sestdiena, 2012. gada 1. decembris

Jauna populārā Bībeles mīta interpretācija: Mīts par Ādamu un Ievu paradīzes dārzā - aizliegtā augļa apēšana nozīmēja zinātnisku izglītošanos un rūgtās patiesības saprašanu

Pašā paradīzes dārza pirmsākumā esot bijis tā:
"16 Un Dievs Tas Kungs pavēlēja cilvēkam, sacīdams: "No visiem dārza kokiem ēzdams ēd,
17 bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi."".

Bloga SP replika: Varbūt tas nozīmēja - dzīvo sapnī un necenties izzināt patiesību par sevi un materiālās pasaules likumiem. Uzzināt patiesību nozīmē saprast savas nāves neizbēgamību.

Te atnāca čūska un pateica daļēju patiesību: "jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un ļaunu.", un daļēji melus: "Jūs mirt nemirsit". Kā jau visi sapņu pārdevēji - abi personāži - gan Dievs, gan čūska - cenšas iegalvot, ka eksistē nemirstība.

"2 Sieva teica čūskai: "Mēs ēdam no koku augļiem dārzā,
3 bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis: no tā jums nebūs ēst, nedz to aiztikt, citādi jūs mirsit."
4 Tad čūska teica sievai: "Jūs mirt nemirsit,
5 bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un ļaunu."
6 Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jo tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru. Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda.
7 Tad viņu abu acis tapa atvērtas, un viņi atzina, ka viņi bija kaili, un viņi savija vīģes lapas un taisīja sev gurnu apsējus.".

Bloga SP replika: Tātad pirms labā un ļaunā augļa nogaršošanas cilvēki dzīvoja pārliecībā, ka ir nemirstīgi. Tieši tā, kā apgalvo visas reliģijas arī mūsdienās.

Pēc tam, kad Dievs izteica murgaini nesakarīgu domu frāzes: "Uz sava vēdera tev būs līst un pīšļus ēst visas tavas mūža dienas.
15 Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī." (??),

Viņš saka: "Redzi, cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums, zinādams labu un ļaunu! Bet ka tas tagad neizstiepj savu roku un neņem arī no dzīvības koka, un neēd, un nedzīvo mūžīgi!".

Bloga SP replika: Vai tik iekošana labā un ļaunā koka auglī nenozīmē zinātnisko izglītošanos un kritisko domāšanu? Izskatās, ka cilvēks ar to atbrīvojas no ilūzijām un saprot realitāti tādu kāda tā ir - viņš (Ādams, Ieva un pārējie) jau no paša iesākuma bija mirstīgi, tikai ticēja, ka ir nemirstīgi. Dusmīgais dievs atspoguļo bieži redzamas sapņu pārdevēju dusmas, kad viņu mīti tiek atmaskoti. Tas ir daudzmiljardu bizness - tirgojot siltākas vietiņas nemirstības paradīzes dārziņā.

Ja cilvēki pēc nāves patiešām augšāmceltos, Vecās Derības Dievs būtu samelojis, teidams: "tu atkal atgriezies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts: jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties". Reliģijas taču sola, ka augšāmcelšanās tomēr sekos.


Aizliegtā koka augļa zināšanas saskan ar zinātnisko patiesību - reliģijas ar Dieva tēlu turpina mūs maldināt par nemirstību un nekost no zināšanu koka (apgalvojot, ka tas nāk no ļaunā), kamēr rūgtā īstenība vienmēr bijusi tāda - cilvēki ir mirstīgi.

Tikai paši, necerot uz pārdabisko spēku iejaukšanos, bet ar zinātniskām metodēm - gēnu inženierijas un mākslīgu smadzeņu izveides palīdzību viņi varētu padarīt sevi nemirstīgus. Tad cilvēki paši paliks par dieviem, kā bija teikts čūskas pareģojumā. Viņi padarīs par nemirstīgiem ne tikai sevi, bet arī spēs radīt daudzus citus cilvēkus - mākslīgos intelektus gandrīz neievainojamos ķermeņos. Zināšanu koks patiešām tādas iespējas dod un tās var tikt izmantotas gan labos, gan ļaunos nolūkos. Tāpēc ir jāsaprot atšķirība.

Vēl viena notikušā teorija (atbildot Augusta Bautras komentāram) :

Ja Dievs ir visspēcīgs un spēj paredzēt nākotni, viņam vajadzēja Ādamu un Ievu brīdināt, lai tie arī neklausa čūskai un ka čūska ir ne mazāk bīstama kā aizliegtā koka auglis. Ja Dievs to nespēja, var uzdot jautājumu, vai maz sen senos laikos tas bija Dievs? Varbūt, līdzīgi kā Jēzus Kristus, Sai Baba, Visarions, Grabovojs un daudzi citi, kuri pirmsākumos bija parasti cilvēki, arī šis Vecās Derības cilvēks tika dievišķots? Cilvēki, ieskaitot šamanus, pareģus, astrologus, nespēj paredzēt nākotni, tikai uzdodas par tādiem.

Teorija ir tāda: tā saucamais "Dievs" senajos laikos bija cilvēks-šamanis. Kā jau visi šamanisko sapņu pārdevēji, arī šis apgalvoja, ka cilvēks ir nemirstīgs. Un tad šamaņiem ir visādi dzīvnieki, kurus nedrīkst ēst un augi, kurus nedrīkst izmantot. Piemēram halucinogēnos augus cilvēks nedrīkst izmantot vienatnē, bet tikai cilts reliģisko rituālu laikā visiem kopā un šamana vadībā.

Pirmsākumos bija pats pirmais šamanis, kurš radīja cilvēkus. Šamanis nomira un, pēc teorijas, pārcēlās citos medību laukos un tāpēc ir nemirstīgs. Bet šamanis atstāja skolniekus. Viens vai daži skolnieki palika par "ļaunajiem". Katras šamaniskais skolas interpretācijā viņš pats ir labais, bet ļaunais ir viņa konkurents.

"Čūska" - tas bija konkurējošās cilts šamanis (šamaņiem parasti tēlā bija dzīvnieka nosaukums, avatārs mūsdienu terminoloģijā). Senajos laikos šamanis savai ciltij bija "labais mags", bet pretinieka ciltij bija "melnais mags". Un kā jau visiem šamaniem-sapņu pārdevējiem, viņu teorijas savā starpā atšķiras. Protams, ar sekojošiem savstarpējiem apvainojumiem melos. Laika gaitā darvinistiskajā ideju konkurencē izdzīvoja vairāk viena ideja un tika iekļauta Bībelē. Konkurējošā čūskas-šamana ideja izzuda un mēs nevaram vairs uzzināt, kāda tā bija. Taču tikpat kā noteikti mēs varam pieņemt, ka tajā arī bija kaut kāda nemirstības ideja, jo tāda ir pilnīgi visās seno reliģiju pārliecībās.Viens vai divi cilvēki izmantoja aizliegto psihodēlisko "augli" vienatnē (divatā). Narkotiku trips var iesākties ar seksuālu orģiju un laulības pārkāpumu kauna iztrūkuma dēļ, kamēr kauns var atgriezties nākamajā dienā. Tie, kas to mēģinājuši  darīt vienatnē, zin, ka psihodēliskā transa laikā ne tikai rādās "paradīzes dārzi", bet var arī ļoti pārbīties. It īpaši, ja viņiem ir bailes pārkāpjot tabū. Cilvēkus var pārņemt nāves panika. Tādējādi kāds no šiem cilvēkiem varēja sajuties kā mirstīgs, pilnīgi pretēji cilts šamana idejai.

Par tabu pārkāpumu, kā jau tas allaž notiek senajās kopienās, cilvēks vai abi tika padzīti no cilts (vai nogalināti). Šamanis bija nu ļoti dusmīgs! Tad viņš nolād, jeb uzliek lāstu (kas ļoti daiļi aprakstīts Bībelē: "Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī.", pavisam necienīgi patiesam Dievam-Demiurgam, Visuma Radītājam, kurš, cita starpā, kā cilvēki tagad domā, radījis miljardiem civilizāciju miljardiem galaktikās).

2 komentāri:

  1. Bībeliskā Sātana-čūskas aizstāvībā jāsaka, ka man vienmēr šķita, ka kad Sātans saka, ka ēduši augli, Ādams un Ieva nemirs viņš saka tik to, ka dievs ir melojis to teikdams, ne ka nemirstība sekos..

    AtbildētDzēst
  2. Paldies par ideju. Es papildināju tekstu ar sadaļu "Vēl viena notikušā teorija". Man tā vienkārši ienāca galvā, tāpat kā tas notiek sapņu pārdevējiem, un, protams, šī teorija nav zinātniski pierādīta. Zinātne antropoloģija tikai saka, ka senajos laikos visi cilvēki pastāvīgi dzīvoja mītā, lai kādai nodarbei ķertos klāt. Kritiskā,zinātniskā domāšana nebija tam laikmetam raksturīga.

    AtbildētDzēst