piektdiena, 2012. gada 14. decembris

Bībeles dīvainības: Abrahāms uzvar Dievu sokrātiskā dialogā par morāles jautājumiem

Vai Tas Kungs ir savā morālē taisnīgs? Man kam tāds jautājums var rasties, īpaši jau sapņu pārdevējiem un sapņu pircējiem. Tomēr Vecās Derības Abrahāms uzdrošinās apšaubīt Dieva lēmuma ētiskumu un pat uzvar Dievu sokrātiskā dialogā:


18. nodaļa

"20 Un Tas Kungs sacīja: "Brēkšana par Sodomu un Gomoru patiešām ir liela, un viņu apgrēcība ir ļoti smaga.
21 Es iešu un lūkošu, vai viņi ir darījuši pēc tās brēkšanas, kas aizsniegusi Mani, vai ne; to Es gribu uzzināt."
22 Un vīri nogriezās no turienes un gāja uz Sodomu; bet Ābrahāms stāvēja vēl Tā Kunga vaiga priekšā.
23 Un Ābrahāms tuvojās Viņam un sacīja: "Vai Tu tiešām gribi iznīcināt taisno kopā ar bezdievīgo?
24 Varbūt atrastos piecdesmit taisnie šinī pilsētā? Vai Tu tiešām iznīcināsi tos un nesaudzētu šo vietu to piecdesmit taisno dēļ, kas ir viņas vidū?
25 Nemūžam Tu tā nedarīsi, ka liksi mirt taisnajam ar bezdievi, ka taisnais būtu līdzīgs bezdievim. Nemūžam! Vai visas pasaules soģis nedarīs taisni?"
26 Un Tas Kungs sacīja: "Ja Es Sodomas pilsētā atradīšu piecdesmit taisnus, Es saudzēšu visu šo vietu viņu dēļ."
27 Un Ābrahāms atbildēja un sacīja: "Es esmu uzdrošinājies runāt ar savu Kungu, lai gan es esmu pīšļi un pelni.
28 Varbūt pieci iztrūkst no piecdesmit taisniem, vai Tu tad arī šo piecu dēļ iznīcinātu visu pilsētu?" Un Viņš sacīja: "Nē, Es neiznīcināšu, ja atradīšu tur četrdesmit piecus."
29 Un tas turpināja runāt ar Viņu un sacīja: "Var būt, ka tiek atrasti tur četrdesmit." Un Viņš sacīja: "Nē, Es to nedarīšu šo četrdesmit dēļ."
30 Un tas sacīja: "Lūdzams, nedusmojies, mans Kungs, ka es gribu runāt; varbūt tur atrastos trīsdesmit?" Un Viņš sacīja: "Es to nedarīšu, ja tur atrastos trīsdesmit."
31 Un tas sacīja: "Es esmu uzdrošinājies runāt ar savu Kungu; varbūt tur atrastos divdesmit?" Un Viņš sacīja: "Es to neizpostīšu šo divdesmit dēļ."
32 Un tas sacīja: "Kaut nedusmotos mans Kungs. Es runāšu vēl reizi; varbūt atrastos tikai desmit?" Un Viņš atbildēja: "Es to neizpostīšu šo desmit dēļ."
33 Un Tas Kungs aizgāja, kad bija beidzis runāt ar Ābrahāmu. Bet Ābrahāms atgriezās savā vietā."

Bloga SP replika:

Šķiet, ka Vecās Derības Dievs ir psihopātisks un spējīgs uz pārsteidzīgiem lēmumiem. Tomēr sokrātiski vai psihoterapeitiski ar Viņu parunājot, ne tikai sūdzot grēkus, var panākt, ka pašam Dievam bija jāatzīst, ka Viņa loģika bijusi greiza.

Sokrātiskais dialogs, pēc Platona aprakstītā, izveidoja Sokrāts, lai pārliecinātu loģikā savus oponentus. Sokrātisko dialogu izmanto mūsdienu kognitīvi-biheiviorālā psihoterapija, lai pārliecinātu cilvēkus atmest destruktīvus vai pašdestruktīvus uzskatus.

Cik reizes cilvēces vēsturē Dievam ir pietrūcis sava psihoterapeita (?), kad uz planētas zeme notika plūdi, zemestrīces, vulkāna izvirdumi un citas stihijas - tāds ir jautājums Bībeles sapņu pārdevējiem!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru