējot savu apziņu, individualitāti;
2) atdzimt pasaulē kā cilvēkam (tas, kādas kārtas cilvēkā būs pārdzimt, ir atkarīgs no nodzīvotās dzīves un izdarīto darbu rakstura - karmas);
3) Pārdzimt zemākā būtnē (kukaiņiem un citiem "neprātīgiem radījumiem"), pat zaudējot savu Ātmanu (dvēseli), tādējādi zaudējot cerības uz nemirstību.

Pirms šīs dzīves: Budismā nemirstīgā substance (dvēsele) eksistējusi mūžīgi. Tātad tai nav radītāja. Nemirstīgajai substancei ir gan apziņa, gan atmiņas par visām iepriekšējām dzīvēm. Fiziskais ķermenis ir relatīvi nesvarīgs, jo tas tiek pastāvīgi nomainīts pārdzimšanas procesā. 
Pēc nāves: Pārdzimt var uz augšu, attīstītākā cilvēka apziņas līmenī. Pārdzimt var uz leju, zemākā apziņas attīstības līmenī cilvēka vai dzīvnieka ķermenī.
Tibetas budismā pēc nāves garam vai dvēselei sākas četrdesmit deviņu dienu sakārtošanās process, kas ir sadalīts trīs posmos, tā sauktajos bardo. Bardo nobeigumā persona vai nu nokļūst nirvānā, vai arī atgriežas uz zemes, lai atdzimtu. Dzenbudisti netic pēcnāves dzīvei, bet viņi tic, ka ir pastāvīga enerģijas turpināšanās, jo visi esam daļa cits no cita un ikviena. Tāpēc nekas īstenībā nemirst. Un tāpēc viņi netic dvēselei kā tādai, viņi jūt, ka turpinās pievienošanās augstākam pirmsākumam (Diāna Ālkvista "Ceļvedis pēcnāves dzīvē").
Gnostiķiem, atšķirībā no jūdaistiem, netīrais ķermenis ir kaps tīrajai dvēselei. 

Video, kurā hinduisma zara pārstāvis atklāti runā par dažādiem uzskatiem, kas piemīt viņa trim skolotājiem:

Все ли души вернутся в духовный мир?

Sapņu teorijas vājās vietas: Lielākā teorijas problēma - atmiņas iekodējas bioķīmiski neironu ķēdēs un nevar pārlidot pa gaisu uz citu ķermeni.

Reinkarnācija ar progresiju (Agni joga, Dzīvās Ētikas mācība)

Pirms šīs dzīves: dvēsele eksistēja mūžīgi.
Pēc nāves: Pārdzimšana notiek vai nu tajā pašā vai augstākā apziņas līmenī citā ķermenī. Lielākais sods par sliktu rīcību - stagnācija un pārdzimšana tādā pašā kvalitātē kā iepriekšējā dzīvē. Dievi ir citāda veida būtnes kā cilvēki, laikā sastinguši. Cilvēki ar laiku savā attīstībā apies dievus, nonākot daudz augstākā garīgās attīstības stāvoklī. (Avots: Stuļginskis Stepons Ievads dzīvās ētikas mācībā).

Sapņu teorijas vājās vietas: Izklausās taisnīgi. Taču lielākā teorijas problēma tā pati kas citām reinkarnācijas sapņa teorijām - atmiņas iekodējas bioķīmiski neironu ķēdēs un nevar pārlidot pa gaisu uz citu ķermeni.
Kindzuļa jautājums Agni jogas piekritējiem: Kā tad jūs izskatījāties pirms kvadriljons kvadriljonu pārdzimšanām?
Ja ir notikušas kvadriljoniem un kvadriljoniem skaita pārdzimšanas, kāpēc cilvēki joprojām ir tik nepilnīgi un neattīstīti?

Enerģētiska eksistence bez materiāla ķermeņa

Pirms šīs dzīves dvēsele eksistēja mūžīgi.
Pēc nāves: Dvēselei ir sava apziņa un tā normāli eksistē arī bez fiziskā ķermeņa, starp reinkarnācijas reizēm. Šim enerģētiskajam kūlim, sauktai dvēsele, kaut kā piemīt gan apziņa, gan spēja atpazīt citus enerģētiskus kūļus, kaut tie visi varētu "izskatīties" vienādi. 
Maikla Ņūtona grāmatā „Dvēseļu ceļojums. Dzīve starp dzīvēm” sieviete izmainītas apziņas (hipnozes) stāvokļa laikā atspoguļo savus dvēseles ceļojumus „paralēlajās pasaulēs”. Ceļojuma laikā viņa sastop savus sen mirušos paziņas, kas dotajā laikā jau sen ir aizsaulē. Aplūkosim vienu fragmentu:
"Dr.Ņ.: Kā jūs uzzinājāt, ka tas ir tēvocis Čārlijs? Vai jūs atpazināt viņu pēc kaut kādām pazīmēm?
I.O.: (Satraukti rosās krēslā) Jā, jā, - viņš ir tāds, kādu es viņu atceros: jautrs, labs, mīļš – viņš ir blakus man.
(ķiķina)
Dr.Ņ.: Kas tur tik jautrs?

IO: Tēvocis Čārlijs ir tikpat resns cik agrāk.

Dr.Ņ.: Un ko viņš dara tālāk?

IO: Viņš smaida un stiepj man roku...

Dr.Ņ.: Vai tas nozīmē, ka viņam ir kas līdzīgs ķermenim?

IO: (smejas) Gan jā, gan nē. Es peldu un viņš arī." (Avots: Maikla Ņūtona grāmatas: Dvēseļu ceļojumsDvēseļu liktenis,Dzīve starp dzīvēm.).

Sapņu teorijas vājās vietasKā dvēsele var redzēt un dzirdēt, ja redzam tikai ar sarežģīto redzes sensoro sistēmu? Kā dvēsele var dzirdēt citu balsis, ja tam nepieciešams dzirdes aparāts? Ja cilvēkam nedarbojas kāds no redzes vai dzirdes sistēmas elementiem, viņa "dvēsele" nez kāpēc akla vai kurla (vai kurlmēma). Tas pierāda, ka bez smadzeņu datora šādas funkcijas nav iespējamas.
Ja nav ķermeņa, bet tikai enerģētisks kūlis, kā dvēsele var atpazīt pazīstamos no nepazīstamajiem? Visi izskatās vienādi - pēc lodveida zibens sakopojumiem. Tieši materiālā ķermeņa dizains, sejas mīmikā ir tie parametri, kurus smadzenes noglabā savos atmiņu failos.


Ko par nemirstības iespējām var pateikt zinātne?

Dabaszinātnes atrod, ka cilvēka patība jeb dvēselei vienmēr būs vajadzīga kāda elektroniska "kastīte". Tās ieved cilvēkus pašus aizvien vairāk dievu lomā.
  1. Kriobioloģija, kas plāno izmantot iesaldētās cilvēku smadzenes, kurās, pēc tagadnes zinātnes domām, tikai mājo visa viņa identitāte, atmiņas par sevi un dvēsele. Projektu autori plāno, ka pārējais organisms tiks pieaudzēts klonēšanas ceļā.
  2. Gēnu inženierija, kas ļaus cilvēkiem regulēt gēnu olbaltumu sintēzes funkcijas un novecošanu. Gēni paliks par cilvēku kalpiem. Novecošanas gēni jeb citi fizioloģiskie procesi tiks pastāvīgi kontrolēti, paildzinot cilvēka dzīvību sākumā līdz 300-500 gadiem, bet vēlāk, iespējams, neierobežoti.
  3. Pārnest apziņu no smadzenēm datora virtuālajā telpā, kamēr ķermenis atpūtīsies jeb nedarīs neko. Šis projekts paredz, ka cilvēki varētu gribēt uzturēties tikai virtuālajā telpā un darīt tur, ko vien grib. Tas nozīmē, ka cilvēkiem var nebūt fiziskie ķermeņi, bet var būt tikai virtuāli izveidoti avatāri, kam piemīt katram cilvēkam raksturīgās viņa individualitātes īpatnības un apziņa. Tas skan analogi spirituālajam ķermenim reliģiskajās sapņu koncepcijās, taču galvenā atšķirība ir tā, ka virtuālajam ķermenim un apziņai tik un tā ir nepieciešams kāds gigantiskas jaudas dators, kurā ievietojas visu cilvēku virtuālās apziņas. Tajā ir neierobežotu izmēru virtuālā telpa, pa kuru virtuālais avatārs var pārvietoties gaismas ātrumā. Iedomājaties tādu ainu - pēc saules bojāejas visumā nezināmā virzienā izbrauc maza izmēra kosmiskais kuģis, kurā atrodas dators ar visām zemes cilvēku apziņām. 
  4. Datortehnoloģijas, kas būs analogas CNS matricei un ļaus CNS matricē ierakstīto indivīda indentitātes imformāciju pārkopēt uz datora disketes. Tā rezultātā cilvēkam varētu būt arī mākslīgs ķermenis un tā prāts pavisam atstātu gēnus. Mākslīgais ķermeņa apvalks var iztikt bez skābekļa, tikt uzlabots un mainīts neierobežoti ilgi. Izejot no kopējā datora virtuālās vides, cilvēki var izmantot individuālos mākslīgos materiālos ķermeņus.
Daži no projektiem un jau sasniegumiem tiek skaidroti portāla "Sintētiskā telepātija" videofilmās (angļu val.).
Nākotnes cilvēki, izvēloties mākslīgi radīto CNS matrici, varēs izvēlēties mākslīgi radītos ķermeņus, kas būs izturīgāki par patreizējiem un tiem nevajadzēs ne ēst barības vielas, nedz arī medicīnisko aprūpi. Ķermenim nebūs nepieciešamības elpot un gulēt. Nolietojušās daļas varēs vienkārši nomainīt. Ķermenim un datoram pietiks tikai ar enerģijas baterijām. Šie ķermeņi varēs būt dzimumu vai bezdzimumu, pēc izvēles. Varēs izvēlēties padzīvot jebkura dzimuma lomā. Piedevām, šādas izvēles, mainot ķermeņus un aktivējot atšķirīgas programmas, varēs veikt neskaitāmas reizes. Ķermeņa dizaina maiņas iespējas būs neierobežotas. Nevar izslēgt, ka šis ķermenis pat varēs būt bez ekstremitātēm – vienkārša bumba, kas peld gaisā ar kādas nākotnes enerģijas palīdzību, kas noņems vajadzību pēc citiem pārvietošanās līdzekļiem uz zemes. Neviena reliģija neko tādu nepiedāvā - radīt sev to, kā evolūcijā līdz šim nav bijis. Taču varēs realizēt arī daudzu reliģiju fantāzijas - ķermeni bez mikrobu un ģenētisku slimību draudiem un daudz jaudīgāku (talantīgāku) smadzeņu kompjūteru. Virtuālajā vidē cilvēks varēs pārvietoties jebkurā virzienā ar domas ātrumu.

Taču šī vīzija dod cerību tikai tiem cilvēkiem, kas dzīvos nākotnē vai ir nesen dzimuši. Patreiz tiek realizēta tikai kriobioloģiskā versija, kurā tiek iesaldēts viss ķermenis vai tikai smadzenes, gaidot nākotnes brīnuma medicību. Nav tikai zināms, vai, saglabājot smadzenes sasaldētā stāvoklī, neaiziet bojā atmiņas? Ja atmiņas būs zudušas, nākotnes medicīna varēs radīt tikai jaunu personu ar jaunu pieredzi un jaunām atmiņām. Vai zinātnei nav vairāk ko piesolīt tagadnes cilvēkiem? 
Ir tikai viens neliels cerību stariņš - informācijas nezūdamības likums fizikā. Likums nosaka, ka jebkuru bijušu notikumu informāciju var atjaunot. Tieši šī likuma dēļ reliģijās propogandētā augšāmcelšanās versija fiziskajos ķermeņos ir tuvākā realitātei iespēja (ja neskaita dieva neiespējamības versiju). Tātad var atjaunot informāciju par cilvēka ķermeni ar visām smadzenēm, kā arī cilvēka individuālo atmiņu informāciju. Fiziķis Frenks Tiplers uzskata, ka nākotnes cilvēce sasniegs omega punktu savā attīstībā un studēs vēsturi atjaunojot visus kādreiz dzīvojošos cilvēkus. Nav zināms, cik daudz praktisku šķēršļu būtu šāda projekta realizācijai, taču teorētiski fizikas likumi to neaizliedz. Tātad negaidām dieva realizētu augšāmcelšanos, bet darām paši. Protams daži fiziķi šo Frenka Tiplera teoriju uzskata par pseidozinātni un, tātad, fizikalizētu sapņu teoriju.
Filma krievu val. online: Сквозь кроличью нору ar Frenka Tiplera komentāru 37.filmas min.  

Pēcnāves dzīves sapņu tirgus.

Kā tirgū sievas izklāj savu produkciju - krāsainus lakatus, rotaslietas, kurpes, sveces un mums ir iespēja izvēlēties sev pēc sirds patikas. Dažādie pēcnāves dzīvju scenāriji ir kā krāsaini lakati - izvēlies, kuru gribi.
Tiesa gan pastāv būtiska atšķirība - ja kādam gribas lakatus, tos var pirkt, cik tik vēlies. Pēcnāves dzīvju scenārijus drīzāk jāpielīdzina izīrēšanai - vienā laikā drīkst izmantot tikai vienu sapņa scenāriju. Sapņu pārdevēji rūpīgi seko, lai tiktu izmantots tikai viņu raisītais sapņa scenārijs. Piemēram, nekristiešiem kristietiskais ciešanu scenārijs neticīgajiem nav izdevīgs, bet viņi var pievienoties kristiešu pulkam un priecāties par savu mīlulīšu pozīciju Valdnieka Kristus acīs.

Ir gadījumi, kad cilvēki iemanās izmantot vairākus scenārijus, ja sapņu pārdevēji pārāk rūpīgi nepieskata. Zinu dažu labu kristieti - gan pareizticīgo, gan luterāni,- kas izmanto arī karmas scenāriju, atceroties iepriekšējās dzīves. Pēc viņu scenārija dievs radīja visumu un cilvēkus. Tātad dzīvei un dvēselei ir iesākums. Tad cilvēks pārdzimst no viena ķermeņa otrā līdz kaut kādam finālam - dieva tiesas dienai. Var iegādāties izīrēšanā arī šādu scenāriju! Tad, ja kas, var pieskatīt savu karmu un, tai pašā laikā, skaitīties Kristus pielūdzējs. Bezzaudējuma situācija. Var izdomāt vēl kādus jaunus, agrāk nebijušus scenāriju un piedāvāt cilvēkiem. Izgudrotājs varēs to nopatentēt kā nākotnes mesija.

Saprotams, pēcnāves dzīves scenārija īre maksā naudu. Dažos gadījumos tie ir ziedojumi, citos desmitā tiesa no ienākumiem, vēl citos - samaksa graudā un ieguldītajā laikā. Bet cilvēki domā, ka, neskatoties uz neskaitāmajām neskaidrībām un teorijas vājajiem punktiem, tas ir to vērts. Kā apgalvo sapņu pircēji un pārdevēji, pieaug jēga pat šai dzīvei.