sestdiena, 2011. gada 10. decembris

Bībeles "gļuki" - CETURTĀ MOZUS GRĀMATA. Bileāma runājošā ēzeļu māte

Bībele ir pasaulē vispārdotākā sapņu pārdevēju grāmata: 2,5 līdz 6 miljardi eksemplāri (pēc Wikipēdija ievietotajiem datiem). Tā bija pirmā Gutenberga iespiestā grāmata. Un tā vienmēr tika uzskatīta par svētu, un izplatīta kā gudrības un labestības avots.
Tomēr Bībele, īpaši Vecā Derība, ir pilna ar jocīgām lietām - pasakām, neloģismiem, pasaku ceļojumiem zivs vēderā un bulciņām no debesīm, runājošām čūskām un ēzeļmātēm, patriarhiem, kas dzīvo daudzus simtus gadu, laupīšanām un izlaupīšanām dieva vārdā, nodevībām, nežēlībām, vardarbības un genocīda epizodēm. Piedevām bībeles varoņi pastāvīgi dzird galvā balsis vai redz ilūzijas un halucinācijas.


CETURTĀ MOZUS GRĀMATA (SAUKTA NUMERI) 15. nodaļa
Kā nevajag sabata dienā lasīt malku


32 Kad Israēla bērni bija tuksnesī, tad viņi sastapa kādu vīru sabata dienā lasām malku.
33 Un tie, kas viņu atrada malku lasām, to atveda pie Mozus un Ārona un pie visas draudzes
34 un to apcietināja, jo nebija īpaši pateikts, kas ar tādu jādara.
35 Tad Tas Kungs sacīja Mozum: "Mirtin ir šim vīram jāmirst, lai visa draudze to nomētā ar akmeņiem ārpus nometnes!"
36 Tad visa draudze viņu izveda ārā aiz nometnes un nomētāja ar akmeņiem, ka tas nomira, kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis


16. nodaļa  (Mazliet biedēšanas) ... un zeme atdarīja savu muti


25 Tad Mozus piecēlās un piegāja pie Datana un Abirāma, un viņam sekoja Israēla vecaji.
26 Un viņš sacīja draudzei: "Atkāpieties nost no šo bezdievīgo vīru teltīm un nepieskarieties ne pie kā, kas viņiem pieder, lai arī jūs neejat bojā visu viņu grēku dēļ!"
27 Un tie visapkārt atkāpās nost no Koraha, Datana un Abirāma mājokļiem, bet Datans un Abirāms bija iznākuši savu telšu durvīs līdz ar savām sievām un saviem lieliem un maziem bērniem.
28 Un Mozus sacīja: "Ar šo pašu jūs atzīsit, ka Tas Kungs ir mani sūtījis, lai es visus šos darbus padarītu, un ne no mana paša sirdsprāta:
29 ja šie te mirs, kā mirst visi cilvēki, un tiks piemeklēti, kā tiek piemeklēti visi cilvēki, tad Tas Kungs mani nav sūtījis;
30 bet, ja Tas Kungs ko jaunu rādīs, ko Viņš vēl līdz šim nav rādījis, un zeme atvērs savu muti, un tā tos aprīs līdz ar visu, kas tiem pieder, ka tie dzīvi nogrimst ellē, tad tikai ar šo jūs atzīsit, ka šie vīri ir To Kungu nicinājuši!"
31 Un notika, tiklīdz viņš šos vārdus bija beidzis runāt, tad zeme, uz kuras tie stāvēja, pāršķēlās,
32 un zeme atdarīja savu muti un aprija viņus un viņu namus, kā arī visus cilvēkus, kas bija pie Koraha, un visu šo cilvēku mantu līdz ar viņiem.
33 Un tie dzīvi nogrima ellē ar visu, kas tiem piederēja, un zeme atkal aiz tiem aizvērās, un tie aizgāja bojā, pazuzdami no draudzes vidus.
34 Bet viss Israēls, kas bija viņiem visapkārt, bēga, viņiem brēcot, sacīdami, ka tik arī mūs neaprij zeme!
35 Un no Tā Kunga izgāja uguns un aprija divi simti piecdesmit vīrus, kas bija pienesuši kvēpināmo.


21. nodaļa  (Mazliet maģijas) Ar vara zizli pret čūsku indi


8 Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: "Darini sev čūskas tēlu un liec to par zīmi; un katrs, kas sakosts un to uzlūkos, tas dzīvos."
9 Un Mozus izveidoja vara čūsku, un viņš to uzcēla par zīmi. Un notika, ja čūska kādu sakoda, tad tas uzlūkoja vara čūsku un palika dzīvs.


22. nodaļa   (mazliet brīnuma) Bileāma runājošā ēzeļu māte


25 Kad nu ēzeļu māte ieraudzīja Tā Kunga eņģeli, tad viņa spiedās gar mūri un saspieda pie mūra Bileāmam kāju, tāpēc viņš to atkal sita.
26 Un Tā Kunga eņģelis virzījās joprojām uz priekšu un nostājās kādā šaurā spraugā, kur nebija vietas, lai atkāptos nedz pa labi, nedz pa kreisi.
27 Un, kad ēzeļu māte ieraudzīja Tā Kunga eņģeli stāvam, tad viņa pakrita ceļos zem Bileāma. Un Bileāms saskaitās un sita ēzeļu māti ar rīksti.
28 Un tad Tas Kungs atvēra ēzeļu mātes muti, un tā sacīja Bileāmam: "Ko es esmu tev darījusi, ka tu mani esi trīs reizes sitis?"
29 Un Bileāms sacīja ēzeļu mātei: "Tāpēc ka tu mani esi kaitinājusi! Ja man būtu bijis zobens rokā, es tevi nokautu!"
30 Tad ēzeļu māte sacīja Bileāmam: "Vai es neesmu tava ēzeļu māte, uz kuras tu esi jājis savu laiciņu līdz šai dienai? Vai tas ir bijis mans ieradums tev tā darīt?" Viņš teica: "Nē."


Bloga SP replika.


Un kā var zināt, ka te kāds nepārdod savus narkotiku piedzīvojumus? Bīleāms, piemēram, ne tikai nemaz nenobrīnās, ka ēzeļu māte runā, bet ar gatavību iesaistās šai aizraujošajā dialogā ar savu lopiņu  (pēc teksta redzams, ka viņam nenāk ne prātā, ka Tas Kungs izvēlētos tik īpatnēju komunikācijas formu). 


Vecās Derības teksti no http://www.bibelesbiedriba.lv/


Ir grūti atrast Vecajā Derībā vietas, kur To Kungu (tātad Dievu) interesē cilvēka apmācīšana kaut kam labam. Atkal un atkal atrodam, ka galvenais, par ko Tas Kungs uztraucas, ir viņa pielūgšana un pakļaušanās pavēlēm. Lai gan, kā skaitās, Tas Kungs spēj ieskatīties nākotnē, Viņš uzvedas tā, it kā to nespētu. Piemēram, ja Tas Kungs liks ko darīt, tad cilvēks darīs, ja neliks, tad cilvēks to neizdarīs. Tāpēc cilvēks pastāvīgi tiek biedēts. Ja cilvēks nepakļausies pavēlēm, tad tiks sodīts, pēc kā cilvēkam nāksies nožēlot savu nepakļaušanos Tam Kungam. Lai cilvēks pats neveiktu "nepareizas" izvēles, tam pietrūkst informācijas. Piemēram, Tas Kungs zin, ar ko nākotnē beigsies Ādama un Ievas aizliegtā augļa mielasts, un nesniedz nekādu papildus informāciju (piemēram, ka paradīzes dārzā atrodas kritušais enģelis), taču pēc labi paredzamā pārkāpuma nolād par nepaklausību. Cilvēkiem nav iespējas izvēlēties, vai dzimt par jūdu, vai par kanānieti, vai filistieti, nevaram atrast "izredzētās tautas" jūda tikumiskāku uzvedību par pārējiem (Bībelē atrodam, ka jūdi melo, apkrāpj, nogalina, apskauž, pielūdz elkus), taču nez kāpēc Tā Kunga attieksme nav vienāda.


Galvenais Bībeles gļuks ir tas, ka, ja viss tas tā arī notika, kā aprakstīts, cilvēki iznāk tikai kā virtuāla datorspēle - SIMSI - Tā Kunga rokās.  Sapņu pārdevēji uzsver, ka cilvēks savā izvēlē ir brīvs.. 


Jā, mums visiem liekas, ka sapnī esam brīvi. Mēs nejūtam, kā smadzenes virza visu sapņa sižetu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru