otrdiena, 2012. gada 4. decembris

Baisie sazvērestību sapņi par vakcīnām un ģenētiski modificēto pārtiku. Kā tas veido modernās veselības bažas?


Pseidozinātniska ticība – ticība teorijai, kura kādu laiku atpakaļ jau tika apgāzta vai domāšanas stilam, kurš tika atzīts par nepareizu, neloģisku. Tā apgāž kādu fundamentālu principu zinātnē.
Vadās tikai pēc subjektīvām sajūtām – placebo efekts darbībā.

Modernā veselības trauksme (angļu valodā "Modern Health Worries") ir radusies par zinātniskā progresa produktiem, kā:
 • 1)      ģenētiski modificēto pārtiku vai organismiem (ĢMO)
 • 2)      Nelabvēlīgiem ārējās vides apstākļiem, produktiem – mobilo telefonu, augstsprieguma līniju starojums, kancerogēnas vielas
 • 3)      Medicīnas sasniegumiem – antibiotikas, vakcīnas
 • 4)      Varenu organizāciju tīšu sazvērniecisku darbību, kuri ar modernām tehnoloģijām nodarīs pāri fiziskajai vai psihiskajai veselībai
 • 5)      Kontracepcijas pielietošanu.
 • 6)      Elektronisko čipu slepenas ievadīšanas trauksme. Visu planētas iedzīvotāju „čipizācija”. Novedīs pie totālās kontroles un, beigu beigās, pie apokalipses.

Internetā atrodams arī šāds teksts:

Zinâtne mûsdienâs esot ļoti attīstīta, sasniegumu daudz. Bet kāpēc dzīve uz Zemes ikvienam kļūst aizvien bîstamāka?
Varbût skaidrojums ir pašā vārdā?
«zinâtnieks»? Mûsu senči veidoja vârdus, ieliekot tajos noteiktu saturu.
«Zinâtnieks» – «zinât» «niekus» – cilvçks, kurð zina niekus jeb nelielu daudzumu, nelielu daļu no kâdas informâcijas. Nespējot iegūt visu nepieciešamo zināšanu daudzumu, zinātnieks nespēj paredzēt savu izgudrojumu sekas.

„Atbilde ir viena – visas cilvēces attîstîba tiek virzîta un stingri kontrolçta no atseviðíu cilvēku grupu puses tā, lai tās nodrošinātu sev pasakainas bagâtības un neierobežotu varu pār pasaules tautām!“


Īsumā filmas idejas ir šādas: Pasaulē eksistē organizācijas, kas iesaistās sazvērestībā:
-          Biznesa korporācijas
-          Katoļi un pāvests – sātana ieliktenis
Mikročipi tiks ievietoti visiem iedzīvotājiem zem ādas kā veselības kartes. 
Filmā izpaužas bailes no totālās kontroles. Cilvēku varēs vadīt, izmantot krāpšanā. Cilvēkus kontrolēs Pasaules Valdība. Pasaules Valdiba visus padarīs par vergiem.


Spāņu gripa ir vakcīnu izprovocēta vai tīši radīta militārās laboratorijās.
Spāņu gripu ārstēja ar indīgām zālēm.
Spāņu gripa radīta laboratorijās tīšām – kā globāli plānots genocīds.
Iesaistīti Deivids Rokfellers, Ruperts Merdoks, Mortons Cukermans, u.c. Zāļu kompānija Baxter.
Visu mērķis – samazināt pasaules iedzīvotāju skaitu līdz 1 miljardam.
Vakcīna pret cūkas gripu H1N1 izsauc 20 onkoloģiskas saslimšanas, grauj imunitāti, izsauc bērnu autismu. Pēdējais nozīmē iedzīvotāju padarīšanu par „dārzeņiem”.
FIB atmaskoja farmaceitiskās kompānijas.
Rādīta masu panika ar masu demonstrācijām par masu vakcinācijas apturēšanu.

Arī putnu gripa radīta speciāli ASV laboratorijās, lai samazinātu Eiropas putnkopības akcijas.
Tos, kas atteiksies vakcinēties, liks koncentrācijas nometnēs ASV. Tādus cilvēkus viegli varēs izziņot kā mirušus no gripas. Lozungs: Vakcinācija – tā ir cilvēces depopulācija.
Izmantos toksiskās imūnās indes ar nanočipiem. Cilvēkus injicēs nemanot.
Korporāciju ieliktene PVO pārstāve dr. Margaret Chan paziņo par falšo putnu gripas pandēmiju. Steigā, bez pietiekošas izpētes pielaiž vakcīnas.
Izveidotas 5 miljardi vakcīnas. Tātad vēlas atstāt tikai 2.miljardus cilvēku vai „zelta 1 miljardu”.
Sapņu pārdevēji šai filmā propogandē, ka cilvēka organisms ir pati pilnīgākā sistēma – vakcīnas izrādās vispār nav vajadzīgas.
No TV ekrāniem  ejot dezinformācija (informācijas trauksme, kamēr pati šī filma, protams, neskaitās dezinformācija, bet patiesības teikšana). TV sazvērestību teoriju piekritējiem grūtāk tikt.
Grūtnieču vakcinācija – tas esot noziegums. Kā ideāls tiek minētas musulmaņu un jūdaistu sievietes, kuras tic, nevis ies vakcinēties. Tur aizliedz ticība un nelaidīs vīri. Iešot tikai krievu pareizticīgās „matrjoškas”.

Farmakokompānijas (Pharma Flu Fraud) piespieda VVO birokrātus pasludināt pandēmiju. David Rockefeller (Buisness Counsil for United Nations)

Varam novērot - jo pretdabiskāks izskatās izgudrojums, jo lielākas paranormāli domājošo cilvēku bailes.
Izjūtams kritiskās domāšanas deficīts – noklusēti tie fakti, kuri runā hipotēzei pretī..

Transģenizācija – tā esot ģenētiskā bumba!
Noved pie : 1) onkoloģiskām saslimšanām; 2) alerģijām, toksikozēm; 3) augus ēdošo dzīvnieku, putnu un bišu izzušanas.
Var palikt neauglīgs pēc 1-2 paaudzēm (pierādījumi netiek minēti), bērniem ģenētiskas kroplības vai alerģijas. Min pierādījumus uz laboratorajiem dzīvniekiem. Autore sūdzas, ka citi nav mēģinājuši atkārtot šos eksperimentus ar pelēm (it kā nedodot naudu) vai arī sponsori – transnacionālās korporācijas grib kontrolēt rezultātus vai nepielaiž to publikācijas. Tomēr filmā nav oponentu intervijas. Prezentē tikai negatīvo informāciju un noklusē pozitīvo par ĢMO. Noklusē vai samazina letalitātes risku no vīrusiem.
Krievu ĢMO esot tuvāki dabai. Laikam nav tik bīstami. 

 • Gēnu inženierija bīstama, jo var izmainīt simtiem pazīmju.
 • Sazvērnieciskajām korporācijām cilvēku veselība rūp vismazāk:
 • Farmaceitisko kompāniju peļņa
 •  Iedzīvotāju skaita samazināšana
 •  Cilvēku kontrole ar biočipiem
 • Amerikāņiem esot slepens plāns pret krieviem
Gēni no transgēnu produktiem inkorporējas organismā (Kāpēc inkorporējas ĢMO gēni, nevis dabiskie organismi?).
Apgalvojumi, ka ĢMO produkti nav ražīgāki, bet pat mazāk ražīgi un rodas citi kaitēkļi. Netiek minēts, tad kāpēc tos turpina audzēt parasti zemnieki?
Apgalvo, ka cilvēkiem esot pārspīlēta tieksme pēc zinātnes.

Farmagedons
Dažādi preparāti lauksaimniecības augos: vakcīnas banānos; kontracepcija un abortu izsaukšana.
·         Šausmīgas demogrāfiskas sekas (lai samazinātu pasaules iedzīvotāju skaitu: izdalās spermā)
     Filmā kāds speciālists stāsta par kādas saslimšanas izplatību (alerģijas, audzēji, vīriešu neauglība) un pēc tam bez pierādījumu pamata saista to ar transgēnu produktiem.
·         Sajauc datus kopā ar tik lielu informācijas daudzumu, ka nevar atdalīt, kuri apgalvojumi ir pierādīti. (Krievija panākusi ASV saslimšanu skaita ziņā, bet nepaskaidro pēc kā to spriež un kādām saslimšanām? Vai slimie Krievijas iedzīvotāji ēduši ASV ĢMO pārtiku, vai Krievijā audzēto, vai jaukti? Kur – lielpilsētās vai laukos?)

Dīvainā latviešu panika par ģenētiski modificēto pārtiku

Diena.lv, 2012. gada 13. maijs 16:57

"Svētdien Rimi lielveikalā tirdzniecības parkā Alfa un universālveikala Stockmann pārtikas nodaļā sabiedrības uzmanību ģenētiski modificētu produktu klātbūtnei veikalu plauktos ar zibakcijas palīdzību centās pievērst aptuveni 40 cilvēki.
Lai svinētu to, ka Latvija ir brīva no ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) un pievērsu pircēju uzmanību ĢMO produktu klātbūtnei veikalu plauktos, zibakcijas dalībnieki svētdien vienojās kopīgā dziesmā un dejā, iepriecinot pircējus"

Ar ģenētiski modificētu pārtiku knābī

"Latvijā izmantotā dzīvnieku barība, kas paredzēta mājputniem un cūkām, satur ģenētiski modificētu soju. Marta aptaujā «Par vai pret ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) Latvijā» 94% aptaujas dalībnieku iebilda pret tās izmantošanu lopbarībā. Tomēr diez vai Latvijas iedzīvotāju lielākā daļa vispār zina, ka mūsu vistas un cūkas ir barotas ar ĢMO.

Šī gada martā noslēdzās Vides ministrijas elektroniski rīkotā aptauja, kurā piedalījās 37 440 respondentu un kura notika no pagājušā gada 10. decembra līdz šī gada 10. martam. No aptaujātajiem 95% ir pret ĢMO audzēšanu Latvijā, 94% iebilst pret to izmantošanu lopbarībā, 96% ir pret ĢMO izmantošanu pārtikā, un 91% uzskata, ka Latvijai ir jābūt no ĢMO brīvai zonai. Aptaujas rezultāti tika nosūtīti Zemkopības ministrijai (ZM), jo tai līdz jūnijam ir jāizstrādā informatīvais ziņojums par Latvijas politiku ar ĢMO saistītajos jautājumos. Lai šo ziņojumu izstrādātu, ZM ir nodibināta starpinstitūciju darba grupa «Ģenētiski modificētie organismi, ģenētiski modificētā pārtika un ģenētiski modificētā dzīvnieku barība», kuras sanāksmēs var piedalīties ne tikai tās locekļi, bet arī novērotāji no visdažādākajām organizācijām, kas saistītas ar šo jautājumu. Darba grupas pirmajā sanāksmē piedalījās Zemkopības, Veselības, Ekonomikas, Vides un Ārlietu ministrijas pārstāvji, kā arī speciālisti no visdažādākajām valsts un nevalstiskām institūcijām, sākot no Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) un Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta un beidzot ar dažādām nevalstiskām organizācijām, kas pārstāv gan pārtikas ražotājus, gan Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi (LOSP), gan dažādas zaļo organizācijas. Uzreiz jāsaka, ka zaļo organizāciju pārstāvji apgalvo, ka ir skaidri redzama Zemkopības ministrijas vēlme nelikt nekādus šķēršļus ĢMO izmantošanai Latvijā, par ko liecinot PVD pārstāves viedokļa maiņa vienā no balsojumiem, kad viņa mainījusi savu balsojumu pēc sarunas ar darba grupas vadītāju, ZM darbinieci. Par to, ka ZM atbalsta GMO klātbūtni pārtikā un dzīvnieku barībā, liecina arī pagājušā gada 3. novembra vecāko amatpersonu sanāksmes protokols, kurā var lasīt, ka ZM darbiniece A .Sedmale prezentācijas sākumā norādījusi, ka Zemkopības ministrija ir pret ģenētiski modificētu organismu audzēšanu, bet atbalsta ĢMO klātbūtni pārtikā un dzīvnieku barībā ( izcēlums mans – aut.), to pareizi marķējot un nodrošinot izsekojamību.
Un tomēr – par ko tad ir stāsts? Zinātnieki nav pierādījuši, ka ĢMO slikti ietekmē cilvēka veselību vai iedzimtību, bet nav pierādīts arī pretējais. Tomēr bažīties liek tas, ka joprojām nav veikti nopietni pētījumi par ĢMO iespējamo ilgtermiņa ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Līdz šim notikušie pētījumi veikti tikai pēc pašu ĢMO audzējošo lielo biotehnoloģiju kompāniju pasūtījuma un par to līdzekļiem. Patiesībā esošo situāciju šajā jomā varētu raksturot ar kādu dzirdētu joku par ĢMO – mēs jau varam tomātam «pielīmēt» zivs gēnus, lai tomāti labi augtu arī ūdenī, bet neviens nezina, vai pēc desmit paaudzēm cilvēki nesāks dzemdēt bērnus ar zivs žaunām."
Bloga SP replika: Interesants viedoklis. Pēc tādas loģikas - kāpēc ēdot vistas gaļu mums neizaug sekste un acis galvai sānos? Kāpēc ēdot rudzu maizi mēs neieaugam zemē?
Teksts tālāk: "Valstij par savu politiku ĢMO jautājumos vēl jālemj, bet mēs gan jau tūlīt varētu prasīt, lai mums pasaka patiesību par to, ko ēdam Latvijā. Tālākais jau būs katra cilvēka izvēle, bet ar aizsietām acīm izvēlēties ir neiespējami."
Bloga SP replika: Var jau aizsiet acis arī ar šausmu sapņiem. Izvēle paliks tikpat neiespējama.

Atrodam arī šādas ziņas: "Vairāki veikalu tīkli, ņemot vērā sabiedrības pausto nostāju, atteikušies no ģenētiski modificētu pārtikas produktu tirdzniecības savu veikalu plauktos."

"Franču zinātnieku pētījums par ģenētiski modificētās kukurūzas ietekmi uz žurku veselību izsaucis plašu satraukumu. Pētījums vēsta, ka žurkām, kas uzturā lietojušas ASV kompānijas Monsanto ģenētiski modificēto kukurūzu, kas pazīstama kā NK603, vai nonākušas saskarsmē ar populāro herbicīdu Roundup, attīstījies vēzis un radušās smagas veselības problēmas.
Pētījuma satraucošie rezultāti likuši iesaistīties arī politiķiem. Francija solījusi nekavējoties izmeklēt rezultātu ticamību, lai lemtu, vai aizliegt Monsanto NK603 kukurūzas importu. Taču skeptiķi apšauba ģenētiski modificēto graudaugu bīstamību un norāda uz daudzām nepilnībām, kas draud diskreditēt pētījuma rezultātus.
Pētījuma autori apgalvo, ka šis ir pirmais eksperiments, kurā žurkas pētītas visa dzīves cikla laikā, proti, divus gadus. Pētījumā izmantoti 200 grauzēju, kuri baroti ar NK603 kukurūzu, kas ir rezistenta pret nezāļu iznīcināšanas līdzekli Roundup. Žurkas sadalītas grupās: pirmās barotas tikai ar modificēto kukurūzu, otrās - ar kukurūzu, kas apstrādāta ar Roundup. Trešajām nav dota ģenētiski modificēta pārtika, taču to dzeramajam ūdenim pievienots herbicīds. Ceturtās grupas - kontrolgrupas - žurkām nav dots neviens no šiem ražojumiem.
To grauzēju vidū, kas ēduši NK603 vai dzēruši ar herbicīdu papildināto ūdeni, fiksēts daudz augstāks audzēju un priekšlaicīgas nāves gadījumu skaits. Proti, priekšlaikus gāja bojā 70% mātīšu un 50% tēviņu (kontrolgrupā attiecīgi 30% un 20%). Dzīvniekiem fiksēti arī ārkārtīgi lieli audzēji un smagi aknu un nieru bojājumi."
"Taču skeptiķi kritizē pētījumu, norādot, ka tajā ir daudz nepilnību, galvenokārt izmantotajās statistikas metodēs, kas liek apšaubīt iegūtos rezultātus. No pētījumā izmantotajām 200 žurkām tikai 20 iekļautas kontrolgrupā - tas esot par maz, lai izdarītu droši ticamus secinājumus. Eksperti kritizē arī izvēlēto žurku šķirni Sprague-Dawley, jo tām, salīdzinot ar citām, īpaši bieži attīstās vēzis. Turklāt iegūtie rezultāti drīzāk liekot domāt tieši par Roundup, nevis modificētās kukurūzas bīstamību.
«Visspilgtāk atmiņā paliek tieši attēli, kuros redzamas žurkas ar audzējiem,» BBC uzsvēra profesors Moriss Molonijs no Lielbritānijas Rotemstedas Lauksaimniecības izpētes centra, norādot, ka trūkst attēlu ar saslimušajām žurkām kontrolgrupā. «Tas rada iespaidu, it kā nekas tāds nebūtu novērojams kontrolgrupā. Es būtu ārkārtīgi pārsteigts, ja tas tiešām nebūtu novērojams.»"

Akcija "Paldies par Latviju - brīvu no ĢMO" (13.-18.maijs)
·        

Latvija pretfrankenšteinizāciju

 
"Noslēgusies Vides ministrijas rīkotā aptauja „Par vai pret ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) Latvijā”. Balsojums notika elektroniski un tajā piedalījušies 37 440 respondenti. Aptaujas rezultāti liecina, ka 95% balsotāju ir pret ĢMO audzēšanu Latvijā, 94% iebilst pret to izmantošanu lopbarībā, 96% ir pret ĢMO izmantošanu pārtikā un 91% uzskata, ka Latvijai jābūt no ĢMO brīvai zonai." 

Internetā atrodami vēl kādi cipari par e-vēstuļu skaitu, kuras katra valsts nosūtījusi savai ministrijai pret ĢM pārtiku. Lūk, dati:

Cyberaction:
New GMO Authorisations in the EU

Total: 38 749

CountryEmails *Friends **
Austria0
Belgium98
Bulgaria66
Cyprus183
Czech Republic897
Denmark170
Estonia23
Finland284
France4794 500
Germany6 471
Greece105
Hungary190
Ireland51
Italy365
Latvia16 045
Lithuania4 393
Luxembourg0
Malta59
Netherlands257
Poland1 278
Portugal254
Romania13864
Slovakia78
Slovenia1 129
Spain697
Sweden217
United Kingdom258
SUM34 1854 564
*   Stop the Crop Emails sent to the minister(s) of this country
** Emails sent to the minister(s) of this country via national cyberactions: in France: Inf'OGM's Cyberaction (www.infogm.org), in Romania: http://www.greendex.ro/index.shtml?apc=riz-n4904


Pēc šiem datiem sanāk, ka Latvijas iedzīvotāji nosūtījuši teju vai pusi no visu Eiropas Savienībā uzskaitīto vēstuļu daudzuma > 16 tūkstoši!!! Lietuvieši reaģējuši mērenāk. Skatoties uz igauņiem-bāleliņiem vai smiekli nāk - 23!!! Apbrīnojami vēsa reakcija.  Vai tas maz normāli, ja klīst baumas par 20 dažādu audzēju tautas veselībai?
Uzdodam jautājumu - kurš te nav normāls? Kāpēc tā sanāk - jo atpalikušāka valsts, jo lielāka panika par ĢMO? (arī Krievijā, daudzās Āfrikas valstīs). Turpretim Eiropas attīstītajās valstīs panika nav novērojama.

Bloga SP jautājums kritiskai domāšanai: 

Ko var uzskatīt par ticamu informācijas avotu? 
Pie atbilžu neskaidrības cilvēks paliek pie intuitīvās ticības dabiskajam un nostājas pret zinātnes atklājumiem.
Vēl viena atbilde - pseidosensāciju kāre un tās industrija mēdijos. Pseidozinātnes īpatnība kaut ko „apgāzt”. Katrs var izrādīties gudrāks par slaveniem zinātniekiem (Darvinu, Einšteinu). Izvirzās sazvērestības teorijas – oficiālā zinātne vajā patiesības nesējus.
Vai tas ir iebildums no ētikas viedokļa: Nespēlēt Dieva lomu?
Nē, no reliģijas viedokļa. 
Pretarguments arī var būt līdzīgs:
Dievs grib, lai mēs ražotu ĢM pārtiku, radītu augsti tehnoloģisku medicīnu! Kas var pierādīt Dieva gribu?
Bloga SP jautājums: Vai tas ir Dievs, kas grib, lai latvieši piederētu informatīvi un zinātniski atpalikušai tautu grupai? Vai tie ir paši latvieši, kuri grib dzīvot sapnī, ka ir gudrāki un tālredzīgāki par Eiropiešiem?
Varbūt tomēr pragmatiskāki ir igauņi un mēs atkal atpaliekam izglītotības ziņā? Neviens nesaka, ka vajag zaudēt piesardzību, bet igauņu piesardzība tuvāka eiropeiskajai, kamēr latviešu panika tuvāka mazattīstīto valstu paranojai pret zinātni. Ja ir neskaidrība, tad jāpaceļ jautājums, kurus uzskatīsim par ekspertiem neskaidrības kliedēšanai - profesionālus zinātniekus, bioloģijas speciālistus, vai arī baumotājus, panikas cēlājus, šausmu teoriju izveidotājus.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru