Nenopietni par kādu inovāciju LR profesiju reģistram.

Vai Tev ir finansiāla krīze? Uzsāc savu sapņu biznesu! Iesākuma kapitāls naudā nav nepieciešams.


Kā izveidot sapņu pārdevēja biznesu.

  1. Atrodi, kuri sapņi patīk visvairāk.
  2. Izlasi maksimāli daudz grāmatu par doto tēmu.
  3. Noskaties maksimāli daudz dažādu brīnumdaru uzstāšanos.
  4. Pastāvīgi domā par savu sapni. Pielāgo sapņus jebkurai situācijai, cilvēku motīviem un nedzīviem objektiem. Piemēram, ja tava teorija ir par trīs neredzamu psihisko enerģiju eksistenci dabā, iedomājies to darbību cilvēkos, augos, akmeņos, telegrāfa stabos, televīzijā, internetā un ģenētiski modificētajā pārtikā. Sadali enerģijas labajā un ļaunajā. Visu, kas tev nepatīk, pieraksti ļaunajai, bet visu, kas patīk - labajai.
  5. Vislielākais pieprasījums ir pēc nemirstības un pārdabiskām būtnēm. Padomā par nemirstīgās substances esamību un skaitu mūsos. Šīm substancēm jādod vārdi. Tu vari izmantot jau iepriekš  izdomātos (dvēsele, gars, anima, tetans, mana) vai izdomāt savu nosaukumu. Nemirstīgo daļu nosaukums, skaits un uzbūve arī ir sapņu biznesa inovācija. Tas pats attiecas uz pārdabisko būtņu nosaukumiem. Var izmantot iepriekš izdomātos  (dievi, gari, dēmoni, enģeļi, pasaules dvēsele, karmas rats, demiurgs, visuma saprāts) vai izdomāt jaunu.
  6. Sagaidi, līdz parādās no gribas neatkarīgas, automātiskas domas un fantāzijas. Spēj tikai pierakstīt jebko, kas ienāk galvā.
  7. Izmanto nakts sapņus savas mācības detaļu izstrādei. Galvenais, ka jebkāds sapnis nav murgi, bet paralēlā realitāte. Dod katram sapņu tēlam savu vārdu, rīcības motīvus un lomu tavā mācībā.
  8. Mācībā noteikti jābūt ietvertam kosmosam. Nezinu kāpēc, bet kosmoss ir viens no pieprasītākajiem sapņu teorijas elementiem potenciālo klientu vidū. Kosmosā var salikt jebkādus sižetus, īpaši citās dimensijās. Dimensiju skaits var būt tevis brīvi izdomāts (saprotams, ka sapņu pārdevējam nav jāuztraucas par paralēlo dimensiju matemātisku pierādīšanu).
  9. Pieraksti šīs domas pārdabiskam spēkam, garam, dievam, kosmiskai galaktikai vai kādam mirušam vēsturiskam personāžam.
  10. Padomā par sapņu ideju materializāciju . Izmanto fotogrāfijas, arheoloģiskos izrakumus, citu cilvēku liecības, skulptūriņas, u.c.
  11. Nosauc savu mācību jaunā, iepriekš nedzirdētā vārdā. Atceries, nosaukums kādreiz nākotnē būs brends. Tā būs inovācija, kas pati nesīs naudu.
  12. Izveido savu fantastisku sapņu biogrāfiju: īpaša, neparasta bērnība; neparastu spēju atklājums (piemēram, spēja ieiet paralēlajās realitātēs, kontaktēties ar visuma saprātu); lielo patiesību atklāsmes; kontakti ar īpašiem garīgajiem skolotājiem vai svētajiem;  tavas ciešanas no apkārtējo ļaužu nesapratnes; ļauno spēku vajāšana; tava altruisma pierādījumi. 
  13. Izdomā, kā novest savas atklāsmes līdz potenciālajiem sapņu ideju pircējiem. Pastāvīgo klientu parādīšanās norādīs uz sapņu biznesa sākumu.
  14. Izdomā klientiem attīstības treniņus. Par cik ļoti pieprasīta ir dziedināšana no slimībām, ir vēlama dziedniecības procedūras izveidošana. Dziedniecības rituāla darbības var būt jebkādas. Par rezultātiem neuztraucies - ja vien taviem klientiem būs ticība, uzlabojumus dos placebo efekts. Esi gatavs sagādāt jaunas biogrāfijas saviem pastāvīgajiem klientiem.Biogrāfijās jābūt pagātnes dzīvēm, tagadnes īpašajai lomai un, pie rituālu ievērošanas, garantēta silta vietiņa nākotnes dzīvē.
  15. Pajautā juristam, kā reģistrēt jauno biznesu un ļauj arī juristam nopelnīt uz sapņu rēķina.
Ja nevari sapņu ideju izdomāt pats, eksportē kādu ideju no ārzemēm un piedalalies šīs idejas semināru, meistarklašu un praktisku nodarbību organizēšanā un grāmatu, CD, DVD pārdošanā.

Sapņu pārdevēja profesijas nosaukums.

Nodarbošanās kā, piemēram, parapsihologs, ir jau novecojis un jaunus klientus nepievilks. Profesijas nosaukums ir sapņu pārdevēja biznesa inovācija.
Daži jau esošo inovatīvo sapņu pārdevēja profesiju piemēri: "Objektīvā laika un dienu glabātājs", „Sociālo tehnoloģiju konsultants”, "auras un čakru fotogrāfs", "karmas konsultants", "karmisko traucējumu diagnosts un modifikators", „Valdību un vadītāju konsultants psihiskās un neirālās programmēšanas jautājumos”, "zinātnieks-kosmists", "kosmoeniopsihologs", "kosmo-psihoenergosuģestologs", "kosmoenioufologs", "torsiona lauku modifikators", "kosmoeniomedicīnas speciālists", "kosmoeniomākslinieks" "kosmoeniopedagogs", "distancēto psihoenergoinformatīvo sociālo kataklizmu novērsējs valstīs un reģionos", “Svētā Jāņa Jeruzālemes Hospitālistu Maltas un Rodosas Visuma bruņinieku ordeņa” komandors, "dziednieks bioenergoterapijas un prognozēšanas virzienā”, “Pasaules zinātnes un izglītības Lielais Maģistrs”. Šādus nosaukumus vai fantastiskus aparātus kā zīmolus var arī patentēt un vēlāk pie vajadzības pārdot (skat.piemēram, 'energoinformācijas normalizatora' patentēšanu Krievijā).
Sapņu pārdevēji ievieš jaunus terminus, kuri eksistē tikai viņu sapņu pasaulē kā "matemaģija", "kvantu krustošanās", "aura", "prāna", "kundalīni".

Sapņu pārdevēju konsultāciju organizācijas.

Sapņu pārdošanai varētu būt tādas organizācijas kā „Lielo patiesību meklētāju padome”, „Augstākās Patiesības Konsils”, „Vispasaules humanitāro zinību parlaments”, “Svētā Jāņa Jeruzālemes Hospitālistu Maltas un Rodosas Visuma bruņinieku ordenis", "Svētā Konstantīna Lielā Ordenis".
Nosaukumā vienmēr tiks pievienots kāpinājuma apzīmējums pārākajā vai vispārākajā pakāpē, jo organizācijas nolūkos vienmēr ir pierādīt, ka sapnis ir augstāka īstenība, kas ir reālāka par realitāti.

Tālākie notikumi sapņu ideju tirgū.

Nākotnē var izveidot divas jaunas profesijas:
1)      Sapņu pārdevēja biznesa izveides konsultants.
2)      Sapņu pārdevēju biznesa kritiķis.

Sapņu pārdevēja biznesa konsultants var palīdzēt interesentiem izdomāt un realizēt inovatīvas sapņu pārdošanas biznesa idejas. Sapņu pārdevēja biznesa konsultants var nopelnīt uz kursiem, kuros sagatavo sapņu pārdošanas biznesa konsultantus.
Sapņu pārdevēju biznesa kritiķis var iegūt popularitāti mēdijos kā eksperts un sagatavot citus sapņu pārdošanas kritiķus. Sapņu pārdevēju biznesa kritiķis var pārdot savus pakalpojumus konkurējošām sapņu pārdošanas organizācijām.
Abas organizācijas var izveidot profesionālas asociācijas un sertificēt jaunos biedrus, kas izgājuši apmācību kursus, par samaksu.

Sapņu pārdošanas tiesību un biznesa ētikas jautājumi.

Sapņu pārdošanas biznesa tiesības un ētika ir ārkārtīgi kutelīgs kautājums. Tie ir pastāvīgā konfliktā viens ar otru. Kā jau tika minēts sadaļā "Kas ir sapņu pārdevēji?", cilvēki iedalās trīs grupās: sapņu pārdevēji, sapņu pircēji un sapņu kritiķi. Cilvēks var funkcionēt vienā, divās vai visās trijās grupās, bet, manā skatījumā, nav iespējams nefunkcionēt nevienā no šīm grupām. Sapņu pārdevējs var darboties kā kritiķis pret citu sapņu pārdevēju vai citu sapņu pircējiem, dažreiz izmantojot arī zinātnes atradumus. Ja, piemēram, sapņu pārdevējs apgalvo, ka viņš ir "Jēzus Kristus Otrā Atnākšana", tad viņš, visdrīzāk, ar nepatiku izturēsies pret citu "Jēzus Kristus Otro Atnākšanu". Vienu sapņu pircējs var kritizēt citu, atšķirīgu sapņu pircēju. Piemēram, vieni sapņu pircēji tic, ka iepriekšējo dzīvju nav bijis, bet būs nākamā paradīzē un tāpēc viņi var kritizēt sapņus par iepriekšējām dzīvēm un karmu.  Nav iespējams, pēc manām domām, izskaust šo kritiku. Visiem iesaistītajiem būtu jāpieņem, ka savstarpējās cīņas būs vienmēr.
Tomēr cīņa ļoti bieži tālu pārsniedz ētikas robežas. Nepieciešams ētikas kodekss un, varbūt pat īpaši šo jautājumu ētikas speciālisti (vēl viens priekšlikums profesiju reģistram).

Ja pavēro šos sabiedrības savstarpējās cīņas procesus, var atrast, ka jāizdala trīs lielus tiesību un ētikas blokus:
  1. Sapņu pārdevēju un sapņu pārdevēju biznesa konsultantu tiesību un ētikas kodekss.
  2. Sapņu pircēju tiesību un ētikas kodekss.
  3. Sapņu ideju un sapņu biznesa kritiķu tiesību un ētikas kodekss.
Sapņu pārdevēja vai biznesa konsultantu tiesību un ētikas kodekss.

-        Konsultēt drīkst tikai par jautājumiem, kuriem tic pats. Pārdot drīkst tikai tās idejas, kurām tic pats.
-   Sapņu pārdevējam ir jāzin, ka eksistē ticības brīvība visādiem sapņiem. No otras puses, sapņu pārdevējam ir tiesības uz savu uzskatu paušanu.
-        Ir atļauts kritizēt citus sapņu pārdevēja biznesa konsultantus, kuru sapņiem pats netic. Jautājums paliek tikai par kritikas izpausmes robežām.
-        Drīkst kritizēt sapņu pārdevēju biznesa kritiķus. Sapņu pārdevēji uzskata, ka  diskusijās drīkst lietot tādus vārdus kā ‘cietpauri’, ‘konservatīvie’, ‘neelastīgie’, jo kritiķi tiešām pretojas pieņemt  viņu idejas. Šie vārdi skaitās pietiekoši  pieklājīgi publiskās diskusijās. Sapņu pārdevējiem būtu jāatturas pārkāpt šo "pēdējo" robežu. 
-    Vārdu "melis" un "krāpnieks" lietošana pret kritiķiem un citiem sapņu pārdevējiem nav korekta, ja pretinieki tic savu ideju pareizībai un kritiķim nav pierādījumu par viņu citādiem uzskatiem. Turpretim, kritiķim ir tiesības nosaukt otru par sapņotāju, fantazētāju, kaut arī viņš pats tic tikai citam sapnim (jo kritiķis tic, ka viņa sapnis ir īstenība).

Sapņu pircēju tiesības un ētikas kodekss pret citādu sapņu pircējiem.

Mjā, nav tādas profesijas kā sapņu pircējs un tāpēc tāds ētikas kodekss neeksistē. Sapņu pircēji vēlas domāt, ka viņi pērk tikai patiesību un vienīgi patiesību. Eksistē vispārcilvēciskais savstarpējo attiecību ētikas kodekss.
Sapņu pircējiem var būt tikai pircēju tiesības, tāpat kā visu citu preču pircējiem. Varbūt nepieciešams sapņu pircēju tiesību birojs vai atsevišķa nodaļa Patērētāju tiesību aizsardzības centrā? Sapņu pircējam būtu tiesības uz:
  1. Pārliecību, ka sapņu pārdevējs nav sapņu krāpnieks un pārdod sapņus, kuram tic pats. 
  2. Sapņu pircējam būtu tiesības uz materiālu kompensāciju, ja atklājas, ka pārdevējs ir krāpnieks un pircējam ir materiāli zaudējumi.
  3. Tiesības uz savas ticības brīvību. Tiesības izvēlēties dzīvot sapnī un tiesības nevēlēties redzēt patiesību.
  4. Tiesības konstruktīvi kritizēt citu sapņus.
Sapņu ideju kritiķa tiesības un ētikas kodekss.
  1. Īsts sapņu ideju kritiķis ne tikai apstrīd citu cilvēku sapņu realitāti, bet pielieto kritisko domāšanu arī pats savām ilūzijām un aizspriedumiem. Kritiskās domāšanas pielietojums attiecībā pret sevi atšķir viņu no sapņu pārdevējiem un sapņu pircējiem, kuri kritizē tikai citu konkurentu sapņu patiesumu. Kritizējošie sapņu pārdevēji nepielieto kritisko domāšanu attiecībā paši pret sevi. Tiesa gan, arī kritiķis nekad nebūs pilnīgi brīvs no sapņiem (nez vai vispār kāds cilvēks uz zemes ir brīvs), bet viņam jābūt gatavam pārbaudīt savā domāšanā jebko, kam būtu pamats šaubām.
  2. Sapņu kritiķim ir jāpieņem, ka sapņu pircējiem un pārdevējiem ir tiesības izvēlēties dzīvot sapnī, kaut arī viņiem tā liekas kā nepareiza izvēle (Saifera izvēle filmā "Matrikss").
  3. Sapņu kritiķim ir tiesības paust savus kritiskos uzskatus par cilvēku nepamatotām ilūzijām, it sevišķi, ja tās skar arī viņa vai viņa tuvinieku dzīvi.
  4. Sapņu pārdošanas kritiķis var redzēt kā savu uzdevumu brīdināt citus par nepamatotām ilūzijām, pieņemot, ka var iestāties sapņu ideju kollapss (bankrots) arī nepatīkamām sekām pašam sapņu pircējam (depresija, pašnāvība, dzīves jēgas iztrūkums, neticība cilvēkiem).
Internetā pieejamie materiāli par kritiķu un skeptiķu ētiku:
1. Onlaine D.J.Grothe lekcija: Skepticisms un humānisms. (angļu val.).
2. Skeptiķa blogs par ētikas jautājumiem.