svētdiena, 2011. gada 11. decembris

Bībeles "gļuki" - PIRMĀ MOZUS GRĀMATA. Cilvēks Jēkabs cīnās ar Dievu un uzvar!

Bībele ir pasaulē vispārdotākā sapņu pārdevēju grāmata: 2,5 līdz 6 miljardi eksemplāri (pēc Wikipēdija ievietotajiem datiem). Tā bija pirmā Gutenberga iespiestā grāmata. Un tā vienmēr tika uzskatīta par svētu, un izplatīta kā gudrības un labestības avots.
Tomēr Bībele, īpaši Vecā Derība, ir pilna ar jocīgām lietām - pasakām, neloģismiem, pasaku ceļojumiem zivs vēderā un bulciņām no debesīm, runājošām čūskām un ēzeļmātēm, patriarhiem, kas dzīvo daudzus simtus gadu, laupīšanām un izlaupīšanām dieva vārdā, nodevībām, nežēlībām, vardarbības un genocīda epizodēm. Piedevām bībeles varoņi pastāvīgi dzird galvā balsis vai redz ilūzijas un halucinācijas.


PIRMĀ MOZUS GRĀMATA  (SAUKTA GENESIS) 32. nodaļa


23 Un tai pašā naktī viņš piecēlās, paņēma abas savas sievas un abas savas kalpones, un savus vienpadsmit dēlus un cēlās pāri Jabokas upes braslam.
24 Tad viņš ņēma tos un pārveda pāri upei, tāpat visu, kas tam pašam piederēja.
25 Bet Jēkabs palika viens pats, un kāds ar viņu cīnījās līdz rīta ausmai.
26 Kad tas redzēja, ka nespēj viņu pieveikt, tas aizskāra viņa ciskas kaulu, tā ka Jēkaba ciskas kauls izgriezās, cīnoties ar mjviņu.
27 Un tas teica: "Atlaid mani, jo rīts sāk aust." Bet Jēkabs teica: "Es tevi neatlaidīšu, iekāms Tu mani nesvētīsi."
28 Un tas vaicāja: "Kā tevi sauc?" Viņš atbildēja: "Jēkabs."
29 Bet tas viņam sacīja: "Tavs vārds turpmāk nebūs Jēkabs, bet Israēls, jo tu ar Dievu un ar cilvēkiem esi cīnījies un esi uzvarējis."
30 Un Jēkabs jautāja un sacīja: "Pasaki jel savu vārdu!" Bet tas sacīja: "Kādēļ tu man prasi manu vārdu?" Un Viņš to tur svētīja.
31 Un Jēkabs nosauca to vietu par Pniēlu>fn035<, jo: "Es esmu Dievu redzējis vaigu vaigā un esmu izglābis savu dzīvību." 
32 Un saule lēca, kad viņš Pniēlai gāja garām, bet viņš kliboja savas gūžas dēļ.
33 Tāpēc Israēla bērni līdz šai dienai neēd gūžas dzīslu, kas iet pār ciskas locītavu, jo Jēkabam bija skarta gūžas dzīsla.


Vecās Derības teksti no http://www.bibelesbiedriba.lv/


Bloga SP replika


Hmm... Vai te atkal nav narkotiku reibums, kā tas droši vien bija Bileāmam, kurš sarunājās ar savu ēzeļmāti, tikai šoreiz tas ir Jēkabam? , ...citādi nav saprotams, kāpēc tam "dievam" vajag klejot pa nakti un nepatīk gaismas ausma ...? Mēs te minam, vai Dievs spētu radīt akmeni, kuru pats nespētu pacelt..., bet izrādās, ka Viņš ar Jēkabu netiek galā... Tikvien spēja, kā cisku izgriezt.


Bet jebkurā gadījumā nakts notikuma sekas bija tālejošas. ** Runā, ka senebreju valodā vārds 'Israēls' nozīmē - "tas, kurš cīnījās ar Dievu".  Valsts joprojām saucas Izraēla. Dažreiz sapņu pārdevēji spēj ietekmēt pat veselas valsts nosaukumu.

3 komentāri:

 1. Ja? Nu ja tas viss būtu tik vienkārši noliedzams, tad diez vai pastāvētu biblistikā tik daudz zinātnisku apkakš-disciplīnu, kurās iesastīti daudz dažādu jomu zinātnieku. Tad lūk pirms ņemties un smieties par kaut ko svētu, papētiet pamatīgi to, ko izsmejat. Un pats izsmiešanas fakts ar diez ko cēlu jūtu(gara) aicināta uzvedība nav.

  Библеи́стика — научная дисциплина, занимающаяся изучением различных аспектов библейской литературы
  Разделы библеистики

  Среди разделов библеистики можно отметить археологию, историю, древние языки, в частности, древнееврейский язык, а также библейскую теологию, экзегезу, критику текста, вопросы перевода, историю канона, сравнительное религиоведение, патристику, художественно-литературоведческие аспекты, историю древней юриспруденции, культурологический и социологический анализ и другое. Особое место в библеистике занимает исследование околобиблейской литературы (апокрифы, античные комментарии и переводы и т. п.)

  AtbildētDzēst
 2. Таинственный борец, ночью боровшийся с Иаковом, повредивший ему бедро и переименовавший его в Израиля, по словам пророка Осии (Ос.12:3–4), был Богом. Сам Иаков (ст. 30) признает, что видел Бога, лицо Божие. Поэтому иудейское и христианское толкование данного места одинаково признают борца явлением из небесного мира – Ангелом. При этом церковные учители и многие позднейшие толкователи христианские видели в этом Ангеле Ангела несотворенного – Ангела Иеговы , ранее являвшегося Иакову при Вефиле (28 гл.) и в Месопотамии (36 гл.) и, по верованию Иакова, охранявшего его всю жизнь (Быт.48:16), Сына Божия. «Из всего рассказа (Быт.32:24–34) познаем, – говорит блаженный Феодорит, – здесь явился Иакову единородный Божий Сын и Бог» (отв. на вопр. 93).

  Мнение некоторых раввинов, будто боролся с Иаковом Ангел-хранитель Исава или даже демон мстил Иакову за Исава, конечно, странно, но заключает в себе некоторый элемент истины, поскольку ставит таинственное борение Иакова с враждебными отношениями его к брату. Иаков доселе боролся с братом, и средствами не всегда безукоризненными. Теперь Ангел Господень «влагает смелость в Иакова, который боялся брата» (блаженный Феодорит, там же). Но Иаков достигает этого благодатного ободрения путем борьбы с Ангелом-Богом , борьбы, бывшей не только напряжением физической силы Иакова (Ос.12:3), (beono, «в силе, крепости своей»), но и еще большим напряжением сил духовных, молитвою веры: по пророку Осии, Иаков в борении своем с Ангелом-Богом «и превозмог, но плакал и умолял Его» (Ос.12:4). Указание на духовный момент борьбы заключается и в повествовании Моисея – в просьбе Иакова благословить его (ст. 26).

  По этой внутренней стороне своей, борьба Иакова с Ангелом Иеговы , есть тип духовного борения веры, не поддающейся никаким испытаниям и трудностям жизни; вместе же с тем она есть и предизображение всей будущности потомства Иакова, отселе получающего (ст. 28) имя Израиля, – всей ветхозаветной теократической истории. Вообще, по характеру и значению своему богоборство Иакова напоминает ночное видение Авраама (Быт.15), в котором также (но более конкретно) предизображалась будущая история избранного народа, складывавшаяся также из противодействия народа божественному призванию, обладания им непреходящими духовными благами и временных испытаний и потерь материальных.

  http://azbyka.ru/?otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_01=32
  tas uz vienu izsmieto tēzi.

  AtbildētDzēst
 3. Aleksandr, Jums būtu jāatšķir, ka Bībeles pētniecības zinātnes var izpētīt tikai tekstus, to lingvistiku, cilvēku vēsturisko kontekstu, paražas, utml. Vai tiešām Jūs domājat, ka biblistika spēj pierādīt ar zinātniskām metodēm, ka Jēkabs tiešām cīnījās ar Dievu, ercenģeli vai kaut dēmonu-vampīru? Vai tiešām biblistika spētu pierādīt, ka tās nav halucinācijas vai bībeles rakstītāju radošā iztēle? Vai tiešām mums būtu jātic visām Bībeles detaļām - ka Jons trīs dienas ceļoja zivs vēderā un varēja vesels iznākt ārā (kāpēc mūsdienās tā nenotiek?), vai Simsons tiešām varēja viens pats ar ēzeļa žokļa kaulu nogalināt 1000 vīru, bet Bīleāms varēja sarunāties ar savu ēzeļmāti un ēzeļmāti varēja viņam atbildēt? Vai nav par daudz muļķību "svētajā grāmatā"? Tādas sastopamas katrā tās nodaļā. Kāpēc tā vietā neticēt latviešu vai krievu tautas pasaku grāmatām?

  Varbūt dažām labam vienkārši ir grūti pieņemt, ka viņš pats un nevis kāds cits, jau no bērnības ir parastas smadzeņu skalošanas upuris?

  AtbildētDzēst