otrdiena, 2010. gada 26. oktobris

Nostradams - sapņu pārdevējs pār laikmetiem.

  http://img4.www.spoki.lv/upload/articles/15/15361/images/nostradamus2.jpgNostradams
Savas dzīves laikā (1503-1566) Nostradams atstāja lielu neskaidru savārstījumu skaitu, kas ir it kā centūrijas par nākotni. Pats Nostradams esot uzskatījis, ka vīzijas viņa galvā nav vis personīgā prāta projekcijas, bet gan nāk no Dieva. Šādi apgalvojumi, savukārt, atšķiras no kristiešu negatīvajiem uzskatiem, lai arī ne visu, par astroloģiju un nākotnes pareģošanu. Kristieši ieved citu sapņu personāžu - sātanu, kas ievilina cilvēku Nostradamu maldu mācībās. (Skat.arī  viedokli un rakstu: Nostradams: Dieva vai Sātana sūtnis?).
Mēs gadsimtiem ilgi dzīvojam sapnī un tiekam baroti ar sapni, ka Nostradams visu notiekošo jau ir paredzējis. Šai sapnī dzīvo šīs pasaules varenie tagadnē un dzīvoja pagātnē. Nostradama pareģojumiem ticēja Hitlers un izmantoja tos propogandas nolūkos, dzīvodams pārliecība, ka uzvarēs. Nostradama nekļūdību popularizē visas pasaules astrologi un ezotēristi.

Ko tad īsti Nostradams varēja paredzēt?

Karaļa Henrija II nāves pareģojums 1559.gadam skaitās viens no veiksmīgākajiem Nostradama pareģojumiem. Brīvā tulkojumā bez atskaņām latviešu valodā tas skan tā:
„Jauns lauva uzvarēs veco dīvainā cīniņā kaujas laukā.
Viņš tam izdurs aci caur zelta sprostu, un cietušais mirs mokošā nāvē.” Turnīrā klāt bijušais Truā bīskaps stāstīja, ka abi cīkstoņi bijuši „Lauvu” bruņās, jo viņu bruņucepures atgādinājušas lauvu purnus (ieklausieties - "atgādināja"). Ievainojums, ko radīja šķēpa atlūza caur redzes spraugu („zelta sprostu” ) un pārrāva vēnu.  
Apjomīgajā Džona Houga grāmatā par Nostradamu, kura tulkota krievu valodā, nav tādu vārdu "dīvainā cīniņā", bet vienkārši "cīniņā", kas domāts kaujas lauks, nevis bruņinieku turnīrs (vecfranču valodā nelasu). Sapņu pārdevēji saka, ka karalis neesot paklausījis brīdinājumam. Iedomāsimies, ka Henrijs izlasa šo četrrindi. Ko no tās var secināt? Lielākais, ka briesmas draud kaujas laukā. Bet kur ir rakstīts, ka pat turnīrs ir bīstams? Bez tam, esmu domāju, ka Henrijs zināja, cik bieži astrologu pareģojumi nepiepildās (pat laika prognozēšana bija un ir precīzāka).

 Neskaitāmi sapņu kritiķi ir jau norādījuši, ka jebkurš Nostradama tulkojums no franču valodas ir pārāk brīvs. Nostradama darbus pārveidoja viņa skolnieks un neskaitāmi pārtulkojumi nākamajos gadsimtos. Pētnieki ir atraduši daudzus atšķirīgus variantus. Pārtulkojums latviešu valodā vēl ir tālāk no oriģināla. Prolēma ir tā, ka, ja mēs zinām notikumu, par kuru, pēc mūsu domām, šis pareģojums vēsta, mūsos veidojas tendence tulkojumu tuvināt šim notikumam. Tas pirmkārt.
Otrkārt, paskatieties uz šo pantiņu ar pilnīgi brīvu apziņu. Vai pēc tāda dzejolīša var pateikt, kas būs nākotnē? To var attiecināt uz daudziem notikumiem. Tur ir runāts par kaujas lauku (karalis mira turnīrā). Cīņā bieži viens ir jaunāks, otrs vecāks. Viduslaikos jebkurš nopietnāks ievainojums nozīmēja mokošu nāvi. Īpaši, ja trāpa acī. Ja jūs būtu Henrijs, jūs neko par sevi pareģojumā nesaskatītu.

Otrs viņa precīzais pareģojums attiecās uz Anrī II sievu Katrīnu Mediči:
VI, 63         Dāma, kuru atstājis vienu valdīt
                  Vienīgais, kurš dzisis ar godu.
                  Septiņus gadus viņa raudās bēdās.
                  Pēc tam – ilgs mūžs un dižas valdīšanas laiks. Ja mēs pareģojumā saskatām Katrīnu Mediči, patiesi, atraitne septiņus gadus valkāja sēras un apraudāja karali. Salīdzinoši ar tā laika vidējo mūža ilgumu, kas bija 40 gadi, karaliene patiesi nodzīvoja ilgi – 70 gadu. Bet kam negadās nodzīvot ilgi. Un nereti gadījās, ka karaļu sievas paliek valdīt pēc vīru nāves, jo sievietes vispār dzīvo ilgāk. Mēdz teikt, ka par dižo valdīšanu Nostradams laikam uzskatīja Katrīnas mediči sarīkoto protestantu slepkavību Bērtuļa naktī. Tomēr, ja nebūtu šo septiņu gadu ilgo sēru, pareģojumu varētu attiecināt uz jebkuru karalieni. Pie tam karaliene bija labi pazīstama ar šo astrologa pareģojumu, tādēļ, iespējams, ar nodomu pielāgoja savu dzīvi tam.  Ļoti daudzus, kas tic pareģojumiem, tie ietekmē viņu dzīvi. Tas ir tāpat, ja astrologs jums pasaka: "Jūs aizbrauksiet uz ārzemēm!" Nu kā tad nebrauksi?


Vairāki viņa pareģojumi skaitās Krieviju, lai gan šīs valsts nosaukumu viņš ne reizi nav minējis. Tā laika eiropieši šo zemi sauca par Moskoviju, bet arī šo vārdu viņš nav lietojis. Palūkojiet šādu pantiņu:
II, 68       Akvilonas pūliņi būs milzīgi,
               Vārti uz Okeānu tiks atvērti.
Nu ko var pateikt pēc šādām rindām? Redzot tādu pantu pirms notikuma, jūs nekad nepateiksiet kad un kur kas notiks. "Vēsturnieki" domājot, ka tas varētu būt Pētera I izcirstais logs uz Eiropu. Paskatāmies ar brīvu prātu vēl:
I, 49         Austrumu cilvēki, mēness cienītāji,
                1700.gadā izdarīs tā,
                Ka daudzi tiks aizvesti
                Un Akvilona gandrīz pakļauta.
Jūs saprotat, uz kuru pusi jums jābēg, ja jūs esat "austrumu cilvēks"? Šeit "vēsturnieki "saskatot Osmaņu impērijas draudus Krievijai, kura 1696.gadā karā ar turkiem cieta sakāvi. Krievija atkaroja Azovas jūru un tieši 1700.gadā parakstīja miera līgumu ar osmaņiem. 

Apskatām pantiņu:
„Valdība ieņems notiesātā karaļa vietu.
Karalieni masu izvēlēti zvērinātie sūtīs nāvē.
Viņi atņems dzīvību karaļa dēlam.
Un prostitūta būs kopā ar karaļa sievu.”
Tā arī esot noticis – revolūcija nocirta galvas ne tikai kronētajām personām, bet arī karaļa Ludviķa XVI mīļākajai – madam Dibarī. http://gramata24.lv/pictures/covers/0001/9396/16366.jpg Šis skaitās Lielās franču revolūcijas pareģojums. Izskatās līdzīgi vēsturiskajiem, vai ne? Šo līdzību ierauga sapņošanas un maģiskās domāšanas "fails" mūsu galvās. Uz šo "failu" iedarbojas sapņu pārdevēji. Šis pats fails rada sapņu piepildījuma vajadzības.
Sapņu pārdevēji tic, ka šī nākamā četrrinde pareģo oktobra apvērsumu Krievijā.
I, 14        - šai četrrindē teikts, ka slāvu tauta dzied himnas, sagūstītie prinči un senjori smok cietumos, bet muļķi šo nejēdzību uztver kā dievišķu atklāsmi.
Domājams, ka te esot runa par lielinieku 1917.gada apvērsumu. Tikai politika pēc "dievišķām atklāsmēm" bija raksturīgi visu laiku pirms Nostradama.

VIII, 19       Lai balstītu satriekto sarkano mantiju,
                  Lai to attīrītu, sarkanie maršē.
                  Ģimene tiks gandrīz iznīcināta.
                  Sarkansarkanie iznīdēs sarkano.
Uzskata, ka viņa pareģojumos minēts arī Staļins – „lielais Sarkanais.” Uz viņa sirdsapziņas ir nevainīgu atraitņu un jaunavu asinis, visi cilvēki ir iebaidīti un neuzdrošinās kaut ko uzsākt. Četrrinde beidzas ar vārdiem:
                   Svētie tēli grimst degošā vaskā.
"Vēsturnieki" to tulko kā vēršanos pret reliģiju. Tā gan atbilst arī protestantu uzvarai pār katoļu baznīcu. Tie sodīja katoļus, rīkoja autodafē un grāva katoļu baznīcas. Tā ka „lielais Sarkanais” varētu būt arī kāds dedzīgs Lutera vai Kalvina sekotājs.Tātad, ievērojiet, četrrindes atbilst dažādiem vēsturiskiem periodiem.

Uzskata, ka četrrindes paredz Japānas atombombardēšanu. „Tiks palaista neredzēta uguns, kas nes nāvi. No rīta lidojošs kuģis nometīs divas lodes un nodedzinās divas austrumu pilsētas, pārvēršot tās putekļos. Drupās paliks cilvēku ēnas.”
Nostradams esot nosaucis 1944.gadu, tā kļūdīdamies tikai par vienu gadu. Pirmkārt, man ir aizdomas, ka sapņu pārdevēji te ir kaut ko pielabojuši klāt. Gribas pierādīt to, kam tic.

Skaitās, ka ir pareģojumi, ko var attiecināt uz komunisma sistēmas krišanu. Pats viņš komunismu sauc par „Mora likumu,” „komūnas likumu” un lieto arī sengrieķu sakāmvārdu „draugiem viss ir kopīgs.” Šis sakāmvārds bija raksturīgs arī utopistiem no Tomasa Mora ( 1478.- 1535.g. ) laikiem, tā bija utopistu devīze. Jāsaka, ka komunisma kā visas mantas kopības idejas bija zināmas Nostradama laikos daudz un visādās zemēs. Daudzas reliģiskās draudzes un primitīvās sabiedrības dzīvoja pēc kaut kā līdzīga "komunisma likumiem". Tādējādi Nostradams raksturoja komunismu ar tā laika leksiku:
IV, 32                 Vietās un laikos, kur gaļa dod vietu zivīm,
                          Komūnas likums sastaps pretestību.
                          Tas tieši turēs vecos,
                          Pēc tam palaidīs vaļā no vidus.
                          „Draugiem viss ir kopīgs” paliks tālu aiz muguras.
Tiešām interesanti, saka sapņu pārdevēji, ka Nostradams savos laikos paredzējis pat padomju „zivju dienas” – ceturtdienas, komūnas likumu izkropļojumus, deficītu. Mēs pašu esam bijuši par liecinieku tam, ka šis pareģojums ir izpildījies.Bet palūkojiet uz pantiņu - cik daudz te var salikt iekšā savu sapņu!

Esot bijuši mūsu nākotnes pareģojumi. Nostradams it kā rakstīja, ka 20.gs. sāksies spēcīga Zemes atmosfēras piesārņošana un ozona slāņa sagraušana.  Nē, tā viņš nerakstīja! Ozona slāņu sagraušanu saskata sapņu pārdevēji tumšajās četrrindēs.

Prophecies of Nostradamus, theSapņu pārdevēji raksta: "Trešais pasaules karš būšot ar ķīmisko un atomieroču izmantošanu. Karš ilgs četrus gadus. Tiks „izkausēta puse Zemeslodes,” taču cilvēce tomēr izdzīvos." Nē, tā Nostradams nerakstīja. Viņš nezināja tādu vārdu "atomieroči". Šo vārdu saskata mūsu fantāzijas neskaidrajās četrrindēs.

Sapņu pārdevēji mēdz rakstīt: "Pēc tam pati varenākā valsts būs Ķīna, bet Krievija un ASV zaudēs lielvaru statusu. Pēc atomkara daudzi Zemes rajoni pārvērtīsies tuksnesī. Plaši izplatīsies grūti ārstējamas slimības. Turklāt kāds slimības ierosinātājs tikšot ienests no kosmosa". Nu, kurās čtrrindēs jūs to saskatījāt?

Saskaņā ar viņa pareģojumu 2291.gadā sāks atdzist Saule. Fiziķi saka, ka līdz saules dzišanai jāgaida miljardiem gadu. Kam jūs ticēsies? 
Sapņu pārdevēji raksta, ka Nostradams esot pareģojis saules dzišanas laikā: uz Zemes būs bads – „lielākais visā vēsturē.” Bet 3005.gads būs mūsu planētai pavisam postošs. Fiziķi saka, ka saules dzišana izpaudīsies ar saules izplešanos un zemes izkušanu. Diez vai karstumā kāds domās par badu.

Taču sapņu pārdevēju fantāzijas nav apturamas. Šai laikā nez kādu iemeslu dēļ gabalos sadalīsies Marss. Tiks izjaukts saules sistēmas gravitācijas līdzsvars. Tādēļ viena no komētām novirzīsies no ierastā ceļa un radīsies sadursmes draudi ar Zemi. Zinātnieki visādi pūlēsies tos novērst, taču nesekmīgi. Komētas kodols ietrieksies Mēnesī un sagraus to. Nokaitētu akmeņu krusa birs pār Zemi. Tās atmosfēra  stipri mainīsies, apkārt planētai izveidosies putekļu slānis. Zeme sāks sasilt un 3797.gadā viss dzīvais uz tās ies bojā. 
Fiziķi saka, ka ir iespējama neparedzama komētas ietriekšanās zemē vai mēnesī, bet nesaistīti ar saules dzišanu.

Sapņu pārdevēji paši atzīst, ka Nostradamam ir bijuši visai daudz neizpildījušies pareģojumi.
Piemēram, 1561.gadā Savojas hercoga Emanuela Filiberta troņmantniekam Nostradams pareģoja karavadoņa karjeru, taču īstenība bija krietni savādāka. Kārlis Emanuels iesaistīja hercogisti vairākos karos, zaudēja daļu teritoriju un valsts ekonomika stipri no tā cieta.
1556.gadu teicās esam par miera gadu, taču tā  tas nebija.
1556.gadā neilgi pirms pareģa nāves Solonā ieradās 14 gadu vecais karalis Kārlis IX savas mātes Katrīnas Mediči pavadībā. Nostradams pavēstīja, ka viņš stāsies laulībā ar Anglijas Elizabeti, taču nekā...
Pēc Nostradama jau 2010.gadā bija jāsākas Trešajam Pasaules karam un jāturpinās 4 gadus. 
Kur vien Nostradams bija konkrētāks, nevis miglains, tā kļūdījās.
Ja jūs neticat man, veiciet šādu eksperimentu: paņemat Nostradama četrrindes par tuvāko nākotni un pamēģiniet pateikt, kas notiks tuvākajā nākotnē. Es jau tagad zinu, ka jūs atradīsiet, ka nevarēsiet pateikt nevienu nākamo notikumu. Nevienu - ne nākamgad, ne pēc desmit. Tieši tāpat kā mūsdienu astrologi nevar pareģot vēlēšanu rezultātus un visu citu (skat: "Vai astrologi un pareģi saka nākotni? Vēlēšanu rezultātu prognozēšana" šajā emuārā).

Kas vēl norāda, ka Nostradams neparedzēja nākotni? Jā, palūkosim, ko Nostradams nav paredzējis:
  http://www2.la.lv/lat/majas_viesis/jaunakaja_numura/images/text/thumb/257x390.57750759878__Nostradamus-image.jpg
 • Habla teleskopa lidojumu un fotogrāfijas. Cilvēku lidojumus pa visumu un uz citām planētām (notiks drīz). Pārcelšanās uz dzīvi uz Mēness, Marsa. 3005.gadā cilvēce jau būs ievākusies patālākās visuma vietās.
 • Gēnu un dzīvības DNS atklāšanu. To, kā gēni vada mūsu uzvedību, tai skaitā ticību paranormālajam un, līdz ar to, astroloģijai. Skeptiķiem ir citi gēni. (Nostradamam kā cilvēka uzvedības pētniekam tas būtu interesanti).
 • Neirozinātnes un smadzeņu darbību, kā arī intelekta, emociju, morāles, reliģiskās ticības, maģiskās domāšanas neiroanatomiskos un bioķīmiskos pamatus. Emociju nolasīšana ar aparatūru tagadnē un domu nolasīšana un nofilmēšana nākotnē.
 • Medicīnas sasniegumus. Antibiotiķu un vakcīnu atklājumus, līdz ar to mēra, holēras, melno baku un citu infekcijas slimību sekmīgu apkarošanu (Nostradamam, kurš piedalījās mēra slimnieka aprūpē un zaudēja no šīs slimības savu sievu, to būtu īpaši interesanti uzzināt).
 • Elementārdaļiņu - fotonu, protonu, neitrīno, elektronu, pozitronu, kvarku u.c. atklāšanu, lielā sprādziena teoriju un visuma rašanos, kvantu fizikas atklājumus, relativitātes teoriju, kosmisko stīgu teoriju, melno caurumu atklājumu, diskusijas ap tumšo matērija un tārpcaurumiem, kvazāru atrašana, u.c. fizikālas pārādības, ko vēl atklās nākotnē, bet kurus Nostradams "nez kāpēc" nemin. (Astrologam Nostradamam to zināt būtu bijis interesanti).
 • Elektrības atklāšanu un plašo pielietošanu visā pasaulē. Radio, televīzijas, telegrāfa, telefona izmantošanu.
 • Interneta ieiešanu, mobilos telefonus, iphone, nākotnes nanotehnoloģiju datorus. (Vai astrologam Nostradamam nebūtu interesanti, ka nākotnes astrologi individuālā horoskopa izveidei izmantos datorprogrammas?)
 • Orgānu pārstādīšanu, cilmes šūnas, mākslīgo apaugļošanu, gēnu inženieriju.
 • Ievērojamu dzīves pagarināšanu un pat nemirstības sasniegšanu ar gēnu inženieriju un mākslīgo orgānu, tai skaitā smadzeņu, palīdzību.
 • Robotu ienākšana visā sadzīvē un mākslīgā intelekta iespējas.
 • Automašīnas, asfaltētus ceļus, augstus tiltus un Dubajas un Ķīnas celtniecības brīnumus, tuneļus zem jūras.
 • Pilnīgi jaunas dzīvības izveidi mēģenēs.
 • Visus neskaitāmos nākotnes atklājumus, aparātus un konstrukcijas, par kuriem mums vēl nav ne jausmas, bet par kuriem Nostradamam vajadzēja mums pastāstīt.
 • Lielāko zinātnieku vārdus un atklājumus. Kāpēc Nostradams min tikai neskaidras valdnieku norādes? Kāpēc viņš nepastāsta par Albertu Enšteinu, Maksi Planku, Nikolu Teslu, Nilu Boru, Stīvenu Hokingu un daudziem citiem tagadnes un nākotnes zinātniekiem un viņu sasniegumiem? Vai tad Hitlers atstāja lielākos ieguldījumus cilvēces vēsturē? Kuri cilvēki, Nostradama skatījumā, pārveidos dzīvi visvairāk?
Es teiktu, ka daži fantastikas rakstnieki, kā, piemēram, Žils Verns, paredzēja šai ziņā vairāk kā Nostradams. Nostradams aprakstīja tikai to, kas notika viņa gadsimtā: kari, slimību epidēmijas, cīņas par varu, revolūcijas, ieslodzījumus un nāves. Tātad viņš manipulēja tikai ar to, kas noritēja viņa acu priekšā dzīves laikā.

Kāds teiks, ka Nostradams gribēja brīdināt par briesmām, nevis stāstīt par sasniegumiem. Uz to var atbildēt, ka pantiņu miglainā un nekonkrētā satura dēļ neviens uz priekšu nekā neparedzēja. Neviens nepatīkamais notikums netika novērsts pateicoties Nostradamam. Pēc paša vēsturiskā notikuma daži cilvēki tikpat radoši saskatīja saistību ar kādu centūriju.
Sapņu pārdevēji saka, ka Nostradams izmantoja šifru, tāpēc ir tik grūti paredzēt uz priekšu. 1991.gadā iznāca P.Lori un V.Hjuita grāmata "Nostradams", kurā autori izteicās, ka atšifrējuši Nostradama kodu. Uz šodienu grāmata pazīstama tikai ar pareģojumu neveiksmi. Starp pareģojumiem bija tādi: "1993.gadā princim Čārlzam neizdosies tapt par Anglijas karali", "Prezidents Bušs netiks ievērots uz otru termiņu"; "8.maijā septiņos vakarā Kaliforniju pārklās Klusā okeāna ūdeņi". Pēc pareģojumu neveiksmēm Hjūits sāka strādāt vienatnē un viņa pareģojumi palika tikpat miglaini kā Nostradamam.

Нострадамус. Полное собрание пророчествArī Džons Hougs, kas pētīja Nostradama pareģojumus gandrīz ceturtdaļgadsimtu un izdeva 860 lappušu biezu grāmatu "Nostradams. Pilns pareģojumu apkopojums." (tulkotu krievu val. "Нострадамус Полное собрание пророчеств "), atzina, ka "Nostradama kods" diez vai tiks atrasts. Grāmata iznāca 1996.gadā un pareģim Džonam Hougam ne prātā neienāca atrast Nostradama pareģojumos 2001.gada 11.septembra terora aktu Ņujorkā.
Brīvā tulkojumā (manā) no krievu valodas četrrinde skan tā:
"Zemi satricinoša uguns no zemes centra,
Satricinās torņus ap Jauno Pilsētu:
Divas diženās klintis uz ilgu laiku sāks karu,
Un tad Aretūza iekrāsos jauno upi sarkanu."
Džons Hougs 1987. un 1996.gada grāmatās rakstīja, ka šai katrēnā iet runa par to, ka Los-Andželosa vai San-Francisko var ciest no kārtējā, ilgi gaidītā "lielā grūdiena". Taču, izrādījās, ka lielo grūdienu nebija, tikai nelielie. Aprakstot Aretūzu par sarkanu, Nostradams esot domājis vulkāna lavu. Tad varētu būt runa par pilsētām, kuras atrodas blakus vulkāniem (sapņu kritiķi domā, ka Nostradams runā par Neopoli (jaunā pilsēta tulkojumā) un Vezuvu. Sapņu pārdevēji jau pēc 11.septembra terora atrada, ka katrēns ir tieši par to. Tas nekas, ka uguns ir no zemes centra, nevis, piemēram, debesīm un katrēnā nav minēti muhamedāņi.
Pareģes Vangas pravietojums par 2001.gada 11.septembri skanot tā: 1989. gadā viņa pareģoja: "Amerikāņu brāļi kritīs, tērauda putnu noknābti. Vilki gaudos no krūma un nevainīgo asinis līs straumēm." Pamēģiniet iedomāties sevi 2001.gada 10.septembrī amerikāņa lomā! Ko tas dod kādam, kā tikai Vangai kārtējo slavu!? Sapņu pārdevēji raksta: "2001. gada 11. septembrī, pēc terora akta gaisā Ņujorkā sabruka Vispasaules tirdzniecības centra debesskrāpji, ko sauca par dvīņiem. ASV prezidents tajā laikā bija Džordžs Bušs (angļu valodā bush ir krūms), bet viņa administrācijas izraisītā militārā kampaņa Tuvajos Austrumos pēc dažādiem aprēķiniem prasīja ap vienu miljonu dzīvību". Tātad teikumu "vilki gaudos no krūma" bija jāsaprot kā prezidents Bušs.
īstenībā nākotnes paredzēšanas sapņu pārdevējiem bija jābūt stipri frustrētiem, jo ne Nostradams, ne Vanga, ne Pāvels Globa, nedz arī kāds cits gadsimta grandiozāko terora aktu, pēc kura pasaule kļuva citāda, neparedzēja.

Tātad atliek tikai secinājums, ka Nostradams mums nākotni saredzēt nepalīdzēs. Četrrindes tiek saistītas ar vēsturiskajiem notikumiem tikai pēc notikuma - post factum. Un mums paliek tikai sapnis, ka var nākotni zināt. Tikai sapnis.

Bet sapņus mums vajag, teiks sapņu pārdevēji. Mums vajag sapni, ka nākotni var paredzēt. Un es nestrīdēšos. Lasot par to, kas mums šķiet ir paredzēts un piepildījies, mēs izjūtam atklāsmi, brīnišķīgo "ahā!" sajūtu, kad izdalās dopamīns, sirds sāk strauji pukstēt un mēs izjūtam baudu. Tādu pašu baudu, kā no kafijas, laba vīna vai narkotikām. Tas viss tiek pirkts. Neuztraucieties, sapņu pircēji, Nostradama sapnis mūžam būs dzīvs un nekad nemirs.

Kur te ir biznesa inovācijas?
16.gadsimtā tā bija biznesa inovācija pašam Nostradamam ar piekļuvi ietekmīgiem klientiem. Tālāk uz šīs idejas pelnīja Nostradama skolnieks, kurš izdeva viņa darbus, pārņemot brendu "Nostradama pareģojumi". Viņš ieviesa koriģējumus Nostradama tekstos atbilstoši jaunai informācijai. Tā bija viņa biznesa inovācija. Tālākās inovācijas ieviesa citi Nostradama darbu izdevēji, pielaikojot pareģojumus jauniem notikumiem. Viņi radoši saskatīja vēsturiskajos personāžos un notikumos "atraitnes", "antikristu", "lauvas", "ērgļus", "zelta būrus", "mokošas nāves", "uguns stabus", "dabas stihijas". Jaunākās inovācijas bija 11.septembra terora aktu ieraudzīšana pareģojumos. Pēc terora aktiem meklētākais vārds "google" bija 'Nostradams'.
Šobrīd inovācijas var turpināt. Priekšā pareģojumi, kur sāksies nākamais pasaules karš, notikumi ap Irānu, Afganistānu, Pakistānu un Ziemeļkoreju, abu Koreju apvienošanas jautājums, Ķīnas un Indijas pacelšanās, globālās finansu krīzes, kristietības un islama sadursmes vai draudzība (ha!), islams Eiropā, sprādzieni, terora akti, plūdi, nogruvumi. Vajag tikai atrast aptuvenas sakritības kādā kritiskā notikumā un Nostradama grāmatas atkal būs pieprasītas un visi citi pareģi saņems peļņu. Brends "Nostradams" palīdz visiem.

Līdzīgās ziņas.
Vai astrologi un pareģi pareizi saka nākotni? Vēlēšanu rezultātu prognozēšana.

  2 komentāri:

  1. nostrodamos pareizi ir paregojis par tiem kariem par sauli badu un ta talak par menesi

   AtbildētDzēst
   Atbildes
   1. Nostradama miglainie dzejoļi nekad nevienam nav palīdzējuši no kaut kā izvairīties. Un arī tagad par nākotni pēc Nostradama grāmatas nevarēsiet pateikt pilnīgi nekā un nekad neuzminēsiet kur kas notiks un neizvairīsieties ne no viena notikuma.

    Dzēst