ceturtdiena, 2012. gada 22. novembris

Bībele - Vecās Derības "gļuki". Dievam neveicas ar fizikas likumiem

Bībele ir pasaulē vispārdotākā sapņu pārdevēju grāmata: 2,5 līdz 6 miljardi eksemplāri (pēc Wikipēdija ievietotajiem datiem). Tā bija pirmā Gutenberga iespiestā grāmata. Un tā vienmēr tika uzskatīta par svētu, un izplatīta kā gudrības un labestības avots.
Tomēr Bībele, īpaši Vecā Derība, ir pilna ar jocīgām lietām - pasakām, neloģismiem, pasaku ceļojumiem zivs vēderā un bulciņām no debesīm, runājošām čūskām un ēzeļmātēm, patriarhiem, kas dzīvo daudzus simtus gadu, laupīšanām un izlaupīšanām dieva vārdā, nodevībām, nežēlībām, vardarbības un genocīda epizodēm. Piedevām bībeles varoņi pastāvīgi dzird galvā balsis vai redz ilūzijas un halucinācijas.
Taču tas vēl nav galvenais. 
Lielākā sensācija - Dievam nemaz neveicās ar fiziku, vai arī galvā sajuka laiki. (Par cik Viņš bija dzīvojis pirms tam mūžīgi, jājautā, vai Vecās Derības Dievam piemetusies Alcheimera saslimšama (vecuma pārmaiņu izraisīti atmiņas traucējumi un orientācijas zudums)?

PIRMĀ MOZUS GRĀMATA (SAUKTA GENESIS)


1. nodaļa
Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.
2 Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem.
3 Un Dievs sacīja: "Lai top gaisma." Un gaisma tapa.
4 Un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas.
5 Un Dievs nosauca gaismu: diena, - un tumsu nosauca: nakts. Un tapa vakars un tapa rīts - viena diena.
6 Tad Dievs sacīja: "Lai top velve ūdeņu vidū, kas lai šķir ūdeņus no ūdeņiem."
7 Un Dievs radīja velvi un šķīra ūdeņus, kas zem velves, no ūdeņiem virs velves. Un tā tapa.
8 Un Dievs nosauca velvi: debesis. Un tapa vakars un tapa rīts - otra diena.
9 Tad Dievs sacīja: "Lai saplūst vienkopus ūdeņi, kas zem debesīm, ka sausums taptu redzams." Un tā tapa.
10 Un Dievs nosauca sausumu: zeme, - bet ūdeņu krājumu nosauca: jūras. Un Dievs redzēja to labu esam.
11 Tad Dievs sacīja: "Lai zeme izdod zāli un augus, kas sēklu nes, un augļu kokus, kas augļus nes, pēc savas kārtas, kam sēkla sevī, virs zemes." Un tā tapa.
12 Un zeme izdeva zāli un augus, kas savu sēklu nes, pēc savas kārtas, un kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī, pēc savas kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam.
13 Un tapa vakars un tapa rīts - trešā diena.
14 Tad Dievs sacīja: "Lai top spīdekļi debess velvē, lai šķirtu dienu no nakts, un tie lai ir par zīmēm un laikiem, un dienām, un gadiem,
15 un tie lai ir par spīdekļiem debess velvē gaismot pār zemi." Un tā tapa."

1.aplamība - no sākuma tiek radītas debesis un zeme, tikai pēc tam gaisma un tad tikai tad spīdekļi debess velvē, lai gaismo pār zemi. Mūsdienās katram skolēnam vajadzētu būt skaidrs, ka gaisma rodas no spīdekļiem.

Varētu jau teikt, ka tā gaisma bija Lielais Sprādziens, kurš pēc modernās fizikas uzskatiem radīja visumu. Tomēr nē, Vecās Derības Dievs no sākuma radīja zemi, tikai tad radās gaisma. Pēc tam vēl radās ūdens. Un tad vēl tika radīta velve - debesis - jādomā, ka zemes atmosfēra. Tad vēl "augus, kas sēklu nes, un augļu kokus, kas augļus nes, pēc savas kārtas, kam sēkla sevī, virs zemes."  Tātad radušos gaismu ar lielā sprādziena gaismu pēc Bībeles tekstiem novienādot nevar.

Un vispār, priekš kam tad vajadzīgi tie spīdekļi, ja gaisma jau tāpat tika radīta bez visa kā?

2.aplamība - Dievs esot radījis visu vairākās dienās... Zemi - otrajā, spīdekļus trešajā dienā. Nu par kādām dienām var iet runa, ja zemei vēl nav saules, ap kuru riņķot. Zemes rinķošanas dēļ rodas diena un nakts. Vai tu esi gudrāks par piektklasnieku? Nuja, mēs jau smaljūtīgi noklusēsim, ka Romas Katoļu baznīca vēl ilgi pēc Kopernika uzskatīja, ka zeme ir pasaules centrā un saule griežas ap to... Un arī tad visi bija pārliecināti, ka Dievs domā tāpat.

Starp citu, ja Dievs pateica: "Lai top gaisma", tad tumsai vajadzēja pazust. Kā radās tumsa - tāds ir jautājums? Nekas nav teikts, ka Dievs būtu radījis tumsu.

3. aplamība: Novienādot gaismu ar dienu arī nav īpaši zinātniski. Diena rodas, kad savā rinķojumā zemeslodes kāda puse pavēršas pret mums tuvāko spīdekli - sauli. Vai Dievam sajuka termini, jeb sapņu pārdevēji nebija sapratuši fizikas un astronomijas likumus?

Sākumā lasām: "5 ... Dievs nosauca gaismu: diena, - un tumsu nosauca: nakts. Un tapa vakars un tapa rīts - viena diena.", bet atrodam, ka tikai pēc tam trešajā (!!!) dienā: "13 Un tapa vakars un tapa rīts - trešā diena."
Tad tikai: "14 Tad Dievs sacīja: "Lai top spīdekļi debess velvē, lai šķirtu dienu no nakts". Vai nav sviests? Kas tad dabā nošķir dienu no nakts? Sanāk, ka diena eksistē pati par sevi, neatkarīgi no saules..
Tikai kāpēc dienas un nakts maiņa ir tā pieskaņota saules cikliem? Varbūt diena sauli vakarā aizgrūž projām, bet nakts no rīta to izvelk ārā..?

Jā, jā, mēs jau zinām, ko šai sakarībā atkal ir izdomājuši sapņu pārdevēji. Viņi saka, ka Dievs ir šos atšķirīgos fenomenus - dienas un nakts ritmus ritmiski saskaņojis ar saules kustību.
Atbildot uz šādu argumentu uzdodam jautājumu - kas tad ir tā dienas gaisma?

4.aplamība - gaismas kā fenomena rašanās. Senie jūdu sapņu pārdevēji nekādi nevarēja zināt, ka tāds fenomens kā gaisma pati par sevi ir mūsu smadzeņu virtuāls veidojums. Gaisma nepastāv ārpus smadzeņu iztēles. Vai Dievs nepazina neirozinātnes? Dabā neapšaubāmi eksistē saules, zvaigznes un fotoni (blogs SP nepārstāv ideālisma pozīcijas, ka ārējā pasaule ir tikai ilūzija), bet kā gaisma tas izskatās tikai mūsu smadzenēs - paukauša daivas vizualizācijas centros. Piemēram, ja cilvēks ir akls, viņš nekādu gaismu neredz, kaut saulē viņu iebāz. Akli piedzimis cilvēks neredz gaismu arī ar "gara acīm" vai "trešo aci". Līdz pakauša daivas redzes centriem elektriskā signāla veidā signālu nogādā perifērā - redzes - sistēma.
Starp citu arī skaņas un vārdi neeksistē ārpus mūsu smadzenēm. Tas, ko mēs dzirdam kā skaņu, ir tikai gaisa viļņu svārstības. Par skaņu gaisa viļņu svārstības pārveido smadzenes dzirdes uztveres garozā un vārdu atšifrēšanas centros. Līdz dzirdes centriem smadzenēs kā elektrisku signālu aizvada dzirdes sistēma.

Tātad, lai Dievs redzētu gaismu, viņam nepieciešams kaut kas līdzīgs smadzenēm. Pieņemsim, Dievs, ar savām brīnumspējām, varētu radīt gaismu bez spīdekļiem. Jautājums tikai - kur - savā galvā vai ārpusē? Ārpus galvas, kā nosaka fizikas un bioloģijas likumi, gaismas spīdēšana nepastāv. Tātad gaisma kā fenomens varēja rasties tikai Dieva galvā. Ārpus Dieva galvas nebija neviena, kas spētu gaismas fotonus redzēt.

5.dīvainība - ja Dievs radīja gaismu divas dienas pirms zemes radīšanas, saucot: ""Lai top gaisma." Un gaisma tapa" - heurēka - tad jau Viņš pirms tam mūžību, veselu mūžību, dzīvoja - tumsā. Iedomājieties - cilvēka radīšanas ideja ieveda gaismā arī Dievu!!! ... Vai arī kaut kas nav kārtībā ar Bībelē attēlototajām cēloņsakarībām...

6.gļuks - Dievs sauca: "Lai top gaisma" Dīvaini! Dievam nebija ar ko sarunāties, lai būtu jēga iesākumā izrunāt vārdus. Nebija neviena apzināta komunikācijas partnera. Nebija nekā! Tātad Dievs varēja sarunāties tikai ar sevi pats savā galvā. Vai sapņu pārdevēji - Vecās Derības radītāji - bija ielīduši Dievam galvā, ja sakās to zinām?

Visādā ziņā šādus izsaucienus lūgumu vai pavēles formā lieto sapņu pārdevēji - burvji, magi, priesteri. To funkcija - vēršanās pie viņpasaules personāžiem - gariem vai dieviem - pēc palīdzības. Dīvaini, ka Dievs tiek attēlots kā mags, kurš vēršas pie kādiem neredzamiem spēkiem.. Dievs taču sapņu pārdevēju skatījumā ir visspēcīgs!

Kā redzam, Bībelē viss ir aprakstīts pilnīgi otrādi kā tas varētu notikt realitātē (es te pat neminu zinātnisko teoriju par zvaigžņu, planētu un dzīvības evolūciju bez pārdabiska inženiera versijas). Par notikušo var izdomāt vēl kādu smieklīgu izdomājumu - varbūt Dievs kādam no bībeles teiku autoriem pateica Visuma radīšanas kārtību pareizi, bet tas cilvēks, piemēram Bībelē minētais 900 gadu vecais patriarhs, ar savu vecuma demenci, visu sajauca?  Tādā gadījumā, kā var uzskatīt par autoritātēm 3 tūkstošgadu senatnē dzīvojušos cilvēkus, kuriem bija sajucis gan rīts, gan vakars, lai pirktu viņu samurgojumus mūsdienu  zinātniskās apgaismības apstākļos??? (skat. portāla Delfi ziņu: "Dažās dienās izpirkta visa jaunā Bībeles tulkojuma tirāža") Iet tā sapņu pārdošana no rokas. Varbūt jaunajā tulkojumā Dievs ievēro fizikas un loģikas likumus, ja jau esam pēc viņa ģīmja un līdzības?Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru